Народна Освіта » Мистецтво » Готичний стиль

НАРОДНА ОСВІТА

Готичний стиль

Готика — це прагнення вгору, містика, легкість, експресивність, симфонія світла, каменю й скла. Готика — це особливий світогляд, особливе світосприйняття, вінець середньовіччя, це неповторна епоха в історії людства.

Ніна Іванцова, історик Поміркуємо разом. Як суспільні ідеали відображаються на зовнішньому образі епохи?

На рубежі XII—ХНІ ст. відбулися кардинальні зміни в структурі середньовічного суспільства. Початок формування централізованих держав, розвиток, зростання і зміцнення міст, зростання торгівлі, остаточне становлення лицарства, формування цехових спілок ремісників, розвиток суспільної свідомості та інші особливості зіграли ключову роль у формуванні нової культури — готики, яка прийшла на зміну романському стилю, поступово витісняючи його.

Поява нового стилю у мистецтві — це результат політичних, соціальних та релігійних змін у країнах Західної Європи. Це єдиний стиль, який створив абсолютно своєрідну систему форм і нове розуміння організації простору та об’ємної композиції. Готичне мистецтво залишалося переважно культовим за призначенням і релігійним за тематикою.

Готика (готичний стиль) (італ. — незвичний, варварський) — художній стиль, що з'явився завершальним етапом у розвитку середньовічного мистецтва. Він зародився в середині XII ст. на півночі Франції. У XIII ст. поширився на території сучасних Німеччини, Австрії, Чехії, Іспанії, Англії. В Італії та країнах Східної Європи готика з'явилася пізніше і проіснувала там до XVI ст. включно. Термін «готика» введений в епоху Відродження як зневажливе позначення всього середньовічного мистецтва.

Між романським і готичним стилями важко провести хронологічний кордон. ХП ст. — розквіт романського стилю, разом з тим із 1130 р. всередині його з’являються нові форми. Готичний стиль у Західній Європі досяг вершин у XIII ст., згасання припадає на кінець XV— початок XVI ст. Основними ознаками готики стало унікальне з’єднання християнського світогляду, традицій античної культури, архітектури Риму, латинської писемності, книжкової мініатюри тощо.

Архітектура

Основа архітектури — не бетон і сталь і її елементи, з яких складається ґрунт. Її основа — диво.

Даніель Лібескінд, американський архітектор Поміркуємо разом. Що сприяє появі нових стилів у мистецтві?

Готика пов’язана в цілому з розвитком міст і починається зі змін в архітектурі, в основному в архітектурі культових споруд і лише потім поширюється на скульптуру і живопис. Зростання міст вимагало будівництва нових храмів. У містах, які були обмежені оборонними стінами, дуже високо цінувалися ділянки землі. Це й призвело до того, що храми «зростали догори». Особливе місце в мистецтві готики займав собор — вищий зразок синтезу архітектури, скульптури і живопису (переважно вітражів). Нова архітектура соборів здійснювала сильний емоційний вплив на віруючих. Складалося враження, що кам’яна громада собору немовби стрімко підіймається вгору всупереч законам тяжіння. Вертикаль собору символізує спрямованість середньовічної людини у позаземний світ, піднесення її думок і почуттів, перемогу духа над плоттю.

Отже, характерними ознаками готики е вертикальність композиції, арки із загостреним верхом, вузькі й високі вежі та колони, розкішно прикрашений фасад із різьбленими деталями і барвисті стрілчасті вікна, складна каркасна система опор і ребристе склепіння. Перевага використання ребер полягає в тому, що звід може бути більшим, унаслідок чого зменшується навантаження. Інтер’єр соборів ставав високим і світлим. Ще одна з найбільш пізнаваних особливостей стилю готики — кольорові вітражі у вигляді стрілчастих арок — величезні вікна, для яких стіни служать лише легким каркасом.

Каркасна система готичної архітектури — сукупність конструктивних будівельних прийомів, яка дозволила змінити розподіл навантаження в будівлі і помітно полегшити його стіни та перекриття. Завдяки цьому винаходу архітектори середньовіччя змогли значно збільшити площу і висоту споруд.

