НАРОДНА ОСВІТА

Бароко

Існує краса цілком ясна, цілком прийнятної форми і поряд з нею краса, заснована саме на неповному сприйнятті, на таємничості, яка ніколи повністю не розкриває свого обличчя; на загадковості, яка щосекунди набуває іншого вигляду.

Генріх Вельфлін про відмінності мистецтва Ренесансу і бароко (швейцарський письменник, історик, мистецтвознавець) Поміркуємо разом. Який слід в історії художньої культури залишили митці епохи Ренесансу?

Словом «бароко» прийнято позначати стиль, в якому начебто розчиняється Ренесанс. Як художній стиль, бароко охоплює величезний проміжок часу — два століття. Тому його часто називають «епохою бароко», але паралельно з бароко розвивалися інші художні напрями, течії та стилі. Бароко одноголосно називають першим стильовим напрямом в історії культури, який у

більшій чи меншій мірі охопив усі народи Європи незалежно від конфесій чи національностей, і разом з тим, першим напрямом, який вийшов за європейські межі.

? Що означає термін «бароко»?

Бароко (порт. — перлина неправильної форми) — стиль у європейському мистецтві (архітектурі, живописі, скульптурі, музиці) початку XVI— до середини XVIII ст. Цей стиль найбільш монументально і могутньо проявився в архітектурі таі образотворчому мистецтві.

Для допитливих

Існує декілька версій походження терміна:

1)    від італійського «Ьагиессо» — перлина неправильної форми;

2)    французьке слово «Ьагосо» — логічна формула беззмістовного;

3)    від італійського «Ьагоссо» — грубий, незграбний, фальшивий.

У XVIII ст. термін набуває значення негативної естетичної оцінки (бароковим позначалося все неприродне, довільне, перебільшене). У 50-ті роки XIX ст. починається розгляд бароко як історичного стилю, закономірного етапу в розвитку мистецтва Пізнього Відродження. У 80-ті роки XIX ст. відбувається справжнє «відкриття» бароко: за бароко визнали право на існування як особливого художнього явища.

Стиль    бароко зароджується в Італії і

розповсюджується в більшості європейських країнах, набуваючи в кожній свої особливі національні риси. Відійшовши від властивих ренесансній культурі уявлень про чітку гармонію та закономірність буття і безмежні    можливості людини,    естетика бароко

будувалася на зіткненні протилежних сил, інтересів, прагнень між людиною та зовнішнім світом, між ідеологічними й чуттєвими потребами, розумом і природними силами, які уособлювали тепер ворожі людині стихії.

Герой бароко — здебільшого яскрава особистість із розвиненим вольовим і ще більш розвиненим раціональним началом, художньо обдарована і благородна у своїх вчинках. Завдання мистецтва бароко — захопити глядача силою пристрасті, створити миттєвий ефект.

Архітектура

Архітектура змінює в бароко свою природу і намагається впливати засобами, властивими іншому роду мистецтва: вона стає живописною.

Генріх Вельфлін

Поміркуємо разом. Які пам’ятки архітектури епохи бароко ви знаєте? Які враження вони викликають?

Для архітектури бароко характерні просторовий розмах, складні, зазвичай криволінійні форми, грандіозність, динаміка, інтенсивність почуттів, пристрасть до ефектних видовищ, поєднання ілюзорного і реального, сильні контрасти масштабів і ритмів, матеріалів і фактур, світла і тіні, навмисна ускладненість, злами і вигини форм, насичена пластика, що надавало архітектурі зовнішню ефектність і розкіш.

Бароко вимагає від своїх створінь широкої, важкої масивності. Стрункість пропорцій зникає. Будівлі стають важчими. Граціозна легкість ренесансу зникла. Всі форми стають ширшими. Враження ваги і масивності безпосередньо досягається низько спущеним фронтоном. Він швидше спадає, ніж вільно здіймається догори. Радісна напівкругла арка замінюється придавленою, еліптичною. Цоколі колон, які були стрункими й високими і цим значно посилювали враження легкості, тепер безрадісно стиснуті, так що

мимоволі відчуваєш жорстоку міць навантаженої на них тяжкості.

