Народна Освіта » Інформатика » Верстка сторінок документа. Створення змісту і покажчика

НАРОДНА ОСВІТА

Верстка сторінок документа. Створення змісту і покажчика

НАСТРОЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СТОРІНКИ

Будь-який документ Word базується на певному шаблоні, в якому серед інших налаштувань задано формат сторінки — за умовчанням це А4 (297x210 мм).

Якщо у вікні програми включено відображення лінійок, ви побачите вертикальну і горизонтальну лінійки, що складаються з кількох шкал. Темні шкали визначають розміри полів сторінки, а білі — розміри ділянки тексту.

Поля — це незайнята площа сторінки документа між текстом і краями аркуша. За умовчанням для полів встановлено такі розміри: верхнє, нижнє і праве — 1,5 см, ліве — 2,5 см.

Щоб змінити розмір поля, потрібно встановити вказівник миші на межу між темною і білою частинами лінійки і, коли вій набуде вигляду двопапрямленої стрілки, перетягнути межу в потрібному напрямку.

Зазначимо, що настроювати параметри сторінки методом перетягування меж молена в режимі розмітки сторінки.

Загалом для встановлення параметрів сторінки у програмі Word передбачена окрема вкладка та діалогове вікно (рис. 3.34). З їх допомогою, окрім полів, можна встановлювати розмір та орієнтацію паперу, кількість сторінок на аркуші паперу та інші параметри.

 

СТВОРЕННЯ КОЛОНОК

Коли формат і поля сторінки документа визначено, можна переходити до розміщення тексту та розбивки документа на сторінки.

За умовчанням текст розташовується в одну колонку. Такий спосіб використовують у більшості документів, зокрема в рефератах, лабораторних роботах, а також у листах, угодах та інших ділових документах.

Для подання деяких видів інформації (повип, оглядів, блоків, оголошень) текст краще розташовувати в газетних колонках — у такому разі він переходитиме з кінця однієї колонки на початок наступної. Цей спосіб зазвичай застосовують для оформлення газетно-журнальної продукції. Розташування в колонках дає змогу зменшити довжину рядка для тексту, набраного дрібним шрифтом, і покращити завдяки цьому зручність його читання. Уявіть газетну сторінку, набрану шрифтом 9 кегля, на якій рядки йтимуть від краю до краю паперу. Чи зручно її буде читати? Програма Word надає можливість розташовувати текст у кількох колонках, для цього потрібно викопати певні дії.

 

1. Переконатися, що відкритий документ у режимі розмітки сторінки, і виділити текст, який потрібно розмістити в кількох колонках.

2. Перейти на вкладку Розмітка сторінки та в групі Параметри сторінки клацнути кнопку —4 (Стовпці). Обрати кількість колонок. Щоб викопати інші налаштуваппя колонок, потрібно вибрати команду Додаткові стовпці, після чого буде відкрито діалогове вікно Колонки (рис. 3.35). Розташування тексту в кількох колонках можна скасувати. Для цього потрібно виділити текст і застосувати до нього режим подання в одну колонку.

 

САМОСТІЙНО

ВПРАВА 13

 

Завдання. Створити документ, що містить довільні три вірша, кожен принаймні по 12 рядків. Розмістити кожен вірш у дві колонки. На рис. 3.36 представлено зразок розташування вірша в режимі відображення недрукованих символів.

Зберегти файл під іменем Вправа_13_Прізвище.

 

ВЕРСТКА СТОРІНОК

Якщо текст ие поміщається на одній сторінці, програма автоматично розбиває документ иа сторінки. Проте в деяких випадках, наприклад, коли заголовок у кінці сторінки потрібно перенести на наступну сторінку або коли розділ документа мас розпочинатися з пової сторінки, виникає потреба в примусовому переміщенні тексту. Щоб розірвати сторінку вручну, потрібно встановити курсор у місце розриву сторінки і натиснути клавіші СІгІ+Егйег або перейти па вкладку Розмітка сторінки, натиснути кнопку Розриви й обрати вид розриву. Програма вставить у це місце відповідний подрукований символ.

Розрив сторінки — місце, де закінчується одна сторінка і починається інша.

Програма Word дає змогу по-різному оформлювати окремі блоки тексту, наприклад, розташувати одип фрагмент тексту в кількох колонках.

Це стає можливим завдяки тому, що документ молена поділити на кілька розділів (ие варто плутати їх з розділами і підрозділами, па які текст поділяється за допомогою заголовків).