Порівняймо характерні ознаки двох стилів:

Романський стиль

Готичний стиль

Навантаження несуть стіни по всій довжині собору

Навантаження несуть елементи каркасної конструкції, рівномірно розподілені по периметру будівлі

Колони не мають особливого значення

Колони — головні несучі елементи будівлі

Товсті масивні стіни, товщиною в кілька метрів, несуть навантаження

Тонкі стіни, зведені між колонами, є несучими перегородками

Усі приміщення розмежовані між собою масивними стінами і колонами

Приміщення візуально об'єднані в одне ціле завдяки тонкості опорних колон

Невеликі об'єми будівлі

Собор може мати колосальний розмір

Стелі не дуже високі

Склепіння дуже високі

Вікна малі й вузькі

Величезні віконні отвори, які заповнюються яскравими різнокольоровими вітражами

Історична довідка

 

У Франції готика досягла свого найбільшого розвитку в першій половині XIII ст. Тут кам'яні готичні    собори

придбали свою    класичну

форму. Як правило, це 3-5-нефні базиліки з поперечним нефом. Центр ярусів завжди заповнений великим круглим вікном — так    званою

трояндою. Статуї на консолях перед колонами    порталів,

рельєфи на капітелях колон утворюють цілісну    сюжетну

систему, в яку    входять

персонажі й епізоди    зі Святого

Письма.

У Німеччині розквіт готики припав на середину XIII ст.

Готичні споруди в цій країні мають    особливості:

архітектори не розробляли і не прикрашали західний фасад, як у Франції; веж часто було не дві, а одна висока; вхід до собору з бічного фасаду; сама архітектура зберігає суворий, геометричний, характер.

В Італії готичний стиль панував недовго, бо вважався «варварським стилем» і швидко поступився місцем Ренесансу. Оскільки він прийшов сюди з Німеччини, то і досі в Італії називається німецьким стилем.

У Великобританії передумови для появи готики виникли раніше, ніж на континенті. Англійські собори, здебільшого монастирські, в основному представляли собою невисокі, витягнуті в довжину будівлі з прямокутними завершеннями

(хорами) і вежею. Сувора геометрична простота обсягів неначе    компенсувалася

 

багатством і складністю візерунків на фасаді та зведеннях.

Найбільш відомі пам’ятники готичного стилю: Собор Паризької Богоматері (Франція), Кельнський і Страсбурзький собори (Німеччина), Собор Вестмінстерського абатства, собори у Солсбері та Лінкольні (Англія), Кафедральний собор Апостола Петра в Ексетері (Великобританія), Собор Святого Віта (Чехія), Міланський собор, Собор Санта-Марія-дель-Фіоре (Італія), Севільський кафедральний собор (Іспанія).

? Уважно розгляньте ілюстрації. Знайдіть спільні та відмінні ознаки в готичних спорудах Західної Європи. Визначте головні ознаки готичних соборів. Розкажіть про почуття, які ви відчуваєте, коли бачите готичні храми.

ІЗ посиленням міст пов’язане і виникнення нових типів громадських будівель:    ратуш, будинків

? Як готичний стиль виокремився в архітектурі України?

ремісничих цехів та гільдій, бірж, митниць, арсеналів, шкіл та лікарень. Але перш за все городяни захищали себе і своє майно від конкуруючих сусідів і нападів феодалів, будуючи довкола міста стіни та башти.

Використовувалися різні будівельні матеріали. Житлові і господарські будівлі, споруди світського і церковного характеру зазвичай зводилися з дерева. Але основним, найбільш характерним для готики матеріалом, став камінь. Кладка з каменю, як правило, особливо в інтер’єрах, покривалася штукатуркою.

 

 

Розквіт готики в Україні припадає на кінець XIV— початок XV ст. Серед культових споруд готичного стилю переважали католицькі костели. Вирішальну роль у формуванні нового стилю відіграв Латинський кафедральний собор у Львові — пам’ятка архітектури національного значення. Яскравим зразком цього стилю є також костьол Різдва Божої Матері у Стриї (Львівська область). Храм звели у 20-ті роки XV ст., але в майбутньому він неодноразово перебудовувався і добудовувався, зокрема його високу вежу звели у 1640 роки.

Скульптура

У своїх творах скульптор повинен виражати стан душі.

Сократ, давньогрецький філософ Поміркуємо разом. Яке враження справляє на вас мистецтво скульптури? Свою думку обґрунтуйте. Чи є у вас улюблені твори цього виду мистецтва? Чи може скульптура спричиняти сильні почуття? Чому?

Після архітектури, основним видом образотворчого мистецтва в епоху готики була монументальна скульптура, яка грала особливу роль. Готичний скульптурний стиль бере свій початок у Франції. Першими роботами в цьому стилі вважаються статуї порталу базиліки в Сен-Дені та у Шартрському соборі. Потім готичний стиль поширився по всій Європі і був популярний аж до початку Нового часу, коли на зміну готиці прийшло мистецтво Відродження.