 

В Італії стиль бароко найбільш виражений у творчості Джованні Лоренцо Бсрніні (1598—1680) і Франческо Борроміні    (1599—1667)    — двох

архітекторів, імена яких нерозривно пов’язані з Римом і завдяки яким «Вічному місту» залишилася багата спадщина в стилі бароко. Споруди Л. Берніні урочисті й величні, твори Ф. Борроміні напружені, експресивні, контрастні, підкреслено масивні.

Головне творіння Л. Берніні — грандіозний ансамбль площі святого Петра. Овальна площа з двома фонтанами й обеліском охоплена могутніми 4-рядними колонадами, владно організуючими простір, до якої веде урочистий багатоступінчатий підйом.

 

Видатний італійський архітектор Ф. Борроміні — найбільш радикальний представник раннього бароко. Для його творчої манери були характерні відсутність прямих ліній, достаток вигадливих і химерних архітектурних деталей, ускладнене планування інтер’єрів із запаморочливими перепадами рівнів. Замість кругу він незмінно віддавав перевагу еліпсу.

Купол церкви Сант-Іво алла Сапієнца

 

Найбільш яскраво ознаки бароко в архітектурі характеризують храми, будівництву яких приділялася особлива увага. В архітектурі міських палаців і заміських резиденцій поширювалися опуклі й увігнуті фасади. Ордер став менш функціональним, ніж в епоху Відродження, на перший план вийшла декоративність.

Бароко принципово вимагав абсолютної єдності. Одночасно почала панувати ідея єдності і в інтер’єрі: бічні капели злилися, створювалося одне величезне приміщення. Приватні інтер’єри бароко вирізнялися надзвичайною пишністю й урочистістю. Це враження виникало, коли гість потрапляв у вестибюль будинку з

парадних центральних сходів, над якими яскравою плямою сяяв розписний плафон стелі.

Для допитливих

Роль Л. Берніні у створенні скульптурного оздоблення собору Св. Петра дуже значна, він працював тут із перервами майже 50 років. 3 усієї титанічної роботи Л. Берніні над інтер’єрами собору найбільше вражає уяву

Балдахін — величний (29 м) навіс над престолом із позолоченої бронзи, зведений над тим місцем, де, за переказами, у минулому було поховано Св. Петра. Його кручені колони дуже характерні для естетики бароко. Скульптурні прикраси каркасу і розкішно оздоблений кистями бронзовий навіс створюють ілюзію важкої оксамитової тканини, роблять Балдахін одним із найчудовіших

У Франції тенденції стилю бароко були втілені в грандіозному ансамблі Версаля (1668—1689), що розташований за 17 км на північний захід від Парижа. У його будівництві та оздобленні брали участь численні архітектори, скульптори, художники, майстри ужиткового і садово-паркового мистецтва.

Збудований ще в 1620-х роках архітектором Лемерсьє як невеликий мисливський замок Людовика ХІП, Версаль неодноразово добудовувався і змінювався. Ідея Версаля як

централізованого ансамблю, ймовірно, належала Луї Ліво і Андре Лснотру. Будівництво було завершено Жюлем Ардуєном-Мансаром.

Парк Версальського палацу — один з найбільших і значущих в Європі. Він складався з безлічі терас. Клумби, газони, оранжерея, басейни, фонтани, а також численні скульптури є продовженням палацової архітектури.

В архітектурі бароко широко використовуються живопис, скульптура, пофарбовані поверхні стін.

Робота у парах

Розгляньте ілюстрації в підручнику. Зробіть порівняльний аналіз стилів бароко і ренесансу в архітектурних спорудах та інтер'єрі. Знайдіть характерні деталі, властиві тільки певному стилю.

? Що таке «українське бароко»? Які характерні риси має цей стиль?

Для українського бароко властиве поєднання декоративно-пластичних рішень західноєвропейського бароко та ренесансу з творчою переробкою спадщини православного храмового зодчества і давньоруської архітектури. Зародження козацького бароко прийнято пов’язувати з оновленням київських та чернігівських храмів домонгольського часу за митрополита Петра Могили і його наступників — собор Єлецького монастиря в Чернігові, Софійський собор у Києві, Успенський собор Києво-Печерського монастиря, собори Видубицького і Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві. Тоді ж у давньоруських монастирях уперше з’явилися дзвіниці.

