Народна Освіта » Інформатика » Символи, формули, графічні об'єкти в текстовому документі

НАРОДНА ОСВІТА

Символи, формули, графічні об'єкти в текстовому документі

ВСТАВЛЕННЯ СИМВОЛІВ

 

Крім тексту, набраного з клавіатури, в документ Word молена вставити різноманітні символи, знаки і навіть формули.

Щоб вставити в текст символ, відсутній па клавіатурі, потрібно перейти на вкладку Вставлення і натиснути кнопку S2 символ - (Символ). Відкриється панель (рис. 3.16), на якій молена обрати символ за допомогою миші.

Якщо потрібного символу на панелі немає, треба вибрати команд}' Інші символи. У вікні Символ (рис. 3.17) обравши шрифт і набір у відповідних полях, молена знайти необхідний символ, клацнути па ньому і натиснути кнопки Вставити та Закрити.

 

Розглянемо детальніше вкладку Спеціальні символи (рис. 3.18) вікна Символ, на якій вміщено перелік символів і комбінацій клавіш для їх введення, що використовуються в тексті. Серед них с символ абзацу та кілька видів пробілів, які вва-жаються подрукованими. Для їх відображення на екрані достатньо натиснути кнопку на вкладці Основне. Щоб забрати недруковані символи з екрана, треба ще раз натиснути цю кнопку.

 

ВПРАВА 8    САМОСТІЙНО

Завдання. Створити список знаків зодіаку, скориставшись шрифтом УУіпдс1іпд5: ‘У1 — Овен, ^ — Телець, П — Близнюки, 23 — Рак,<$ — Лев, Щ>—Діва, £1 — Терези, Щ. — Скорпіон, х'— Стрілець,^ — Козеріг, Водолій, X — Риби.

ВСТАВЛЕННЯ ФОРМУЛ

Нескладні математичні, фізичні та хімічні формули можна вводити, вставляючи спеціальні символи описаним вище способом. Щоб увести

(Рівняння), що

складні формули, потрібно натиснути кнопку

 

міститься па вкладці Вставлення.

Відкривши панель цієї кнопки, ви побачите шаблони поширених формул, які можна вставляти в документ одним клацанням миші. Проте в більшості випадків потрібно вводити формулу «з нуля». У такому разі треба клацнути зазначену кнопку, після чого на екрані відобразиться вкладка Знаряддя для формул (рис. 3.19), а в місці розташування текстового

Що

 

курсора з’явиться поле для введення формули:

робити далі, ви дізнаєтесь, виконавши наступну вправу.

І ВПРАВА 9

 

Завдання. Увести такі формули:

 

 

 

 

1. Перейдіть на вкладку Вставлення і натисніть кнопку

 

(Рівняння).

 

2. У групі Символи натисніть кнопку Додатково й у списку вгорі панелі, що відкриється, виберіть Грецькі літери (рис. 3.20).

3. Клацніть символ о та введіть після нього знак рівності з клавіатури.

 

 

4.    Натисніть кнопку Дріб і виберіть перший шаблон (рис. 3.21).

 

 

5.    У чисельнику введіть літеру т, у знаменнику -и. Для завершення введення формули клацніть поза її межами.

6.    Для введення другої формули виконайте п. 1.

7.    Натисніть кнопку Індекс і виберіть перший шаблон (рис. 3.22).

8.    Виділіть у шаблоні більший прямокутник, натисніть кнопку Дужка та оберіть перший шаблон. У результаті ви отримаєте такий вигляд майбут

ньої формули:

формули:

 

9. Виділіть у цьому шаблоні прямокутник всередині дужок, натисніть кнопку Дріб і оберіть перший шаблон. Ви одержите такий вигляд майбутньої

10.    У чисельнику введіть літеру а, у знаменнику — Ь, а в показнику степеня — п.

11.    Встановіть курсор у крайнє положення праворуч та продовжте введення формули самостійно.

12.    Формули в) і г)’ введіть самостійно.

13.    Збережіть файл під іменем Вправа_9_Прізвище.

ВСТАВЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

У документ можна добавляти ілюстративпий матеріал, зокрема малюнки чи світлини з файлів, автофігури, об’єкти \VordArt, ЗтагіАіІ тощо. Способи додавання та редагування цих об’єктів ви розглядали в 5 і 6 класах, вивчаючи редактор презентацій і текстовий редактор. Нагадаємо, що для вставляння графічних об’єктів використовують групу Зображення вкладки Вставлення, а для їх форматування — відповідну' вкладку, що з’являється в мешо після вибору такого об'єкта.

ВПРАВА 10

Завдання. Створити малюнок, як на рис. 3.23.

(Фігури) на

 

1. Спочатку намалюйте будинок.

а) Побудуйте прямокутник, скориставшись кнопкою вкладці Вставлення.