Розділ — це частина документа, що має певні параметри форматування сторінки.

Новий розділ створюється у разі зміни таких параметрів, як кількість стовпців, розміри полів та орієнтація сторінки. Це робиться автоматично, коли користувач задає розташування блока тексту в кілька колонок чи вибирає у списку Застосувати до діалогового вікна Параметри сторінки елемент кінця документа, або вручну — за допомогою команди Розрив.

За умовчанням у документі с лише однии розділ. Для створення нового розділу потрібно встановити курсор у місце, де мас закінчуватися наявний, натиснути кнопку Розрив на вкладці Розмітка сторінки і вибрати відповідний варіант у групі Розриви розділів панелі, що відкриється. Розділ буде створено, і можна задати для нього параметри сторінки і розташування тексту. Щоб задати інші значення цих параметрів для наступного блока тексту, потрібно 63'де спочатку створити ще один розділ.

 

Розриви розділів і розриви сторінок можна побачити в режимі відображення недрукованих символів. Нагадаємо, що його встановлюють за допомогою кнопки (рис. 3.37).

Створення розриву сторінки і розриву розділу можна скасувати. Для цього потрібно спочатку активізувати режим відображення подрукованих символів, а потілі установити курсор на початок лінії розриву і натиснути іславішу Delete. Після цього розділ матиме такі самі параліетри сторінки і розташування тексту, що й попередній розділ.

 

 

НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК

Сторінки великих документів бажано нумерувати. Зробити це можна па вкладці Вставлення, вибравши

кнопку

 

Номер сторінки) в групі Колонтитули. Після

цього відкриється панель, на якій можна обрати розташування номера, встановити його формат у діалоговому вікні, а також видалити номери сторінок (рис. 3.38).

Коли нумерація для документа задана, в ньому автоматично створюється колонтитул і па екрані відкривається вкладка Конструктор Знаряддя для колонтитулів.

Колонтитул — це розташований вверху чи внизу сторінки рядок, у якому зазвичай міститься назва документа або розділу та номер сторінки. Колонтитул також може містити малюнок.

Ця вкладка призначена для настроювання параметрів колонтитулів. Наприклад, ви можете, встановивши прапорець Інакше для першої сторінки, задати, чи буде номер на першій сторінці документа.

Змінити формат номера сторінки можна у вікні Формат номера сторінки (рис. 3.39). Воно відкривається за допомогою однойменної команди, яка міститься на панелі кнопки Номер сторінки. Ви знайдете цю кнопку на панелі Вставлення або на панелі Конструктор Знаряддя для колонтитулів (рис. 3.41).

 

Зазначене вікно дає змог}' не лише змінити формат номера (1, 2, З або А, В, С), а й додати до номера сторінки номер розділу. Якщо потрібно розпочати нумерацію з номера, відмінного від 1, його треба ввести в поле почати з:.

Якщо документ поділено на кілька розділів, для кожного з них можна задати свою нумерацію. Спочатку потрібно задати нумерацію для першого розділу. Потім встановити курсор на початок другого розділу і відкрити вікно Формат номерів сторінки. Задати форматування для номерів сторінок цього розділу. Щоб створити наскрізну нумерацію сторінок, треба вибрати перемикач продовжити, щоб нумерація була власного, потрібно вказати в полі почати з:, із якого номера її розпочати.

ОФОРМЛЕННЯ КОЛОНТИТУЛІВ

У документі Word можна створювати як нижні, так і верхні колонтитули. Водночас можна задати однакові колонтитули для всього документа або особливі для певного розділу, першої сторінки розділу, парних і непарних сторінок.

Колонтитули відображаються лише в режимах розмітки сторінки і попереднього перегляду, а також у надрукованих документах.

Щоб створити колонтитул, па вкладці Вставлення в групі Колонтитули потрібно натиснути кнопку Верхній колонтитул або Нижній колонтитул. Після чого відкриється панель, па якій можна обрати вигляд колонтитула, змінити або видалити його (рис. 3.40).

У режимі роботи з колонтитулами можна, клацнувши один з колонтитулів, увести в нього текст і, користуючись вкладкою Знаряддя для колонтитулів Конструктор, вставити номер сторінки та налаштувати його параметри, додати дату та час, певні експрес-блоки, рисунки, здійснити перехід між колонтитулами, виконати налаштування колонтитулу першої сторінки.

 

(Як у попередньому).