Серед архітекторів козацького бароко виділяють Івана Зарудного, Степана Ковніра, Осипа Старцева, Івана Григорович-Барського та інших.

Це період будівництва Миколаївського собору в Ніжині, Спаської церкви у Великих Сорочинцях. Стилю властиві монументальна пишність і вільне розташування частин і деталей споруд, декоративність орнаменту і гра світлотіні, покликані підкреслити переваги величезної площі кам’яних церков. Великою своєрідністю вирізняються храми Слобідської України. Спасо-п’ятибашговий Преображенський собор в Ізюмі належить до виду козацького полкового собору.

Скульптура

Важливо не те, що ти робиш із каменем, а те, що камінь робить із тобою.

ГенріДевід Торо, американський письменник

Поміркуємо разом. Яку роль відіграє скульптура у створенні стилю бароко?

Важко уявити стиль бароко без скульптури, яка прикрашала архітектурні споруди та інтер’єри. Під час створення скульптури в епоху бароко митці використовували різнобарвний мармур, срібло і бронзу.

Характерними рисами скульптури цього напряму є динамічний сюжет, велика кількість складок на одязі та вираження емоційного стану людини, яку зображують.

Барокова скульптура поділяється на два види — світську і культову. Світська скульптура — це портрети знатних вельмож, статуї монархів, садово-паркові групи та фонтани.

До культової скульптури належать надгробки і окремі статуї на біблійні теми. Такі скульптури часто зображають персонажів Священного писання.

Одним зі скульпторів-віртуозів у яскравому дусі бароко був Джованні Лоренцо Бсрніні (1598—1680). Для його скульптурних робіт характерно: декоративний початок, реалістичність, напружена експресія. Приголомшливого ефекту у кожній власній роботі він домігся завдяки вмілій обробці мармуру, теракоти, бронзи. Холодний мармур, вийшовши з-під його різця, оживає то теплотою шкіри, то блиском і м’якістю тканин, а складки драпірувань немов колишуться на

nP.FKOMV RITPnili

 

Одна з таких робіт Л. Берніні — скульптура «Давид». На відміну від «Давида» Мікеланджело, майстер зобразив саме момент сутички і граничного напруження сил, моральних і фізичних.

Тіло героя закручене в тугу спіраль, що дає небачений раніше заряд пластичної енергії. М’язи всього тіла напружені й готові до боротьби. Обличчя зведено гримасою гніву. Особливо різко підкреслено рот, який стиснений до такої міри, що губ фактично не видно — мабуть, боєць закусив їх до коові.

 

Остання робота майстра, в яку він вклав увесь свій талант, зовсім не остання за популярністю. Скульптура «Екстаз Блаженної Людовнки Альбсртоні» ніби взагалі не з мармуру, така вона жива!

Робота у парах

Розгляньте ілюстрації в підручнику. Зробіть порівняльний аналіз стилів бароко і ренесансу в мистецтві скульптури. Знайдіть характерні деталі, властиві тільки певному стилю. Які емоції викликають у вас ці твори?

Живопис

Коли з'єдналися любов і майстерність, можна очікувати шедевра.

Джон Рескін, англійський письменник, теоретик мистецтва Поміркуємо разом. Ви вже познайомилися з характерними рисами бароко. Чого очікуєте від живопису цього стилю?

Живопис бароко зародився в Італії. Протягом XVII ст. стіни Італійських палаців і церков покривалися численними фресками. Стінні розписи на античні сюжети, виконані сімейством Карраччі, що працювало в Болоньї та Римі, стали зразком для творів цього стилю на довгі десятиліття.

Стиль бароко в живописі характеризується динамізмом композицій, «площинністю» і пишністю форм, аристократичністю і незвичайністю сюжетів. Найхарактерніші риси бароко проявилися у творчості Рубенса і Караваджо.