 

 

б)    Зафарбуйте його темно-жовтим кольором. Для цього виділіть прямокутник і на вкладці Формат натисніть кнопку Заливка фігури й оберіть колір.

в)    Застосуйте до прямокутника ефект об’єму:

•    відкрийте діалогове вікно групи Стилі фігур на вкладці Формат;

•    на панелі ліворуч виберіть пункт Формат об’ємної фігури (рис. 3.24);

•    у розділі Глибина встановіть потрібний колір у полі Колір і значення 20 пт у полі Глибина;

•    на панелі ліворуч виберіть пункт Об’ємне обертання;

•    у списку Заготовки виберіть Нахил праворуч угору.

г)    Аналогічно побудуйте зображення даху (для точного розташування даху над будинком пересувайте його за допомогою клавіш керування курсором, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl).

ґ) Створіть зображення вікна, використовуючи інструменти Прямокутник і Лінія.

д)    Створіть зображення балкона, використовуючи інструмент Прямокутник та ефект об’єму.

е)    Згрупуйте об’єкти вікна і балкона. Для цього виділіть їх, утримуючи клавішу Ctrl, і на вкладці Формат виберіть команду Групувати ► Групувати.

є) Створіть потрібну кількість копій вікна. Для цього перетягуйте його в потрібне місце, утримуючи клавішу Ctrl.

ж)    Згрупуйте всі елементи будинку і створіть його копію.

2. Намалюйте паркан.

а) Побудуйте прямокутник і трикутник, зафарбуйте їх.

•    для заливки дощечки паркана на вкладці Формат натисніть кнопку Заливка фігури ► Градієнт ► Інші градієнти;

•    у вікні Формат фігури виберіть перемикач Градієнтна заливка;

• встановіть параметри напряму, кута та кольору точок градієнта, як на рис. 3.25, і закрийте вікно.

 

б)    Розташуйте трикутник над прямокутником і згрупуйте їх.

в)    Скопіюйте фігури потрібну кількість разів.

г)    Розташуйте паркан між будинками.

3.    Створіть зображення дерев самостійно, використовуючи об'єкти прямокутник та овал.

4.    Намалюйте автомобіль.

а)    Виконайте зображення передньої сторони машини, використовуючи інструмент СЬ(Полілінія) з групи Фігури.

б)    Зафарбуйте зображення та застосуйте до нього ефект об’єму.

в)    Вікна машини створіть з допомогою інструмента Полілінія.

г)    Колесо намалюйте, використовуючи інструмент Овал і застосувавши до нього ефект об’єму.

 

ґ) Розташуйте об'ємне зображення колеса за зображенням машини, вибравши в контекстному меню об’єкта колеса команду На задній план.

д) Поверх машини помістіть звичайне зображення овалу того ж кольору та розміру, що й об'ємне колесо (рис. 3.26).

5.    Дорогу та світлофор намалюйте самостійно.

6.    Збережіть файл під іменем Вправа_10_Прізвище.

 

Висновки

Кнопки та команди для вставлення в текст символів, формул і графічних об’єктів містяться на вкладці Вставлення.

Щоб увести в текст відсутні на клавіатурі символи, використову-

ють кнопку

(Символ).

 

 

Щоб увести складні формули, потрібно натиснути кнопку (Рівняння).

Якщо потрібно намалювати в документі фігуру, стрілку чи інший подібний об’єкт, його створюють з допомогою інструментів і команд з групи Зображення па вкладці Вставлення.

Контрольні запитання та завдання

1.    Як вставити в текст символ, якого немає на клавіатурі?

2.    Які символи належать до недрукованих? Як їх відобразити па екрані?

3.    Опишіть загальний порядок введення формул у документ.

4.    Як додати графічний об’єкт до документа?

5.    Як виконати форматування графічного об'єкта?

6.    Які параметри форматування можна задавати для графічних об’єктів?

Питання для роздумів

Iе. Під час виконання яких операцій необхідно відображати недруковані символи?

/а\п ап

2°\Якщо скопіювати формул}'    = у документі в програмі

Word і вставити в документ програми Блокнот, вона набуде такого вигляду: (ad))Л п=а Л п/b уч п. Чому так відбувається?

Завдання для досліджень

1*. Який інструмент потрібно використати, щоб записати таку систе-му рівнянь:

(2х + 4у = 5 (Зх - 4у = 8 •

 

Створення текстового документа, що містить об'єкти різних типів

Завдання 1. Записати текст і побудувати рисунок до геометричної задачі. Відформатувати його за зразком (рис. 3.27).

Задача. Доведіть, що в трикутнику ABC

 

 

Завдання 2. Намалювати ілюстрацію, що демонструє фізичний дослід (рис. 3.28).

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 19-12-2016, 20:15, Переглядів: 2529