Народна Освіта » Мистецтво » Шедеври Північного Відродження

НАРОДНА ОСВІТА

Шедеври Північного Відродження

Які особливості притаманні архітектурі цього періоду? Розвиток яких художніх засобів спонукав до розквіту живопису? Які новації у музичному мистецтві знайшли своє продовження в сучасній музичній культурі?

Під впливом художніх досягнень Італії Ренесанс поступово поширився у Франції, Нідерландах, Німеччині, Англії, Іспанії Античні традицїі розвивалися у бік «мирського». У живописі підвищився інтерес до індивідуальності людини, її оточення, інтер’єру, натюрморту, пейзажу в дусі реалізму.

 

 

Архітектура в Нідерландах, як і в решті країн Північного Відродження, у XV ст. зберігала готичний вигляд, однак із запозиченням з Італії ордерів. У такому сплаві готичних і ренесансних форм будували ратуші, приміщення цехів та гільдій, міські будинки з вузькими фасадами і високими фронтонами.

Зазвичай матеріали комбінували, зокрема цеглу і камінь, — це додавало архітектурі мальовничого характеру.

Готичний стиль не припускав особливого прикрашення внутрішнього простору замків декор був буденним, з масивними меблями (дерев’яними скринями й лавами з металевими оковками). Інтер’єри Ренесансу вражають монументальністю, багатством декору, вишуканістю гобеленів, мармурових сходів, дорогих меблів з мереживним різьбленням. Для цієї доби характерні інкрустація коштовним камінням, позолота і розпис на стінах і стелі, картини й скульптури.

 

Так історично склалося, що на території України найбільше пам’яток епохи Ренесансу розташовано на Заході нашої країни. Елементи стилю пізнього Відродження помітні в архітектурі замку в с. Підгірді (нині Львівщина), у світських спорудах Львова: міській ратуші, триповерховому будинку заможного купця К. Корнякта, каплиць Боїмів і Кам-іііянів, в ансамблі Львівського братства, до якого увійшли Успенська церква з каплицею Трьох Святителів і вежа. Для розбудови міст такою архітектурою запрошували італійських і німецьких майстрів.

Порівняйте зразки української архітектури зі спорудами Італії та інших європейських країн доби Відродження. Визначте спільні ознаки.

З історії шедевра

Мало кому відомо, що Лувр, який є одним з найбільших музеїв світу, — це взірець ренесансної архітектури. Основою будівлі є старовинний замок-фортеця, розташований у центрі Парижа. Згодом споруду перетворили на королівську резиденцію, яку добудовували і прикрашали правителі. Після Великої французької революції Лувр став музеєм.

Сьогодні Лувр вважають універсальним музеєм — його колекції охоплюють значні географічні й історичні простори, починаючи з часів античності.

У рамках державного проекту «Великий Лувр» 20 років тому на площі музею з’явилася велика скляна піраміда, яка, окрім естетичної функції, виконує й суто практичну — крізь неї можна потрапити до музею. Нині цей модернізований вхід — третій за популярністю серед відвідувачів після Мони Лізи і Венери Мілоської.

Північне Відродження доба розквіту фламандсько-голландського і німецького живопису. У Нідерландах — це передусім Ян ван Ейк, у пізнішому періоді — Босх і Брейгель, а в Німеччині — Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах Старший, Ганс Гольбейн, Маттіас Грюневальд та ін.

Головне творіння Яна ван Ейка (завершене його братом Хубертом) грандіозний Гентський вівтар (див. ілюстрацію на с. 80), у якому виражено уявлення про людський Всесвіт. Митець уперше створює подвійний портрет, який завдяки зображенню деталей домашнього інтер’єру виходить за межі портрету і наближається до побутового жанру.

 

художник «заселяв» фантастичними істотами, безпорадними фігурками людей із птахами, рибами, звірами, таким чином створюючи відчуття суєтності.

Так само, як і Босх, під впливом народної культури перебував Пітер Брейгель Старший. У панорамних пейзажах митця панує природа, а людина, натомість, ніби губиться в її безмежних просторах.

У найоригінальнішому творі «Фламандські прислів’я», або «Світ шкереберть», Брейгель Старший з неймовірною художньою силою «ілюструє» близько сотні відомих прислів’їв. Він не уникає слабкості, а інколи й дурості людини, часто-густо його персонажі підлягають гострій сатирі. Картина наповнена символами, однак дотепер не всі з них розшифровані, оскільки деякі крилаті вирази втратили своє значення чи вже забуті.

