Народна Освіта » Інформатика » Опрацювання об'єктів мультимедіа

НАРОДНА ОСВІТА

Опрацювання об'єктів мультимедіа

Мультимедіа як ознака сучасного інформаційного світу

ПОНЯТТЯ МУЛЬТИМЕДІА

Важко знайти поняття, яке б мало більше трактувань, аніж мультимедіа. Під цим терміном розуміють одночасне використання різних форм подання інформації, дані, що містять інформацію в різних формах (зазвичай у звуковій і візуальній), системи, що підтримують інтерактивне використання тексту, аудіо, відео й графіки, особливий вид комп’ютерної технології, сукупність комп’ютерних технологій і т. д.

То що ж таке мультимедіа? Скористаємось означенням Європейської комісії з проблем впровадження і використання нових технологій.

Мультимедіа — це програмний продукт, що містить колекції зображень, текстів і даних, які супроводжуються звуком, відео, анімацією та іншими візуальними ефектами, оснащений інтерактивним інтерфейсом з елементами керування.

Отже, мультимедійний продукт містить такі основні складові: текст, аудіо (звук), зображення, анімацію, відео (рухомі зображення, фільми), інтерактивні елементи.

Слово «мультимедіа» вперше було використано в 1965 році для опису шоу, яке поєднало в собі живу рок-музику, кіно, експериментальні світлові ефекти і нетрадиційне мистецтво. Далі впродовж 40 років цей тер-мін означав різне: скажімо, наприкінці 1970-х років під ним розуміли презентації, одержані із зображень від кількох проекторів, синхронізованих зі звуковою доріжкою. І лише на межі XX і XXI століть це слово набуло сучасного значення.

ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІА

 

Сьогодні можна говорити про те, що ми живемо в мультимедійному інформаційному середовищі. Мультимедійні продукти і технології так чи інакше використовуються практично в усіх галузях людської діяльності. Ось перелік лише деяких з них.

Креативна економіка (економіка знань) об’єднує галузі, що баззлоться на інтелектуальній діяльності (реклама, архітектура, кінематографія, дизайн, моделювання одягу, музейна діяльність тощо). Фахівці цих галузей створюють мультимедійний продукт (кіно, реклама, інтерактивні музеї та екскурсії) і застосовують засоби мультимедіа у своїй діяльності під час проектування та моделювання.

Комерційна діяльність. Підприємства та підприємці застосовують мультимедійні презентації, рекламу, сайти з мультимедіа для просування і продажу своєї продукції.

Індустрія розваг. Мультимедіа застосовується для створення спецефектів у кіно та анімації, для створення вражаючих шоу (наприклад, лазерних), інтерактивних ігор.

Освіта. Продуктами мультимедіа є комп’ютерні навчальні курси, електронні навчальні матеріали, підручники, енциклопедії тощо.

Наука та інженерія. Без застосування комп’ютерного моделювання і симуляції практично неможливі сьогодні наукові дослідження, проектування і розробка промислової продукції.

Медицина. Віртуальні операції, моделі людського тіла та процесів, що в ньому відбуваються, широко застосовують під час павчапня лікарів.

СКЛАДОВІ МУЛЬТИМЕДІА

Як зазначалося, мультимедійний продукт містить такі основні складові: текст, анімація, ілюстрації, аудіо (звук), відео (рухомі зображення, фільми), інтерактивні елементи. Розглянемо їх докладніше.

Текст — важлива складова таких мультимедійних продуктів, як електронні презентації, сайти, електронні підручники. Великий вибір шрифтів, різноманітні статичні й динамічні ефекти для оформлення написів дозволяють розробникам мультимедіа підвищити сприйняття тексту та досягти високих естетичних результатів під час його оформлення.

Ілюстрації. Знімки, малюнки, комп’ютерна графіка — усе це с сьогодні в розпорядженні тих, хто прагне створити ефектний мультимедійний продукт. Розвиток цифрової фотографії, графічних редакторів і мобільних пристроїв сприяли тому, що сьогодні майже кожний може створювати якісний ілюстративний матеріал.

Анімація. Під анімацією розуміють серію зображень, які відтворюються послідовно та імітують рух. Для її створення можна застосовувати програмні технології на зразок Adobe Flash, а також анімовані GIF-файли.

Аудіо (музика, голос, звукові ефекти) — невід’ємна частина багатьох мультимедійних продуктів. Наприклад, голос диктора в навчальних курсах, музичний супровід в іграх, підкасти (цифрові аудіофайли, що поширюються через Інтернет і призначені для відтворення на ПК та медіапрогравачах). Аудіо записують за допомогою мікрофона або MIDI-іпструментів, наприклад MIDI-клавіатури, що імітує клавіатуру фортепіано.