Готична скульптура гармонійно поєднувалася з архітектурою, але взаємовідносини скульптури та архітектури в готиці інші, ніж у романському мистецтві — вона більш вільна і самостійна. Скульптура панує в соборних порталах, поширюється по всьому фасаду, використовуючи кожен виступ, кожну архітектурну деталь.

З’являється тривимірна, різноманітна за формами пластика, портретна індивідуальність. Головну роль відіграє образ людини. У готичний період скульптори зосереджувалися більше на почуттях, шукали пояснення своєму існуванню, своїм бідам і радощам.

Головні ознаки, що характеризують готичну скульптуру: на зміну абстрактному приходить інтерес до явищ реального світу; і хоча релігійна тематика зберігає своє домінуюче значення, її образи змінюються, наділяються ознгаками глибокої людяності. Нарівні із зображенням сцен із життя святих, посилюється роль світських сюжетів. Як і в романських храмах, у готичних соборах значне місце займають зображення чудовиськ і фантастичних істот, так званих химер. Домінуючу роль грає кругла пластика, хоча також існує і рельєф.

Робота у групах

? Уважно розгляньте ілюстрації. У чому були схожі і чим відрізнялися скульптури романського і готичного періодів?

 

Для допитливих

У Франції головною зоною розміщення скульптури залишається, як і в романський період, перспективний портал, однак акцент переноситься на укоси, де розвивається тип статуї-колони. На фасадах соборів з’являються додаткові зони, прикрашені скульптурою. Поступово зростає самостійність фігур стосовно архітектурних деталей, з'являється прагнення до

відходу від романської умовності до передачі руху, природності

У Німеччині скульптура зосереджена, насамперед, в інтер’єрі: рельєфи, статуї у вівтарних частинах і нефах, розп'яття над вівтарями, а також портрети донаторів (церковні чи світські особи, що дарують гроші на споруду храму тощо). Скульптурі властива підкреслена характерність персонажів, передача емоцій, інтерес до конкретики зовнішності в портреті. В епоху пізньої готики з’являються так звані «Благочестиві образи» — окремо розташовані невеликі розфарбовані статуї Мадонни з немовлям, Оплакування, Трійці.

 

В Італії склалася самостійна готична школа пластики, яка все менше пов’язана з візантійським мистецтвом, і все більше шукає для себе зразки в античності. Вона стає більш незалежною від архітектурних рішень. Скульптури створюються більше для декору в приміщеннях і відкритих просторах (міські площі, парки). У період пізньої готики в складанні ансамблів головну роль відіграє статуя. Одними з видатних представників італійської готики в мистецтві скульптури та архітектури були Нікола Пізано та його син Джовані. Вони створили рельєфи кафедр Пізанського та Сієнського соборів. Ці роботи вважаються одними з кращих зразків італійської готики. Нікола Пізано увійшов в історію мистецтва як один з найбільш інноваційних представників світу мистецтва в Середні віки.

Живопис

Живопис — це мистецтво, за допомогою якого художник зображує пристрасть через риси обличчя і положення тіла і хвилює глядача своїм ставленням до сюжету, співчутливим та іронічним. Фредерік Стендаль, французький письменник. Поміркуємо разом. Ви познайомилися зі скульптурою періоду готики. Яких змін чекаєте в мистецтві живопису цього періоду?

Епоха готики — це час розквіту живопису не у формі стінного розпису (фрески), а, насамперед, у книжкової мініатюри, в розписах стулок вівтарів (мистецтво вітражу), час підйому декоративних мистецтв. Картинами для прикраси кімнат у готиці користувалися рідко.

Для ДОПИТЛИВИХ

У різних регіонах готичний живопис відрізняється різноманітністю стилів і сюжетів. Саме це не дозволяє визначити, що ж таке готичний живопис. Ранній готичний живопис більш реалістичний порівняно з творами романського і візантійського мистецтва. Художники були захоплені можливістю створити ілюзію реального простору. Багато творів вирізняються витонченістю й елегантністю. Серед інших особливостей раннього готичного стилю — інтерес до мальовничого оповідання і підвищена, нерідко пристрасна натхненність. Одним із способів поновлення бачення світу в живопису стало використання світла для створення ілюзії матеріальності.

Готичний живопис виник в Італії. В XIII ст. переважав візантійський стиль, який іменувався там «грецьким». Живопис вбирав готичні принципи набагато повільніше, ніж архітектура і скульптура. Готичний стиль у живопису зародився лише у кінці XIII в. в блискучих фресках Флоренції і Сієни.

В епоху готики художники почали звертатися до портретного жанру, зображень конкретних людей з характерними рисами.