 

За умовчанням зміни, що вносяться в один колонтитул, відображаються в усіх колонтитулах. Щоб задати для розділу інші колонтитули, на вкладці конструктора треба ввімкнути режим

Зв’язок між колонтитулами поточного і попереднього розділів буде розірвано, і можна буде редагувати їх окремо. Для відновлення зв’язку потрібно активізувати зазначений режим.

Для переміщення між верхнім і нижнім колонтитулами використо

вують кнопку

 

(Перейти до верхнього колонтитула) або

 

 

ших роздічів — кнопки

(Попередній) та

 

(Перейти до нижнього колонтитула), а для переходу до колонтитулів ін

 

(Наступний).

 

Щоб отримати можливість задавати окремі колонтитули для першої сторінки або для парних і непарних сторінок, слід встановити відповідні прапорці в розділі Параметри на вкладці Конструктор (рис. 3.41).

 

 

Також можна викопати певні настройки у вікні Параметри сторінки (рис. 3.42), перейшовши на вкладку Макет і встановивши відповідні прапорці на ділянці Розрізняти колонтитули.

Зверніть уваг}', що на цій вкладці можна задати відстань від краю сторінки до колонтитула. Змінювати розмір і розташування області колонтитула можна й за допомогою лінійок у вікні документа.

 

Для виходу з режиму роботи з колонтитулами потрібно клацпути кнопку колонтитули) па вкладці Конструктор або клацнути два рази мишею в основному тексті.

Вміст колонтитула, а також номери сторінок можна видалити вручну в режимі роботи з колонтитулами — у такий самий спосіб, як видаляється основний текст документа.

 

(Закрити

 

ВПРАВАІ^^^^^^^САМОСТІЙНсП

Плрачсір* ітіюіічси * pB

14.» rjrt:

tali’

4jiwhmihjwiu v

І Ч»фнг, ним "/-rocj Pm**»**^* кл*:-**г,т,

3 44f ulW w

ii ^v- ,-oi :.ii c- *

м iak:

w-*e<w®4‘»"“T'» !

.4' . ' uj < •: iiiv*' |v

і «mu- m.<u

id - “^Wrwiil- Hr<

Рис. 3.42

 

Завдання. Відкрити документ Вправа_13_

Прізвище. Створивши розриви сторінок, розмістити вірші на різних сторінках. Додати верхній та нижній колонтитули. У верхньому колонтитулі розташувати напис із датою, власним прізвищем та іменем, а в нижньому — назву вірша. Задати нумерацію сторінок (номери мають бути внизу по центру). Зберегти файл під іменем Вправа_14_Прізвище.

СТВОРЕННЯ ПОСИЛАНЬ

Для створення позатекстових посилань, предметного покажчика, зміст}' і списку літератури в програмі Word призначена вкладка Посилання. Розглянемо групи елементів цієї вкладки.

Група Виноски дозволяє додавати звичайні та кінцеві виноски (рис. 3.43). Вміст звичайної виноски розташовується безпосередньо в нижньому колонтитулі сторінки, на якій було встановлено виноску, а вміст кінцевої виноски — па осталній сторіпці документа (рис. 3.44).

 

 

 

 

Група Посилання та бібліографія (рис. 3.45) пропонує потужні засоби для роботи з джерелами інформації та дозволяє керувати списком літератури, додавати посилання па те чи інше джерело.

Група Підписи (рис. 3.46) дозволяє додавати до ілюстрації або таблиці назви, на які можна посилатися в тексті.

Програма автоматично здійсшос послідовну нумерацію нових зображень. Завдяки цьому в тексті молена робити посилання на певне зображення.

 

Група Покажчик (рис. 3.47) дозволяє створити предметний покажчик, який зазвичай розміщують у кінці книжки.

Група Таблиця посилань (рис. 3.48) надає можливість створювати в документах таблиці посилань на перелік справ, законодавчих актів та інших авторитетних джерел.

СТВОРЕННЯ СТРУКТУРИ ДОКУМЕНТА

 

Працюючи з великим документом, доцільно форматувати його з використанням стилів. Насамперед йдеться про призначення заголовкам і підзаголовкам стилів різного рівня. Заголовку верхнього рівня варто призначити стиль Заголовок 1, наступного — Заголовок 2 і т. д. до стилю Заголовок 6.