 

Першим    великим

італійським живописцем епохи    бароко    був

Мікеланджело Мерізі да Караваджо (1573—1610), який писав наповнені напруженого драматизму картини, підкреслюючи в них поворотні моменти в житті своїх героїв. На початку нового століття для капели Черазі в церкві Санта-Марія дель Пополо у Римі Караваджо створив свої найвизначніші твори: «Розп’ятій святого Петра» і «Звернення Савла». Митець відмовився від властивих релігійному живопису

символічних елементів, занурюючи надзвичайні явища в буденну обстановку.

 

«Лютніст» і «Юнак з кошнкох фруктів» — одні з ранніх картиі Караваджо. У роботах цього цикл; любовне почуття символічно передається через образи плодів (ніби запрошуючі глядача насолодитися їх смаком) музичних інструментів (музика як симвої швидкоплинної чуттєвої насолоди). Са\ художник вважав «Лютніста» своїк найбільш вдалим фрагментом живопису.

Караваджо писав картини прямо : натури, дивуючи сучасників, що звиклі до ретельного опрацювання попередніх начерків. Але найбільше в його живопису вражало вміле використання світлотіні. Караваджизм (створена ним система) набув широкого поширення ще за життя художника. Але, як не дивно, у самій Італії він не укоренився, проте серед французьких та іспанських видатних живописців було чимало його шанувальників. Караваджо перший в італійському живопису написав натюрморти:    «Кошик з фруктами» (1596),

«Натюрморт з фруктами» (1605).

Найбільш талановитим сучасником Караваджо в Італії був Гвідо Рені (1575—1642), але справжнім титаном епохи бароко був, безсумнівно, фламандець Пітер Пауел Рубенс (1577—1640), який майже тридцять років свого життя присвятив Італії. Він

Крім П. П. Рубенса, міжнародного визнання досягнув ще один майстер фламандського бароко — Антоніс ван Дейк (1599—1641). Із творчістю П. П. Рубенса новий стиль прийшов у Голландію, де його підхопили Франс Хальс (1580/85—1666), Рембрандт (1606—1669) і Ян Вермеєр (1632—1675). В Іспанії в манері Караваджо творив Дісго Веласкес (1599—1660), а у Франції — Школа Пуссен    (1593—1665),    який, не

задовольнившись школою бароко, заклав у своїй творчості основи нової течії — класицизму.

 

поєднував кращі риси шкіл живопису Півночі і Півдня, зливаючи в своїх полотнах природне і надприродне, дійсність і фантазію, вченість і духовність.


? Розгляньте ілюстрації в підручнику. Зробіть порівняльний аналіз стилів бароко і Ренесансу в живопису. Які враження викликають у вас ці твори? Який стиль вам сподобався найбільше? Поясніть, чому?

Робота у групах

Живопис бароко представив світові цілу плеяду талановитих художників. Підготуйте на наступний урок короткі повідомлення про художників і про їх картини (про тих, хто вам сподобався найбільше). Можна підготувати віртуальну екскурсію залою «Живопис бароко».

Музичне мистецтво. Театр

Музика — джерело радості мудрих людей, вона здатна викликати в народу хороші думки, вона глибоко проникає в його свідомість і легко змінює звичаї і традиції.

Сюнь-цзи, один з найбільших філософів Стародавнього Китаю Міні-диспут. Уважно прочитайте епіграф. Якщо ви з ним згодні, арґументуйте правоту висловлювання філософа. Якщо ви вважаєте, що Сюнь-цзи помиляється, доведіть власними переконаннями.

Складно охарактеризувати період бароко, в якому існувало безліч композиторських стилів. Не просто знайти загальні риси в різноманітній музиці таких гігантів, як Георг Фрідріх Гендель (композитор німецького походження, який жив у Великій Британії), Антоніо Вівальді (італійський композитор, скрипаль-віртуоз, педагог, диригент, католицький священик) і Йоганн Себастьян Бах (німецький композитор, органіст і скрипаль). І все-таки загальні риси є — їх музика наповнена почуттями, благозвучна і гармонійна. Вона створювалася в нових історичних умовах і новій соціальній атмосфері, в нових межах світогляду. Цю музику нащадки назвуть музикою сііохи бароко.

