Народна Освіта » Інформатика » Таблиці в текстових документах

НАРОДНА ОСВІТА

Таблиці в текстових документах

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТАБЛИЦІ

Подання інформації у вигляді таблиці дас змоіу представити її наочно.

У програмі MS Word передбачено зручні засоби для створення таблиць.

Таблиця — це об’єкт текстового документа, що складається з клітинок, упорядкованих за стовпцями та рядками. Клітинки таблиці можуть містити текст, цифри, малюнки та інші таблиці.

 

Таблиця також має маркери переміщення та зміни розмірів (рис. 3.6), з допомогою яких її можна переміщувати або змінювати розміри. Клітинки таблиці відділяються межами. За умовчанням це суцільні лінії чорного кольору, але загалом їхній вигляд може бути різним. Зокрема, межа може бути невидимою; тоді па екрані вона відображується як тонка сіра лінія і на друк не виводиться.

СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ

У документі Word таблицю можна створити кількома способами: вставити порожню таблицю, попередньо задавши для неї кількість рядків і стовпців; намалювати таблищо подібно до того, як це роблять олівцем на папері; перетворити на таблицю частину тексту.

Вставлення таблиці

Цьому способу слід віддавати переваг}' у випадках, коли заздалегідь відомо, яку кількість стовпців і рядків мас містити таблиця.

1. Встановити курсор у рядок, де мас бути таблиця, перейти на вкладку Вставлення і натиснути кнопку

(Таблиця).

 

 

 

 

2. Видітити на макеті таблиці (рис. 3.7) потрібну кількість рядків і стовпців та клацнути лівою кнопкою миші. Великі таблиці краще створювати, вибравши на панелі команду Вставити таблицю, після чого відкривається діалогове вікно, в якому можна задати для таблиці кількість рядків і стовпців.

Креслення таблиці

Якщо необхідно створити таблищо складної структури, доцільно скористатися способом креслення.

1. Встановити курсор у рядок, де мас бути таблиця, на

тиснути кнопку

 

(Таблиця) і обізати на її панелі

команду Накреслити таблицю. Вказівник миші набуде

вигляду олівця

2. Окреслити ділянку, яку займатиме таблиця. Для цього розташувати вказівник миші в одному її куті, натиснути ліву клавішу миші та перемістити вказівник у протилежний по діагоналі кут ділянки (рис. 3.8).

3. Намалювати межі всередині таблиці. Щоб видалити межу, потрібно вибрати інструмент (Гумка) на вкладці Конструктор і клацнути па цій мела.

 

Перетворення блока тексту на таблицю

 

У вигляді таблиці можна оформити набраний в документі фрагмент тексту. Щоб програма могла це зробити автоматично, текст мас містити символи, які використовуються лише як розділювачі. Зазвичай це символи табуляції та кінця рядка (рис. 3.9), які можна побачити, ввімкнувши режим подрукованих символів, натиснувши інструмент ( вигляд кнопки недрук. символів ) на вкладці Основне групи Абзац. Перші з них позначатимуть місця подіту тексту на стовпці, а другі — місця поділу па рядки.

1. Підготувати блок тексту', як описано вище, і ви-

(Таблиця) вибра

 

ділити його. В меню кнопки

ти команду Перетворити на таблицю, щоб відкрилося однойменне діалогове вікно (рис. 3.10).

2. Вказати, який символ використовується в тексті як розділювач стовпців, і клацнути ОК. Таблицю буде створено.

За потреби таблицю можна перетворити па блок тексту. Для цього потрібно встановити курсор у таблицю і па вкладці Макет натиснути кнопку Перетворити на текст. У діалоговому вікні, що відкриється, вибрати символ-розділювач між текстом клітинок і натиснути ОК.

ВИДІЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТАБЛИЦІ

Вам уже відомо, що перш ніж виконувати над об’єктами певні дії, їх потрібно виділити. Це стосується і багатьох операцій з таблицями.

 

Виділення стовпця або групи стовпців. Підвести вказівник миші до верхньої межі таблиці, щоб він набув форми маленької спрямованої вниз стрілкг клацнути мишею, і програма виділить стовпець, у якому розташовано вказівник. Якщо протягнути вказівник ліворуч або праворуч, утримуючи ліву клавішу миші, буде виділено декілька стовпців.