Це дозволяє не лише змінювати форматування всіх заголовків вибраного стилю, а й користуватися перевагами області переходів і швидко виводити на екран потрібний фрагмент документа. Відобразити цю область можна, встановивши на вкладці Вигляд прапорець Область переходів. Після цього ліворуч відобразиться панель зі структурою заголовків (рис. 3.49).

Робота на цій панелі подібна до роботи з деревом папок: вибираючи заголовки на панелі, можна переходити до потрібних підрозділів документа.

ВПРАВА 15

Завдання. Оформити заголовки в пропонованому тексті.

1. Завантажте документ історія Інтернету.сіос, який знаходиться в папці Files на диску.

2. Для основного тексту змініть стиль Звичайний так, щоб він був вирівняний по ширині, мав відступ першого рядка абзацу 1 см, розмір шрифту — 14.

3. Для назви тексту застосуйте заголовок першого рівня, обравши стиль Заголовок 1.

4. Для назв розділів (Вступ, І. Сучасний розвиток мережі Інтернет...) застосуйте заголовок другого рівня, обравши стиль Заголовок 2.

5. Для назв підрозділів застосуйте заголовок третього рівня.

6. Змініть параметри стилю Заголовок 2, встановивши шрифт — Consolas, розмір —14, колір — темно-синій.

7. Відобразіть на екрані область переходів і перемістіться з одного розділу до іншого.

8. Збережіть документ під іменем Вправа_15_Прізвище.

АВТОМАТИЧНЕ СТВОРЕННЯ ЗМІСТУ

 

Якщо документ великий, для нього доцільно створити зміст. Програма Word формує його автоматично, але це можливо лише в разі, якщо для заголовків застосовано вбудовані стилі заголовків або якщо заголовкам документа вручну призначено рівні в режимі перегляду документа Структура.

Щоб створити зміст, потрібно встановити курсор у те місце документа, де він мас розміщуватися (зазвичай це початок або кінець документа) і на вкладці Посилання в розділі Зміст натиснути кно

пку

 

(Зміст). На панелі можна обрати

один із вбудованих зразків змісту або вибрати команду Вставити зміст. У другому випадку відкриється вікно з активною вкладкою Зміст (рис. 3.50).

 

У цьому вікні в полі Заповнювач: можна змшити символ-заповшовач, у полі Формати: задати оформлення елементів змісту, в полі Рівні: вказати, скільки рівнів заголовків потрібно включити в зміст. Налаштувавши вигляд змісту, треба клацнути кнопку ОК, і програма згеперус його. Щоб відредагувати або переформатувати зміст, потрібно клацнути на ньому та внести необхідні зміни. Для оновлення змісту молена скористатися командою Оновити поле в контекстом}' меню змісту (рис. 3.51).

У діалоговому вікні, що відкриється, молена встановити такі параметри:

• оновити лише номери сторінок (використовується в разі можливої зміни розташування тексту відносно сторінок, додавання або вилучення основного тексту);

• оновити цілком (використовується в разі зміни заголовків, включених до змісту).

Для швидкого переходу від змісту до відповідного розділ}' тексту слід клацнути на його назві в змісті, затримуючи клавішу Ctrl.

СТВОРЕННЯ ПОКАЖЧИКІВ

ки обрати кнопку

 

У наукових книгах, методичних посібниках, підручниках часто створюють предметний покажчик ключових понять і термінів.

Щоб створити предметний покажчик, потрібно спочатку вручпу позначити в тексті слова, які мають бути в нього включені, а вже потім автоматично згенерувати предметний покажчик.

Щоб відмітити слово, яке мас бути занесено до предметного покажчика, треба виділити його, перейти на вкладку Посилання, в групі Покажчи-

(Позначити елемент). Піс

ля цього відкриється діалогове вікно (рис. 3.52), в якому можна встановити параметри відображення сторінок, виконати позначення виділеного слова або всіх слів, що збігаються із заданим у документі.

Після встановлення параметрів і закриття вікна елемент покажчика можна побачити в режимі відображення педруковаиих символів (у фігурних дужках), як па рис. 3.53.

Рис. 3.53

 

Коли всі необхідні слова буде відмічено, по

трібно натиснути кнопку

 

(Покажчик).

 

Після цього відкриється діалогове вікно, в якому треба задати певні настройки. Після закриття вікна в кінці документа буде створено предметний покажчик, який міститиме відмічені раніше слова

 

та номери сторінок, на яких вони розташовані. Якщо потім буде додано чи вилучено слова, відмічені для покажчика, то його склад необхідно сформувати знову, скориставшись кнопкою

(Оновити покажчик).