Відео. На відміну від анімації, що складається з окремих зображень, які відтворюються послідовно, відео — це неперервний потік візуальної інформації, який розділяється па окремі кадри під час запису. Коли вони відтворюються з певною частотою (зазвичай ЗО кадрів/с), око сприймає їх як безперервний потік візуальної інформації. Відео отримують за допомогою відеокамери, а розповсюджують за допомогою телебачення, кінофільмів (записаних па носіях) та через Інтернет.

Інтерактивні елементи створюються в програмний спосіб і забезпечують взаємодію з користувачем. Це — різноманітні елементи інтерфейс}' користувача, гіперпосилашія, керовані користувачем анімаційні об’єкти.

СТВОРЕННЯ GIF-АНІМАЦІЇ

Одним із простих способів створення анімації є використання можливостей формату GIF (Graphic Interchange Format — формат обміну зображеннями). Насамперед йдеться про те, що у файлі GIF можна зберігати кілька зображень і задавати для них час відображення на скрапі. Коли такий файл відкрити в програмі, що підтримує що властивість, наприклад, у браузері, зображення починають відтворюватися послідовно.

Формат GIF підтримує лише 256 кольорів зображення, але серед них може бути колір, визначений як прозорий. Цю властивість формат}' підтримують браузери, а тому крізь піксели зображення, які є прозорими, буде видно фон, па яком}' це зображення розташоване. Ці дві властивості формату GIF дозволяють створювати анімовані зображення, зокрема для баперів. Загальний порядок створення GIF-анімації такий:

1. У графічному редакторі підготувати кадри анімації.

 

2. Завантажити кадри в редактор для створення СІЕ-анімації.

3. Встановити для кожного з них тривалість відтворення і зберегти файл.

ОІЕ-анімацію можна створити із спеціально створених зображень, набору фотографій, а також з відео. В останньому випадку можна скористатися одним з онлайнових сервісів (детальніше цю тему ми розглянемо на одному з наступних уроків).

1 ВПРАВА 17

Завдання. Створити GIF-анімацію, що демонструє рух м’яча, який відскакує від поверхні (рис. 4.1). Скористайтеся програмою Microsoft GIF Animator, яку легко можна знайти в Інтернеті. Інсталювати програму не треба — просто завантажте її на комп’ютер, запустіть на виконання і можете працювати.

 

4. Відкрийте програму Microsoft GIF Animator, клацнувши файл gifanimator. exe. Відкривши Провідник, перетягніть кадри анімації у вікно GIF Animator. Інший спосіб: відкрийте один з кадрів у програмі, а потім, натискаючи кнопку у вигляді порожнього аркуша з хрестиком, завантажте інші кадри (слідкуйте за порядком кадрів).

5. Перейдіть на вкладку Animation (Анімація). Послідовно вибираючи кадри анімації, встановлюйте для них у полі Duration (Тривалість) значення 10 с.

6. Збережіть анімацію у файлі Вправа_17_Прізвище.діГ Відкрийте файл анімації.

Висновки

Мультимедіа — це програмний продукт, що містить колекції зображень, текстів і дапих, які супроводжуються звуком, відео, апіма-цісю та іншими візуальними ефектами, і оспащепий інтерактивним інтерфейсом з елементами керування.

Мультимедіа застосовують для створення комп’ютерних навчальних матеріалів, реклами, комп’ютерних ігор, а також для моделювання та симуляції в медицині, математиці, наукових дослідженнях.

Один із способів створення анімації — використання можливостей формату ШЕ

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке мультимедіа?

2. У яких галузях людської діяльності застосовують мультимедіа?

3. Опишіть основні складові мультимедіа, наведіть приклади, що демонструють роль кожної складової.

4. У який спосіб і з яких джерел отримують анімацію, аудіо та відео?

5. Через які властивості формат GIF використовують для створення анімації?

6. Опишіть порядок створення GIF-анімації.

Питання для роздумів

Iе. Чому підтримка прозорості у форматі GIF с такою важливою особливістю для створення анімації?

Завдання для досліджень

1*. Вставте створений у вправі 17 анімоваиий GIF у документ Word.

Який вигляд він матиме? Спробуйте пояснити, чому це відбувається. 2*. З’ясуйте, які с оплайнові ресурси для створення ашмованих GIF-файлів. Як вони працюють?

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 19-12-2016, 20:19, Переглядів: 2424