Виділення рядка або групи рядків. Для виділення рядка розмістити ліворуч від нього вказівник миші, щоб той набув вигляд}' контурної стрілки, нахиленої праворуч (5?), і клацнути мишею. Якщо протягнути вказівник униз чи вгору, утримуючи ліву клавішу миші, буде виділено кілька рядків.

 

Виділення клітинки або групи клітинок. Підвести вказівник до лівої межі клітинки, щоб він набув вигляду маленької нахиленої праворуч стрілки нути ліву кнопку миші. Для виділення групи клітинок, не відпускаючи ліву кнопку миші, протягнути вказівник ліворуч, праворуч, вгору або вниз. Утримуючи клавішу Ctrl, можна виділяти несуміжні клітинки, клацаючи по них курсором миші.

 

Виділення всієї таблиці. Клацнути на маркері переміщення таблиці

ВВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

Щоб увести текст у клітинку, потрібно клацнути в ній, а потім набрати текст на клавіатурі або вставити з буфера обміну. Для переходу до наступної клітинки (праворуч) треба натиснути клавішу Tab чи або просто перемістити курсор за допомогою миші, клацнувши у відповідній клітинці. Для переміщення на одну клітинку ліворуч необхідно натиснути клавіші Shift+Tab чи ■*-.

Якщо розташований в клітинці текст потрібно перемістити, скопіювати або видалити, необхідно виділити його за допомогою миші або клавіш керування курсором і натиснути клавіш}' Delete або Backspace, і текст буде видалено. Щоб скопіювати або перемістити текст, можна скористатися командами роботи з буфером обміну або перетягнути його, використовзлочи мишку.

За потреби ввести текст, який має передувати таблиці, розташованій на початку документа, курсор слід встановити на початок першого рядка таблиці та натиснути клавішу Enter.

ФОРМАТУВАННЯ ТАБЛИЦЬ

Дані в таблиці та й саму таблицю можна форматувати — змінювати параметри тексту, оформляти межі, замальовувати внутрішні ділянки клітинок та іп. Майже всі ці операції виконують на вкладках Макет і Конструктор, які з’являються в перелік}' вкладок, якщо встановити курсор у будь-яке місце таблиці.

Форматування тексту

 

Форматування тексту в клітинках виконується так само, як і форматування звичайного тексту. Для таблиці доступні також усі можливості форматування абзаців, а в групі Вирівнювання на вкладці Макет містяться інструменти, призначені для вирівнювання текст}' відносно меж клітинки, зміни напряму тексту і відступів тексту від меж клітинки (рис. 3.11).

Зміна параметрів меж і заливки клітинок

На вкладці Конструктор розташовано інструменти, призначені для вибору стилю, товщини і кольору меж таблиці. Коли натиснути стрілочку біля кнопки

 

 

 

(Межі), на екрані відкриється

панель для вибору відображення меж. На цій панелі є команда Межі й заливка, яка відображає вікно для налаштування всіх параметрів форматування клітинок таблиці (рис. 3.12). Кнопка Межі також продубльована на вкладці Основне в групі Абзац.

Колір клітинки можна змінити також у вкладці Конструктор, обравши

інструмент

(Затінення).

У групі Стилі таблиць на вкладці Конструктор містяться вбудовані зразки форматування таблиць, які можуть задовольнити потреби у форматуванні таблиць навіть найвибагливіших користувачів. Пересуваючись курсором по представлених зразках, таблиця автоматично змінює свій вигляд. Щоб застосувати один із запропонованих стилів, достатньо клацнути на одному із зразків.

ВСТАВЛЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ РЯДКІВ І СТОВПЦІВ

Встановити курсор у клітинку таблиці, біля якої потрібно додати рядок

(Вставити

 

(стовпець), перейти на вкладку Макет і натиснути кнопку

 

зверху) чи

 

Вставити знизу) — добавиться рядок; натиснути кнопку

 

(Вставити зліва) чи

 

(Вставити справа) —добавиться стовпець.

 

Можна добавляти рядки і стовпці по-іншому. Щоб додати рядок, потрібно встановити курсор перед маркером кінця рядка, після якого мас бути розташований новий рядок, і натиснути клавішу Enter. Якщо мар

(Недру-

 

кери таблиці не відображаються, треба клацнути на кнопку

ковані знаки). Для того, щоб додати рядок у кінець таблиці, необхідно перейти в останню клітинку і натиснути клавішу Tab.

Щоб видалити рядок (стовпець) з таблиці, треба встановити в ньому

 

(Видалити), обравши елемент, який необ-

 

курсор і натиснути кнопку хідно видалити.

