Народна Освіта » Мистецтво » Вступ до підручника Мистецтво 8 клас Масол

НАРОДНА ОСВІТА

Вступ до підручника Мистецтво 8 клас Масол

Що таке стиль? Які стилі мистецтва існують? Як їх розрізняти?

Відповіді на ці запитання з’являтимуться поступово, а загальна характеристика поняття «стиль» допоможе зорієнтуватися у змісті підручника.

Зміни в мистецтві відбуваються під виливом суспільних умов, культурних традицій і внутрішніх суто художніх чинників. Прогрес у мистецтві — це складний і суперечливий процес відображення нових ідей і вдосконалення способів художнього мислення від епохи до епохи. Кожна доба породжує своє неповторне мистецтво. Твори певного історичного періоду мають яскраво виражені відмінності від попереднього і наступного часів. До них належать: провідна тематика, домінуючі жанри, система засобів художньої виразності, за допомогою якої навколишній світ віддзеркалюється в художніх образах. Спільні ознаки творчості єднають групи митців. Таке явище дістало назву «стиль».

Мистецький стиль — це естетична категорія, що відображає відносно стійку спільність основних ознак творчості, зумовлених художньо-естетичними принципами, властивими певному колу митців. Стиль визначає тип єдності змісту і форми у творах мистецтва, притаманний представникам різних регіонів, народів, національних шкіл.

В європейському мистецтві розрізняють такі великі стилі, як античний, романський, готика, Ренесанс, бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм. Вони масштабні й охоплюють творчість митців багатьох країн. Також інколи виокремлюють локальні, але дуже важливі для європейського мистецтва стилі. Вони притаманні одній державі чи країні, як наприклад, єгипетський, скіфський, візантійський.

Часові межі мистецьких стилів орієнтовні, вони часто хронологічно не збігаються в різних регіонах. Наприклад, раннє італійське бароко і Північне чи українське (козацьке) бароко, що виникли пізніше.

Ознаки різних стилів можуть співіснувати в одному періоді, у спадщині окремого митця, у художньому творі. Такі явища зазвичай спостерігають у часи поступових стильових змін, коли старий стиль ще панує, а новий зароджується. Приміром, готичні храми виникали на основі романської архітектури, і риси цих стилів інтегрувалися. Інший приклад — мистецтво XIX ст., в межах якого поєднувалися класицизм, романтизм і реалізм.

Митці відрізняються індивідуальною обдарованістю, естетичними ідеалами, художнім світобаченням, прийомами відображення й моделювання дійсності в мистецтві. Тобто за тим, що складає неповторний мистецький «почерк». У такому випадку ми можемо характеризувати авторський стиль.

Цілком очевидно, що стиль може по-різному «зазвучати» у творчості обдарованих митців, незважаючи на спільні стильові ознаки школи. Згадаймо музику віденських класиків Гайдна, Моцарта і Бетховена.

 

 

Це матеріал з підручника Мистецтво 8 клас Масол

 

Категорія: Мистецтво

Автор: admin от 14-11-2016, 22:59, Переглядів: 2903