На рис. 3.54 подано фрагмент предметного покажчика, що містить деякі ключові слова з цього розділу.

ВПРАВА 16

Завдання. Сформувати зміст і предметний покажчик.

Відкрийте файл Вправа_15_Прізвище. Створіть у ньому титульну сторінку, що має містити назву «Вірші» та відповідну ілюстрацію. Номер з пер-

шої сторінки заберіть. На другій сторінці додайте зміст, який має містити назви віршів з номерами сторінок. У кожному вірші позначте 2-3 слова для подальшого включення їх до предметного покажчика. Створіть на останній сторінці предметний покажчик. Збережіть файл під іменем Вправа_16_Прізвище.

Висновки

Щоб забезпечити найкраще розташувати! тексту та інших об’єктів документа, варто спочатку настроїти параметри сторінки — вибрати формат паперу, орієнтацію сторінки і розміри її полів.

За потреби текст на сторінці молена розмістити в кількох колонках. Програма дає змогу задавати кількість колонок та їх ширину.

Розділ — це частина документа, що мас певні параметри форматування сторінки.

У програмі Word сторінки документа можна пронумерувати та створити на них колонтитули як верхні, так і нижні.

Колонтитул може містити не лише номер сторінки, а й іншу інформацію. Можна задати різні колонтитули для парних і непарних сторінок, а також для титульної сторінки.

Програма Word дозволяє створювати виноски, списки літератури та покажчики.

Програма Word здатна автоматично створити зміст документа, якщо заголовки відформатовані належним чином.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке розділ? За яких умов створюється новий розділ?

2. Що таке колонтитул? Які є види колонтитулів?

3. Опишіть послідовність дій для додаванпя номерів сторінки. Як вилучити номер на першій сторінці документа?

4*. Як вилз'чити створений колонтитул або номер сторінки?

5. Які можливості падають інструменти на вкладці Посилання?

6*. За яких умов можна автоматично створити зміст у документі?

Питання для роздумів

Iе. Наведіть приклади використання колонтитулів.

2°. Як змінити початок нумерації сторінок у документі?

Завдання для досліджень

1*. Ознайомтеся з призначенням інструментів групи Виноски на вкладці Посилання. З’ясуйте, як додавати виноски.

2°. Додайте до текстового документа кілька зображень та пронумеруйте їх з допомогою команди Вставити назву з групи Підписи на вкладці Посилання. Поясніть принцип нумерації зображень.

tiEJ Створення складних документів

РОБОТА З КІЛЬКОМА ДОКУМЕНТАМИ

Програма Word падас користувачеві можливість працювати одночасно з кількома документами. Наприклад, створюючи документ, ви переглядаєте інший документ або порівнюєте дві версії того самого тексту. Послідовне відкриття документів будь-яким з відомих вам способів приводить до відкриття кількох документів одночасно із відображенням стосу значків програми Word на панелі завдань. Якщо клацнути на цей стосик, відобразяться міиі-вікпа відкритих документів, з яких молена обрати документ для виведення на екран (рис. 3.55).

Працюючи з кількома документами одночасно, можна копіювати і переміщувати фрагменти тексту з одного документа до іншого за допомогою буфера обміну, а також вставляти вміст інших файлів у активний документ, той, з яким користувач працює в даний момент.

АЛГОРИТМ РОБОТИ НАД СКЛАДНИМ ДОКУМЕНТОМ

При створенні, редагуванні та форматуванні документа великих розмірів із складним форматуванням бажано дотримуватися певної послідовності дій. Ознайомтеся з наведеним нижче орієнтовним алгоритмом роботи над складним документом та виконайте, керуючись ним, наступну практичну роботу. (Звичайно, залежно від завдання та початкового текст}' документа деякі пункти алгоритму можуть бути пропущені, переміщені або доповнені.)

1. Обрати формат паперу та задати поля сторінки.

2. Очистити текст від надлишкового форматування.

3. Усунути зайві пробіли, розриви рядків, абзаців тощо.

4. Встановити мову для перевірки правопису.

5. Перевірити правопис.

6. Встановити стиль для основного тексту та застосувати його до всього документа.

7. Викопати форматування окремих фрагментів тексту документа.

8. Створити списки.

9. Визначити стрзчстуру заголовків документа, надавши їм відповідні стилі.

10. Додати таблиці, графічні об’єкти, формули тощо.