Музика бароко — це стиль європейської класичної музики в період приблизно від 1600 до 1750 рр. Головним у цій музиці був вираз емоцій і віра в музику як потужний інструмент спілкування, в те, що вона здатна доторкнутися до життя людей — назавжди змінивши його.

Відмінності стилю бароко від ренесансу в музиці:

•    більш високий рівень емоційної наповненості;

•    музика часто писалася для віртуозних співаків і музикантів і зазвичай була більш складною для виконання;

•    обов’язковим стало використання музичних доповнень, які зазвичай виконувалися музикантом у вигляді імпровізації;

•    поступова поява чистого інструментального стилю, захоплення інструментальною музикою;

•    парадність, урочистість, пишність, динамічність, житгестверджуючий характер;

•    високого рівня досягає вокальна та вокально-інструментальна музика.

Характерні ознаки стилю: поліфонія досягла своїх вершин. Одною з головних ознак музики бароко стала контрастність. Відмінності між тихим і гучним, між сольним і груповим виконанням, а також між різними інструментами і тембрами. Інтерес до музики як форми спілкування спричинив розвиток нових жанрів, зокрема опери, ораторії і кантати у вокальній музиці. При цьому бажання створити великомасштабні форми породило концерт, сонату і сюїту тощо.

Опера, що з’явилася в період пізнього ренесансу, стала однією з головних барокових музичних форм. У ній замість поліфонії композитори використовували гомофонію, в якій лише один голос є головним, а інші його супроводжують. Видатним оперним композитором був Клаудіо Монтеверді, який поглибив драматичний зміст нового жанру, збагатив поліфонічною традицією, засобами музики показав    розмаїття    людських

характерів. Композитор включив в оперу симфонічні епізоди (увертюри), детально розробляв оркестровку. Він вважав, що музика повинна не розважати, а спонукати людину шукати відповіді на складні життєві питання.

Рбзвивається вокальний жанр ораторі!. Головним принципом ораторії стало розкриття виключно музичними засобами драматичного змісту. Сольний спів витісняється хоровим. Текст ораторії зближується з оперним лібрето. Ораторія поширилася у багатьох країнах Європи.

Розвинулися такі віртуозні форми, як токати і фуги. Інструментальні сонати і сюїти писалися як для окремих інструментів, так і для камерних оркестрів. Поступово визначаються різновиди кантат: лірична (камерна), святкова (масштабна).

Концерт виходить за межі церковної музики і стає головним у музичному мистецтві. Більше уваги приділяється інструментальній музиці. Формуються перші оркестри. Але, безсумнівно, основний інструмент бароко — клавесин. Історія інструментальної музики XVII ст. — це історія створення інструментальних

ансамблів із провідною роллю скрипки. Поступово визначаються провідні типи ансамблів (тріо).

 

В епоху бароко створені такі геніальні твори, як фуги Й. С. Баха, його «Бранденбурзькі концертні кантати»; хор «Алілуя» з ораторії «Месія», «Музика на воді» Г Ф. Генделя; «Пори року», «Чотири сезони» А. Вівальді; «Вечірня», опери «Орфей», «Аріадна», «Коронація Помпеї» та інші, інтермедії «Балет невдячних», «Музичні жарти» К. Монтеверді; перша національна англійська опера «Дідона і Еней» Г. Перселла.

Для допитливих

 

Внесок композиторів епохи бароко в історію світової музики За своє життя Йоганн Себастьян Бах

(1685—1750) написав понад тисячу творів. У його творчості представлені всі значущі жанри минулого, крім одного з провідних жанрів — опери. Він узагальнив досягнення музичного мистецтва періоду бароко. У своїй музиці композитор розмірковує про найважливіші, вічні питання людського життя— призначення людини, її моральний обов’язок, життя і смерть. Й. С. Бах — неперевершений майстер поліфонії, геніальний новатор, який відкрив для розвитку світової музичної культури нові перспективи.

