Народна Освіта » Мистецтво » Таємниці мистецтва Стародавнього Єгипту

НАРОДНА ОСВІТА

Таємниці мистецтва Стародавнього Єгипту

Пригадайте, з якими пам'ятками художньої культури Стародавнього Єгипту ви ознайомлювалися на уроках історії та мистецтва? Який із них уважають одним із Семи чудес світу? Обговоріть особливості пригаданих творів і разом визначте найхарактерніші ознаки стилю єгипетського мистецтва доби фараонів.

гипетська цивілізація, що роз-вивалася упродовж тритисячо-літньої історії до нашої ери, сформувала високохудожні традиції, які мали величезний вплив на подальший розвиток світового мистецтва. У чому ж полягають секрети єгипетського стилю?

Усі види мистецтва в Стародавньому Єгипті були тісно пов’язані з релігійним культом і підпорядковувалися суворим канонам. У художній формі єгипетські зодчі, скульптори та живописці прагнули передати гармонійну єдність космічного і земного, божественного та людського. Мистецтво тоді тяжіло до грандіозності, тому й не дивно, що найпоширенішою архітектурною формою єгиптян були піраміди — монументальні кам’яні споруди, зведені як гробниці фараонів.

Особливо вражає міць, точність розмірів і пропорцій пірамід, зокрема тих, що в Гізі (належать до

переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО). Поряд із пірамідами несе свою багатовікову варту висічений зі скелі Великий Сфінкс (лев із головою людини) — найбільша у світі монолітна статуя.

 

х€л.лV ххсх*>ххх ххіл и иш іо хх

петського пантеону, насамперед верховному божеству — Амону-Ра. Саме тут жерці влаштовували пишні процесії, свята та фестивалі, проводили релігійні ритуали, виконували магічні дії, спрямовані на відведення сил хаосу й підтримання божественного порядку. Храми прикрашали величними колонадами і скульптурами; стелі, колони й обеліски декорували рельєфами й розписами. Різноманітної форми колони увінчували стилізованими зображеннями поширених в Єгипті рослин: лотоса, папіруси, пальми; капітелі імітували бутон або розкриту чашечку квітки.

Архітектурні споруди Єгипту — наче своєрідні кам’яні архіви, зберегли для історії особливості мистецтва давньої доби, а разом із ними й багато таємниць, які впродовж віків намагаються розгадати. Так і донині невідомо, як саме зводили піраміди.

 

У чому полягає особливість синтезу мистецтв в архітектурному ансамблі? Які елементи цього синтезу надавали єгипетським спорудам грандіозності?

Невід’ємна частина гробниць, храмів і палаців Стародавнього Єгипту — це скульптура. Круглу скульптуру висікали з кам’яної брили або цілісного шматка дерева. Канонічні статуї фараонів, царів і цариць та інших мали втілювати у своїй формі їхню владу, силу і могутність. Перший тип таких скульптур: людина, яку зображають, стоїть (фігура випрямлена з високо піднятою головою, руки — уздовж тіла, ліва нога робить крок уперед). Другий тип: людина, яку зображають, сидить у застиглій нозі, руки зігнуті в ліктях, а долоні — на колінах.

Які ИИ ЯНЯР.ТР ЯІ/ІЛІИ ПРПКРЛ+Йй піянпвмлм ппяр.тикм мяпіиу г+іппм'?

 

Єгипетські митці застосовували два різновиди рельєфу: звичайний барельєф і заглиблений рельєф (контури зображення врізали у поверхню каменю). Рельєфи прославляли фараонів, оспівували їхні заслуги у сценах війни та полювання, підкреслювали божественність, зображаючи в оточенні богів, і «розповідали» про життя в родинному колі.

Рельєфним і живописним композиціям на стінах гробниць притаманна площинність, умовність образів. До самобутніх єгипетських канонів образотворчого мистецтва належить поєднання різних перспектив: голову і ноги людини зображували у профіль, а очі, плечі та руки — фронтально, розгорнуті у фас. Такими незвичними ракурсами й позами митці намагалися передати рух. Статус людини визначався розміром зображуваного: фігури фараонів мали бути вищими за всі інші, фігури вельмож — трохи меншими, а простих людей — зовсім крихітними. Цікаво, що вороги зображувалися неодмінно переможеними, долілиць.

У скульптурах малих форм панувала максимальна портретна схожість. Волосся, частини обличчя, елементи одягу, головних уборів, взуття — усе це деталізували. Такі

скульптури виготовляли з різних матеріалів та прикрашали коштовним камінням. Дерев’яні статуетки, як і великі статуї, розфарбовували. Відповідно до суворих канонів жанру скульптурного портрету часів Стародавнього Єгипту чоловічі фігури розписували коричневим кольором, а жіночі — жовтим, таким чином візуально виокремлювали їх.

Порівняйте види скульптури, звертаючи увагу на пози, деталі одягу зображених. Визначте художні особливості творів: композицію, ракурс.

 

Поступово рельєф і настінний розпис «залишають» архітектурний ансамбль і набувають самостійності, створюючи окремий вид образотворчого мистецтва.