Перевірити свої знання,пройти

тест і розгадати кросворд ви зможете

на диску.

 

11. Виконати форматування графічних об'єктів.

12. Оформити титульні сторінки.

13. Додати колонтитули.

14. Задати нумерацію сторінок.

15. Створити зміст.

16. Сформувати покажчик.

Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків

1. Скопіюйте до своєї робочої папки файл 7_чудес_Києва^ос, який знаходиться в папці Files на диску, або інший вказаний учителем файл.

2. Задайте параметри сторінок документа.

а) Відкрийте діалогове вікно Параметри сторінки в групі Параметри сторінки на вкладці Розмітка сторінки.

б) Встановіть для полів зверху, знизу, справа і зліва розмір 1 см.

в) Встановіть альбомну орієнтацію.

г) У полі кілька сторінок встановіть значення — брошура.

3. Виділіть увесь текст документа та очистіть його вміст від надлишкового форматування, обравши на панелі Стилі команду Очистити все.

4. Позбавтеся від зайвих пробілів і розривів рядків у документі.

а) Для вилучення розриву рядків на вкладці Основне в розділі Редагування натисніть кнопку Замінити. У полі Знайти введіть АІ («л» латинське означає недрукований символ розриву рядка), у полі Замінити на — введіть пробіл та натисніть кнопку Замінити все. У діалоговому вікні, що з'явиться, натисніть ОК.

б) Для вилучення зайвих пробілів у цьому ж вікні в полі Знайти введіть Aw (означає всі пробіли між будь-якими двома друкованими символами), а в

полі Замінити на — один пробіл і натисніть кнопку Замінити все. У діалоговому вікні, що з’явиться, натисніть ОК.

5. Задайте для документа режим перевірки українського правопису. Для цього виділіть увесь документ, на вкладці Рецензування натисніть кнопку Мова, виберіть команду Вибрати мову перевірки. У діалоговому вікні, що відкриється, оберіть українську мову та закрийте вікно, натиснувши ОК.

6. Перевірте документ на наявність помилок, обравши на вкладці Рецензування команду Правопис і граматика.

7. Створіть новий стиль для основного тексту та застосуйте його до всього документа. Надайте стилю назву основний. Стиль основного тексту повинен мати такі параметри: шрифт — Times New Roman, розмір — 14, міжрядковий інтервал — одинарний, вирівнювання — по ширині, відступ першого рядка — 1 см, відступи та інтервали до і після абзаців — 0.

8. Вивчіть структуру заголовків документа та призначте їм відповідні стилі. Розробіть структуру таким чином, щоб вона мала принаймні два рівні заголовків. За потреби певні заголовки додайте самостійно.

а) Для заголовків першого рівня встановіть такі параметри форматування: шрифт — АгіаІ, розмір — 16, напівжирний, міжрядковий інтервал — одинарний, вирівнювання — за лівим краєм, відступ першого рядка — 1 см, інтервал після абзацу — 6 пт, колір — темно-зелений.

б) для заголовків другого рівня встановіть такі параметри форматування: шрифт — АгіаІ, розмір — 15, напівжирний, курсив, міжрядковий інтервал — одинарний, вирівнювання — за лівим краєм, відступ першого рядка — 1 см, інтервал після абзацу — 6 пт, колір — синій.

9. Виконайте редагування заголовків таким чином, щоб перед заголовком був пропущений один рядок, а після заголовка пропущених рядків не було.

10. Перед основним текстом додайте дві чисті сторінки: перша — титульна сторінка, друга — для змісту. Для цього помістіть курсор на початок документа або після назви книжки та два рази натисніть клавіші Ctrl+Enter.

11. Створіть розриви сторінок у місцях розташування заголовків першого рівня таким чином, щоб кожний заголовок першого рівня розпочинався з нової сторінки.

12. Виконайте оформлення титульної сторінки: сторінка обов’язково має мати назву та ілюстрацію.

13. Додайте верхній колонтитул, розташувавши в ньому назву документа.

14. Додайте нумерацію сторінок, розташовуючи її внизу по центру.

15. Створіть зміст. Виділіть у змісті заголовки першого рівня напівжирним шрифтом і встановіть міжрядковий інтервал 1,5 рядка.

16. Додайте покажчик, виділивши перед цим ключові слова за власним бажанням (не менше 20 слів).

17. Збережіть документ під іменем ПР5_Прізвище.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 19-12-2016, 20:18, Переглядів: 2257