А. Вівальді (1678—1741)    —

 

найгеніальніший представник італійського скрипкового мистецтва XVIII ст. Він створив жанр сольного інструментального концерту, вплинув на розвиток віртуозної скрипкової техніки. Майстер ансамблево-оркестрового концерту А. Вівальді встановив для concerto grosso 3-приватну циклічну форму, виділив віртуозну партію соліста. Він є автором 90 опер, понад 500 концертів, більше 100 сонат для різних інструментів із супроводом, світських кантат, серенад, симфоній.

 

Клаудіо Монтеверді (1567—1643) — видатний італійський оперний композитор. Він поглибив драматичний зміст нового жанру, збагатив поліфонічною традицією, засобами музики показав розмаїття людських характерів. В основу опер композитора покладена драматична мелодія (concitato — схвильований стиль), що поєднувала мовні інтонації, декламацію і вокал. К.

Монтеверді включив в оперу симфонічні епізоди (увертюри), детально розробив оркестровку, ввів нові технічні прийоми для більшої виразності. Композитор був сміливим новатором, що далеко випередив сучасне йому музичне мистецтво.

Епоха бароко — це епоха нового музичного театру, який зібрав усі види мистецтва в єдине ціле. Архітектура, скульптура, живопис — усе це використовувалося в театрі для створення декорацій. Весь простір оформляли, приховуючи все обладнання, щоб глядач бачив тільки певну частину сцени, приховуючи все обладнання. За лічені секунди сцена перетворювалася з романтичного саду в розкішний палац. Основна мета театру бароко — викликати

емоції, використовуючи символіку і велич, залишаючи при цьому розповідь досить простою.

Костюми стали більш складними. З’явилися актори-жінки. Героїні носили пишні спідниці, яскраві кольорові пір’я та костюми, прикрашені блискітками і стразами, щоб усе це виблискувало на світлі. Більшість театральних технологій, які використовуються зараз, були винайдені саме в цю епоху.

І головне — жанр опери стає домінуючим, затьмаривши драматичний театр. Перший оперний театр бароко побудований у Венеції в 1637 р. А великий шедевр Жана Батіста Моль 'єра «Тартюф» уперше був поставлений у розкішних садах Версаля, де після успішного виступу його негайно заборонили на п’ять років.

Чимало складових музики бароко стало основою музичної освіти. Вплив барокового стилю зберігся і після відходу бароко як виконавського та композиторського стилю. Музика бароко збільшила розмір, діапазон і складність музичного виконавства. Безліч музичних термінів і понять, що з’явилися в ту епоху, використовуються і донині.

Слухаємо музику (на вибір учителя)

Орієнтовний матеріал для сприймання:

Георг Фрідріх Гендель «Оратория "Мессия"», «БагаЬаіиІа» Антонів Вівальді «(Пори року) Осінь. Зима. Весна. Літо», «Шторм»

Иоганн Себастьян Бах «Токката и фуга ре минор», «Прелюдия фа-минор», «Страсти по Матфею»

Робота у групах

? Які, на вашу думку, емоції хотіли викликати майстри бароко своїми творами? Які з творів вам сподобалися найбільше? Які емоції викликають вони у вас?

? Яких живописців, скульпторів, музикантів епохи бароко в Україні ви вже знаєте?

Таким чином, бароко як стиль поєднав в собі мистецтво готики і Відродження. Як і мистецтво Відродження, він був гуманістичним за своєю суттю. Але, на відміну від Відродження, художники епохи бароко сприймали світ трагічно, песимістично, з розчаруванням.

Це художній стиль, який у першу чергу прослав могутність знаті і церкви. Бароко — втілення тієї епохи, в якій він з’явився. В цьому стилі об’єдналися два поняття, а саме: стиль і спосіб життя. Це стиль, в який прорвався дух свободи, чуттєвість і самовідчуття людини, як діяча і творця.

Основними відмінними рисами стилю бароко були: церковний догматизм, який призвів до посилення релігійності; збільшення ролі держави, світськості; контрастність, напруженість, динамічність образів, прагнення до величі, пишності та парадності, до поєднання реальності та ілюзії, екстравагантний орнамент, декоративна театральність.