ЗМІНЕННЯ ШИРИНИ СТОВПЦІВ І ВИСОТИ РЯДКІВ

перетягнути

 

Щоб змінити межі клітинки, потрібно встановити вказівник миші на

межу і, коли він набуде вигляду двонапрямленої стрілки межу в потрібне місце.

Якщо необхідно, щоб усі стовпці (рядки) мали однакову ширину чи ви

соту, треба виділити їх і натиснути кнопку

 

няти ширину стовпців) або

 

(Вирів

(Вирівняти висоту рядків).

 

 

Зручним способом вирівнювання с також використання функції

(Автодобір), яка надає можливість встановити розміри стовпців залежно від обсягу тексту (команда Автодобір за вмістом), розтягнути таблищо по ширині вікна (команда Автодобір за шириною вікна) або встановити фіксовані ширини стовпців (команда Фіксована ширина стовпця).

ОБ'ЄДНАННЯ ТА ПОДІЛ КЛІТИНОК

Під час побудови таблиць нерідко виникає потреба об’єднати груп}' клітинок. Приміром, коли необхідно створити заголовок, який описува-тиме всю таблищо чи кілька стовпців, або, навпаки, поділити одну клітинку на кілька (рис. 3.13).

 

Щоб об’єднати клітинки, потрібно виділити їх і на вкладці

(Об’єднати клітин

Макет натиснути кнопку

 

ки). Інший спосіб: на вкладці Конструктор обрати інструмент

 

(Гумка) і клацнути на межі, яку слід забрати.

Для того, щоб поділити клітинку, треба встановити в ній

 

курсор і па вкладці Макет натиснути кнопку

(Розділити клітинки). У діалоговому вікні, що відкриється (рис. 3.14), задати, па скільки стовпців та (або) рядків потрібно розділити клітинку.

| ВПРАВА 6

ВПРАВА 7

 

Завдання. Побудувати таблицю за зразком на рис. 3.15 та заповнити її.

На вкладці Вставлення натисніть кнопку Таблиця і в її меню оберіть команду Вставити таблицю. У вікні, що відкриється, встановіть кількість стовпців — 10, кількість рядків — 11, автопідбір ширини стовпців — за вмістом. Натисніть ОК. Заповніть таблицю даними. Задайте заливку клітинок за зразком.

Збережіть файл під іменем Вправа_6_Прізвище.

Завдання. Побудувати таблицю за зразком і заповнити її.

Найменування

Характеристики

Розмір

Колір

Ціна, грн

1

Кросівки

36

Чорний

850

2

Чоботи

39

Червоний

1200

3

Черевики

38

Сірий

640

 

Створіть таблицю 5x5. Об'єднайте першу і другу клітинки першого стовпця. Для цього виділіть їх та оберіть інстру

мент

(Об’єднати клітинки) на вкладці Ма

 

кет. Аналогічно об'єднайте першу і другу клітинки другого стовпця та останні три клітинки першого рядка. Заповніть таблицю даними. Задайте розміщення тексту в клітинках за зразком, використовуючи інструменти на вкладці Макет.

Збережіть файл під іменем Вправа_7_Прізвище.

Висновки

Створити таблицю в документі Word можна трьома способами: вставити порожню таблицю; намалювати її; перетворити на таблицю фрагмент тексту.

Для форматування тексту в клітинках слід використовувати команди Шрифт та Абзац на вкладці Основне і Вирівнювання на вкладці Макет.

Щоб швидко відформатувати таблицю за зразком, можна скористатися вбудованими стилями на вкладці Конструктор.

Під час редагування таблиці можна додавати та видаляти її рядки і стовпці, змінювати їхню ширину і висоту, об'єднувати та ділити клітинки. Всі ці дії можна викопати за допомогою інструментів, розташованих на вкладці Макет.

Контрольні запитання та завдання

1. Назвіть методи створення таблиць у документі Word.

2. Які с можливості для форматування тексту таблиці?

3. Які методи виділення елементів таблиці ви зиасте?

4. Як розфарбувати таблицю?

5. Як додавати або видаляти рядки і стовпці таблиці? Опишіть способи з використанням клавіатури.

6. Як виконати об'єднання і поділ клітинок таблиці?

Питання для роздумів

1. Наведіть приклади використання функції розділення клітинки.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 19-12-2016, 20:14, Переглядів: 2125