В епоху Відродження композитори створювали як церковну, так і світську музику. На території сучасних Бельгії, Нідерландів, Італії, Франції, Німеччини, Австрії виникла відома нідерландська поліфонічна школа. Де був ненеревершений злет у розвитку ренесансної музичної культури, кульмінація якого пов’язана з творчістю Орландо Лассо. Якщо композиторський стиль італійця Дж. Палестріни порівнюють із живописом Рафаеля, то могутню індивідуальність фламандця О. Лассо — з такими титанами Відродження, як Шекспір, Мікеланджело, Рубенс.

Схарактеризуйте фактуру хорової мініатюри. За допомогою яких засобів досягнуто музичного контрасту? Поміркуйте щодо значення імітації в поліфонії: зіставлення хорових партій, перегуку голосів у різних регістрах.

Тік-Так. Орландо Лассо (Додаток).

Луна. Орландо Лассо (Додаток).

Що можна розповісти про характер музикування зображених людей?

У стародавні часи композитори часто створювали поліфонічну музику на одні й ті самі мелодії та тексти. Проте сприймали їх по-різному: наспіви змінювали завдяки прийому колорування (від нім. «розфарбовувати»). Кожний композитор до відомих мотивів додавав власні інтонації, по-своєму її прикрашав.

Нині, коли музика лунає скрізь — у залах філармоній і на сценах концертних залів, на радіо та телебаченні, а в Інтернеті можна знайти записи багатьох творів, навіть важко уявити, що колись народи Європи обходилися без звичних для нас форм концертного життя. Тож як виникли перші публічні концерти? У добу Відродження церковні органісти виконували світські твори після меси. Так почали розвиватися інструментальні жанри, зокрема прелюдії, токати, фантазії.

При дворах аристократів створювали невеликі інструментальні ансамблі (капели), що супроводжували парадні ритуали та церемонії. У домашньому музикуванні грали переважно на лютні та різновидах віоли (у Німеччині — фідель). М’яке звучання лютні сприяло її широкому використанню у якості сольного, ансамблевого та акомпанувального інструмента. З’явилися численні збірники мініатюр (табулатури), до яких входили пісенно-танцювальні жанри для лютні.

Що цікавило художників минулого під час відображення явищ музичної культури? До яких груп належать зображені музичні інструменти?

Варіант 1.Колективна робота. Орієнтуючись на ідеї картини Брейгеля Старшого «Фламандські прислів'я», вигадайте символічні сюжети до українських прислів’їв і приказок. Намалюйте серію ілюстрацій і проведіть виставку «Енциклопедія народної мудрості».

Котирування (від нім. «розфарбовувати») — прикрашування вокальної партії віртуозними пасажами, трелями, руладами тощо

1. Назвіть видатних представників Північного Відродження у різних видах мистецтва. У чому полягали їхні досягнення?

2. Які музичні жанри зародилися в добу Відродження та які інструменти набули поширення?

3. Порівняйте особливості Ренесансу в Італії та інших країнах.

4. Проведіть стильові аналогії між літературними, музичними й живописними творами митців доби Відродження.

За бажанням поцікавтеся, які прислів'я описав у своєму романі «Панта-грюель» французький письменник Франсуа Рабле — сучасник Брейгеля Старшого.

РОЗДІЛ І. ПАНОРАМА МИСТЕЦТВ:

4

Назвіть види монументального живопису. Які з видів живопису характерні для готичних соборів, а які — для візантійських?

Визначте та порівняйте особливості скульптури античності й епохи Відродження. Що їх поєднує?

Який із зразків архітектури України є прикладом романського стилю, а який репрезентує мистецтво Ренесансу?

Визначте, до якого стилю належать пам’ятки архітектури, назвіть їхні основні ознаки.

ПЕРЕВІРЯЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

Які ілюстрації репрезентують театр античності, а які — Київської Русі? Який з них належить до народного мистецтва? Опишіть його особливості.

Назвіть зображені музичні інструменти, епоху їх поширення.

Як у давнину називали мандрівних музикантів і акторів у різних країнах Європи?

За ілюстраціями визначте зразки декоративного мистецтва Скіфії, назвіть ознаки скіфського «звіриного стилю».

 

Це матеріал з підручника Мистецтво 8 клас Масол

 

Категорія: Мистецтво

Автор: admin от 14-11-2016, 23:11, Переглядів: 6121