На відміну від романських соборів, у готичних храмах із величезними вікнами майже не залишалося місця для фрескового живопису. Тому розписи зазвичай замінялися вітражами. У порівнянні з романськими, в готичних вітражах спостерігався значно глибший і конденсований колір. У середині XII ст. для готичних вітражів стали використовуватися фігурні рами складної форми, широка кольорова палітра і нові сюжети, в яких об’єднувалися релігійні та світські теми. Свідомістю людей у Середньовіччі світло сприймалося як уособлення божества. Блискучі картини з кольорового скла здавалися приголомшливими і нестримно привабливими ілюстраціями Слова Божого. Священики приписували вітражам здатність просвітлювати душу людини й утримувати її від зла. До XV ст. вітражі перетворилися в живопис по прозорому склу з мінімумом фігурних рам.

Мистецтво книжкової мініатюри стало одним із найбільших досягнень готики. Якщо перші рукописи створювалися в монастирях, то тепер ними стали займатися світські майстри. В творіннях художників книжкової мініатюри, як і у творіннях майстрів вітражу, сміливо об’єднуються релігійні та світські сюжети. Вперше живописці готики дуже точно і вміло передають перспективу, зображуючи замки і природні ландшафти на далеких планах. Широко поширюються ілюміновані рукописи світського змісту: лицарський роман, хроніки, історичні твори тощо.

 

Серед найбільш видатни; досягнень готичної книжко вої мініатюри виділяютьс: псалтир королеви Інгеборг псалтир Людовика Святого Чудовим пам’ятником ні мецької мініатюри почата;

XIV ст. і прикладої світського стилю є «Рукопил Манессе» (збірник найвідо міших пісень німецьки; мінезінгерів), прикрашенні сценами полювання та ли царських турнірів, портре тами співаків, гербами Найбільш прославленою па м’яткою французької мініа тюри був «Розкішний Часо слов герцога Беррійського: братів Лимбургів.

Музичне мистецтво. Театр

Музика своєю мелодією доводить нас до самого краю вічності і дає нам можливість протягом декількох хвилин осягнути її велич. Томас Карлейль, британський письменник, філософ Поміркуємо разом. Які відчуття викликає у вас музика?

Яку саме музику ви полюбляєте? Поясніть, чому?

У період готичного Середньовіччя музичне мистецтво Європи зберегло як релігійну, так і світську спрямованість. Існувало принаймні чотири музичних течії: мандрівні співаки і виконавці на музичних інструментах, які писали музику і складали пісні, поєднуючи їх з народною музикою; дворяни-трубадури у Франції; мінезингери — поети-музиканти в Німеччині XII—XIII ст.; монастирські школи духовної музики, в яких зміцнилася значущість багатоголосся. На рубежі XVI—XVII ст. найбільші собори вже у своєму розпорядженні мали власні інструментальні капели.

Інструментальна музика, порівняно з вокальною, вважалася більш низькою. Як не цілком божественну її намагалися не використовувати в церкві. Та й любовне почуття воліли висловлювати все ж за допомогою слів. Тільки танцювальна музика залишалася суто інструментальною.

Для допитливих

Гідним нащадком трубадурів був французький композитор Г. де Машо, який широко використовував музичні інструменти для супроводу багатоголосого співу. Саме він створив світські музичні жанри. Композитор був також автором першої меси — багатоголосого релігійного музичного твору, обов’язкової частини католицького богослужіння.

Серед музичних інструментів найбільш благородними вважалися мідні духові інструменти — різні труби і роги. Найбільш простонародними були струнні інструменти (ребаб, фідель) — попередники сучасної скрипки.

У Середні віки театральні вистави мали релігійний характер і відбувалися в церквах. Глядачі найбільше полюбляли містерію — вид релігійного театру, який набув розквіту в XIV—XV ст. Містерії були частиною міських пасхальних та різдвяних свят і зазвичай проходили на центральній площі міста. Євангельські сюжети часто були основою театральних вистав. Тексти завжди затверджувались церквою або світською владою.

? Уважно розгляньте зображення вистави. Що відбувається, на вашу думку, у середньовічному місті? Яку специфіку мали вистави того часу?

Одночасно з містеріями з’явилася мораліте — вистава, в якій обов’язково повинна бути мораль, тобто повчальність. Персонажі таких вистав ототожнювали поняття та явища: Добро, Зло, Дурість, Розум, Віру. Потім з’явились мандрівні трупи акторів та фокусників, які у тимчасових спорудах розігрували вистави під час ярмарків, карнавалів, травневих ігор. Саме тоді з 'явився і пересувний театр ляльок.

Слухаємо музику (на вибір учителя)

Орієнтовний матеріал для сприймання'.