 

Живопис єгиптян упродовж тривалого розвитку поступово змінювався — від умовності до реачізму. У живописних композиціях, якими прикрашали стіни гробниць і храмів, колони й обеліски, детально змальовувати побутові сцени, різноманітні види повсякденної, господарської діяльності людини. Розписи вирізняються сюжетним розмаїттям, виникає інтерес до пейзажу зі зві-рями, птахами, рибами.

Декоративно-прикладне мистецтво Стародавнього Єгипту представлено статуетками, ювелірними виробами із кольорового скла, напівкоштовних каменів і цінних металів (золото, срібло). Прикраси мали не лише декоративне значення, а й відігравали роль оберегів від усього лихого. У розписах, на перснях, підвісках, браслетах єгиптяни часто використовували зображення священного скарабея (жука із крилами), який символізував Сонце.

Які образи та символи використовували давні єгипетські митці? Наведіть приклади, використовуючи подані у підручнику ілюстрації.

 

Музика Стародавнього Єгипту відігравала важливу роль у культурі та суспільному житті країни. Вона супроводжувала людей, коли ті працювали, святкували, проводили релігійні обряди, пов’язані з культом богів Осіріса, Ісіди, Тота. Також музика звучала під час урочистих процесій, палацових розваг. Про її значення в житті єгиптян свідчать численні рельєфи та розписи із зображеннями співаків й інструменталістів.

Значного поширення в Єгипті набули барабани різної величини та форми. Грою на круглому барабані — тамбурині — єгипетські танцівниці супроводжували свої рухи.

Духовну музику виконували зазвичай систром — особливим церемоніальним інструментом, що вважали атрибутом богині Хатхор. Для систра використовували бронзову пластину, що мала вигляд підкови, яку прикрашали голівкою вищезгаданої богині. По боках «підкови» робили невеликі отвори, крізь які протягували металеві пруги із кільцями. Кінці прутів загиналися гачком. Під час калатання інструментом кільця дзеленчали. За легендами таємниче звучання систра мало магічні властивості: дарувало любов і щастя, повертало надію і радість.

 

У музичній культурі Єгипту набула поширення арфа. На настінних розписах можна побачити й ансамблі арф. Спочатку арфа нагадувала великий лук, на який натягували струни. Жінки грали стоячи, акомпануючи співакам-чоловікам. Окрім цих інструментів, виготовляли невеликі арфи з дерева, схожі на ліри. Вишуканим декором вирізнялися арфи, призначені для храмів і палацового оркестру фараонів: їх прикрашали позолотою, живописом і карбуванням із різними символічними фігурами.

Прості й подвійні флейти виготовляли різних розмірів. А от бойові срібні труби використовували тільки у військовій музиці як сигнальні інструменти.

Автентична музика давніх єгиптян не збереглася до нашого часу. Натомість виникло чимало авторських творів, навіяних образами країни фараонів.

Однією з найвідоміших у світі опер про добу Стародавнього Єгипту є «Аїда», створена композитором Джузенне Верді. Щороку, в долині, неподалік стародавніх Фів, просто неба відбувається ця вистава. Саме тут, відповідно до сюжету, зародилося трагічне кохання єгиптеського полководця Радамеса і рабині Аїди — доньки ефіопського царя, з яким воюють єгиптяни.

Постановка на сцені Арена ді Верона на тлі стародавньої архітекутри.

https://www. voutube. com/watch?v=9wUDW8n3N Ik

Варіант 1.Намалюй пейзаж із пірамідами. За бажанням застосуй стафаж. Орієнтовні теми: «Караван у пустелі», «Сфінкс — охоронець пірамід» {графітніолівці, сангіна, фломастери; білийабо тонований папір).

Варіант 2.Створи ескіз декорації для опери «Аїда». Використай зображення давньоєгипетських колон, храмів {графітні і кольорові олівці, фломастери).

Варіант 3. Групова робота. Об’єднайтеся у «майстерні ювелірів» та створіть ескізи прикрас за єгипетськими мотивами. Орієнтовні теми:«Сонце — володар світу», «Таємничий скарабей», «Чарівний лотос» {кольорові олівці, фломастери).

За бажанням у вільний час виконайте за власними ескізами прикраси, застосовуючи бісер, намисто, ґудзики тощо.

Мистецька скарбничка

Капітель — верхня частина колони.

Канон: в образотворчому мистецтві — традиції художнього зображення за певними правилами; у музичному мистецтві— поліфонічний твір, у якому всі голоси виконують одну мелодію, вступаючи по черзі.

1. Які ви знаєте архітектурні шедеври Стародавнього Єгипту? Назвіть особливості стилю сгипет-

ського зодчества.

2. Які види скульптур існували в мистецтві Стародавнього Єгипту?

3. Розкажіть про канони зображення фігури людини, яких дотримувалися єгипетські митці у давнину.

4.  Визначте, зображення яких рослин стилізовано у зразках єгипетських колон. За бажанням дослідіть особливості жіночого і чоловічого одягу давніх єгиптян.

У вільний час проведіть пластичну гру-імпровізацію «Оживи зображення». Спробуйте відтворити пози й рухи людей, зображених на живописних і рельєфних композиціях давніх єгиптян.

 

Це матеріал з підручника Мистецтво 8 клас Масол

 

Категорія: Мистецтво

Автор: admin от 14-11-2016, 23:00, Переглядів: 29472