В архітектурі бароко досяг величного розмаху в міських і садибних ансамблях; в образотворчому мистецтві, що звільнилося від середньовічних релігійних пут, митці звернулися до світських суспільних тем, до образу людини-діяча; найбільш значними подіями в музиці були буйний розквіт світського музичного мистецтва, зародження жанру опери, інтенсивний розвиток інструментальної музики, поліфонічне багатоголосся змінюється гомофонно-гармонійної системою, що призводить до розквіту культури імпровізації тощо.

Епоху бароко прийнято вважати початком тріумфальної ходи «західної цивілізації». Цей стиль повсюдно еволюціонує до граціозної легкості стилю рококо, співіснує і переплітається з ним, а у другої половині XVIII ст. витісняється класицизмом.

Запитання та завдання для самоконтролю та самоперевірки

Дайте відповіді на запитання за матеріалом підручника

І. Оберіть одну правильну відповідь:

1. Що означає термін «бароко»?

а)    відродження;

б)    зразковий;

в)    перлина неправильної форми.

2. Для архітектури бароко характерні:

а)    просторовий розмах, грандіозність, пишність сильні контрасти масштабів і ритмів, матеріалів і фактур, світла і тіні тощо;

б)    храми суворі та прості, позбавлені прикрас;

в)    вертикальність композиції, арки із загостреним верхом, вузькі й високі вежі та колони тощо.

3. Визначте, про музику якого стилю йде мова: «Головним у цій музиці 65® вираз емоцій і віра в музику як потужний інструмент спілкування, в те, що вона здатна доторкнутися до життя людей — назавжди змінивши його».

а)    ренесансу;

б)    бароко;

в)    готики.

П. Дайте короткі відповіді на запитання:

1.    У чому полягають особливості проявів стилю бароко в скульптурі?

2.    Які архітектурні споруди стилю бароко існують у вашій місцевості, нашій країні?

3.    Назвіть характерні риси бароко як стилю мистецтва.

4. Оберіть, на ваш розсуд, будь-який твір архітектури, живопису, скульптури чи музики, створений у період бароко, й охарактеризуйте його за планом:

1.    Назвіть автора і назву твору.

2.    Характерні ознаки бароко в цьому творі.

3.    Засоби виразності, що використав автор.

4.    Ваше особисте враження від даного твору.

5.    Інші твори цього стилю,що вам сподобалися. Чому?

ПІ. Дайте розгорнуті відповіді на запитання:

1.    Які види мистецтва розквітли в період бароко. Розкажіть про розвиток живопису або музики цього періоду.

2.    Назвіть, на вашу думку, найкращого архітектора, скульптора, живописця, композитора епохи бароко. Обгрунтуйте правомірність цього визначення для кожного з них.

IV.    Поміркуйте...

Проведіть порівняльний аналіз різних стилів: бароко і Ренесансу. Чи є у них спільні риси і чим вони відрізняються? Завдяки яким ознакам ви б одразу впізнали твори цих стилів?

V.    Творче практичне завдання

I.    Продовжнії' речення: «При вивченні цієї теми для мене найбільш цікавим відкриттям було...».

II.    Групова робота

1.    Підготуйте доповідь на тему: «Версаль — чарівний палац французьких королів» або «Цвінгер — найголовніший пам’ятник дрезденського періоду розквіту німецького бароко».

2.    Об’єднайтесь у 2 групи. Разом з учителями музичного мистецтва підготуйте театральний вечір на тему: «Музика бароко». Використовуйте музику цього періоду.

ПІ. Колективна робота

1.    Зробіть у класі виставку ваших замальовок на тему: «Архітектурні споруди епохи українського бароко».

2.    Підготуйте та проведіть конференцію на тему: «Характерні риси українського бароко в мистецтві».

VI.    Протягом другого півріччя виконуйте мистецький проект

Враховуючи власні уподобання й можливості, оберіть для самостійної роботи тему з розділу «Бароко» для індивідуального або групового проекту, який виконуватимете протягом півріччя.

 

Це матеріал з підручника Мистецтво 8 клас Назаренко

 

Категорія: Мистецтво

Автор: admin от 18-11-2016, 18:05, посмотрело: 2116