Гийом де Машо «Guillaume de Machaut — Messe de Notre Dame»

? Які характерні риси властиві готичним видам мистецтва?

Як вони «віддзеркалилися» у театральному мистецтві?

Таким чином, готичний стиль став результатом багатовікової еволюції середньовічного мистецтва, його вищою стадією і одночасно першим в історії загальноєвропейським, інтернаціональним художнім стилем. Основою готичного стилю була архітектура, яка характеризувалася спрямованими вгору стрілчастими арками, кольоровими вітражами. Елементи готичного мистецтва часто можна зустріти в сучасному оформленні інтер’єрів, зокрема, в настінного розпису, рідше в станкового живопису.

У період готичного Середньовіччя паралельно співіснували принаймні чотири музичних напрямку в Європі. По-перше, це творчість бродячих співаків і виконавців на музичних інструментах, які переносили з замку в замок, з міста в місто різні музичні нововведення. По-друге, це справжній розквіт поетичної та вокальної лірики у творчості дворян-трубадурів. По-третє, це діяльність цехів музикантів-мінезингерів. І по-четверте, сильно активізувалася діяльність монастирських шкіл духовної музики.

З кінця минулого століття існує готична субкультура, яскраво проявилася в музиці, поезії, дизайні одягу.

У XIV—XV ст. феодальне суспільство досягло найвищого розвитку. Відбувався швидкий підйом економіки міст, посилилася боротьба за звільнення філософської думки від догматів церкви, з’явилися нові течії. Небувалого розквіту досягло мистецтво. Почався новий період в історії культури Західної Європи, заснований на ідеалах гуманізму й античності — епоха Відродження, яка проіснувала до початку XVII ст.

Запитання та завдання для самоконтролю та самоперевірки

Дайте відповіді на запитання за матеріалом підручника

І. Оберіть одну правильну відповідь:

1.    Походження якого терміна пов’язане з назвою варварського племені, що зруйнувало Рим?

а)    романіка;

б)    готи;

в)    вікінги.

2.    Чи вірним є твердження, що поняття Середні століття увійшло в історію в епоху античності?

а)    вірно;

б)    не вірно;

в)    не знаю.

3.    Набір уставлених у віконний отвір стекол, що становить орнаментальний візерунок або зображення, — це ...

а)    мозаїка;

б)    орнамент;

в)    вітраж.

II. Дайте короткі відповіді на запитання:

1.    Перерахуйте характерні ознаки, що притаманні архітектурі готики.

2.    Назвіть особливості скульптури готичного періоду.

3.    Чому саме мистецтво вітражу мало такий успіх в період готики?

4.    Оберіть, на ваш розсуд, будь-який твір живопису чи скульптури, виконаний у готичний період, та охарактеризуйте його за планом:

1.    Характерні ознаки романського стилю в цьому творі.

2.    Ваше особисте враження від даного твору.

3.    Інші твори цього стилю,що вам сподобалися. Чому?

ПІ. Дайте розгорнуті відповіді на запитання:

1.    Яке місце в житті людини посідають твори музичного мистецтва. З чим це пов’язано?

2.    Як, на вашу думку, витвори готичного мистецтва впливали на внутрішній світ людини? Наведіть приклади.

IV.    Поміркуйте...

Порівняйте твори живопису, мозаїки та мініатюри різних стилів: візантійського та готичного. Що в них спільного і чим вони відрізняються? Завдяки яким ознакам ви б одразу впізнали твори цих стилів?

V.    Творче практичне завдання

/. Продовжте речення: «При вивченні цієї теми для мене найбільш цікавим відкриттям було...».

П. Групова робота

1.    Підготуйте доповідь на тему: «Розвиток зодчества в Україні в XII— XV ст.».

2.    Об’єднайтесь у 2 групи. Разом з учителями музичного мистецтва, учнями 7-х класів підготуйте театральний вечір на тему: «Театр у період готики». Використовуйте музику цього періоду.

III. Колективна робота

1.    Зробіть у класі виставку ваших замальовок архітектурних споруд періоду готики.

2.    Підготуйте та проведіть конференцію на тему: «Характерні риси музики в епоху готики».

VI.    Протягом першого півріччя виконуйте мистецький проект

Враховуючи власні уподобання й можливості, оберіть для самостійної роботи тему з розділу «Гетичний стиль» для індивідуального або групового проекту, який виконуватимете протягом І півріччя.

 

Це матеріал з підручника Мистецтво 8 клас Назаренко

 

Категорія: Мистецтво

Автор: admin от 18-11-2016, 17:58, Переглядів: 10248