Народна Освіта » Мистецтво » Музичне, театральне та декоративно-прикладне мистецтво епохи Ренесансу. Музичне мистецтво

НАРОДНА ОСВІТА

Музичне, театральне та декоративно-прикладне мистецтво епохи Ренесансу. Музичне мистецтво

Музика Ренесансу, як і все мистецтво цієї епохи, характеризз'ється відновленням інтересу до античної культури, прагненням відобразити багатоманітність світу і, поряд з цим, ідеями гармонії та благозвучності. Розгляньте схему та поміркуйте про особливості музики Ренесансу.

В епоху Відродження з явилося багато нововведень у музич-ному мистецтві: музичні теоретики (И. Тіпкторіс, Дж. Царліно) протиставляли сучасну їм манеру письма з античною. Музика, як і раніше, розглядалася як наука і порівнювалася із арифметикою, геометрією й астрономією (особлива актуальність числа, числової пропорції, симетрії для музичної композиції) та поступово почала порівнюватися зі словом та риторичними фігурами (граматика, риторика, діалектика).

В епохз' Ренесансу відбулося активне формування композитор-ських національних шкіл: нідерландської (Г. Дюфаї, И. Окегем, Ж. Депре), італійської (Дж. да Палестріна, Джезуальдо), французької (К. Жанекеи), німецької (Г. Фінк, А. фон Брз'к), англійської (Дж. Тавернер), іспанської (К. де Моралес, Т. де Вікторія), чеської (Я. Турповський, К. Гарант) тощо, а також індивідуальних композиторських стилів.

Популярні жанри світської музики доби Відродження: мадригал, канцона, пісня.

Мадригал — світський музично-поетичний пісенний жанр епохи Відродження. У XVI ст. набуває рис багатоголосної вокальної поеми ліричного змісту.

Канцона — жанр ліричної поезії особливої форми, що набув значного поширення в Італії та Північній Франції в епоху Ренесансу та походить від провансальській поезії доби Середньовіччя.

Пісня (в супроводі музичних інструментів) — словесно-музичний твір, призначений для вокального виконання, жанр лірики, що мас строфічну будову (заспів, приспів (рефрен)), виразну ритмізацію, музичність звучання, синтаксичний паралелізм, просту синтаксичну будову.

Послухайте мадригал нідерландського композитора О. ді Лассо та розгляньте зображення собору Святого Петра у Ватикані. Надайте характеристику цьому вокальному твору та спробуйте співвіднести музику з архітектурою.

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

На межі ХУ-ХУІ ст. почався новий період розвитку європейського театру. Це мистецтво багато в чому відрізнялося від середньовічного — перш за все, світським характером. Інтерес до культури Давньої Греції та Риму, що був характерний дія цієї епохи загалом, призвів до відродження форм античного театру, зокрема таких жанрів, як комедія і трагедія.

Однією з популярних в Італії була так звана наукова комедія, п’єси до якої писали вчені-іуманісти, художники, політичні діячі та поети. Перша така комедія була написана Лудовіко Аріосто, для неї були характерні яскраві і живі сцени та колоритні деталі. Найкращими зразками наукової комедії є твори відомого політичного діяча і письменника Школо Макіавеллі, зокрема сатирична комедія «Мандрагора», побудована на сюжеті сімейних колізій.

Із зростанням феодально-католицької реакції в Італії з’явилися комедії дель арте — комедії масок з елементи фарсу та пародії. Кожен персонале мав свою маску-характер і справжню маску, частину костюма. Остання вказувала па особливі якості героя: професійну припалеж-ність, соціальний тип тощо. Одна і та ж маска закріплювалася за актором раз і назавжди. Кількість масок, які були присутні в цій комедії, досягала сотні.

Спектаклі цього театру представляли акторські імпровізації па основі короткого, схематичного сценарію зі вставними музичними і танцювальними номерами.

ІГстро Аретіно став одним з авторів комедії масок, які критикували у своїх п’єсах папство, а персонажі для творів брали з реального життя.

У XVI ст. сформувався театр в Іспанії, засновником якого був Лопе де Вега (серед його п’єс — «Учитель танців», «Собака на сіні», «Овече джерело», «Дівчина з глечиком» та інші). Його життєрадісні поетичні комедії вселяли ВІРЗ' й оптимізм, утверджз'вали — в дусі ідей Відродження — здатність людини до героїзму та самопожертви незалежно від її походження. Над створенням іспанського театру цього періоду

працювали також Хуан дель Енсіиа, Лопе де Руеда, Мітель Сервантеса де Сааведра та інші.

Вершиною театрз' Відродження став англійський театр. Саме в Англії почали відкриватися публічні драматичні театри: «Глобус», «Троянда», «Лебідь», «Фортуна» тощо.

У світову літературу увійшло ім’я англійського поета і драматурга Ві-льяма Шекспіра. У його п’єсах перед глядачем розігрувались історії боротьби за владу та зради («Король Лір»), всепереможного кохання і справжньої ненависті («Ромео і Джульетта»), кривавих злочинів, безум-

о

ства і покаяння («Макбет»). Його перу також належать життсстверджуючі комедії («Приборкання норовливої», «Багато шуму з нічого») і філософські п’сси («Гамлет») тощо.

У Шекспірівському театрі не було декорацій, на сцені розміщували лише найнеобхідніші предмети (столи, крісла тощо). Велике значення в цьому театрі відігравала музика: актори грали на різноманітних інстрзгментах, наприклад, гобоях, скрипках, барабанах, лютнях. В дію входили також спів і танці, які прикрашали спектаклі, надавали їм своєрідної святковості.

Театр епохи Ренесансу став невід’ємною частиною національної англійської культури.

Перегляньте уривок із театральної вистави «Ромео і Джульєтта». Які особливості драматзфгії Ренесансу в пій втілено?

ДЕКОРАТИВНІ САДИ ВІДРОДЖЕННЯ

 

У XV столітті в Італії виникають сади доби Відродження. їх засновники намагалися показати владу людини над рослинами в межах саду. Тому сади італійського Ренесансу відокремлені мурами, вони невеликі і замішені. У таких садах були тераси, партери, водні реезф-си. Природу підкоряли геометричним фігурам (наприклад, стригли кущі під конус, кулю, стіну), ставки були у вигляді дзеркал, а русла річок — у вигляді прямих каналів тощо. Нові римські палаци та заміські помешкання князів були перетворені на палацово-паркові ансамблі (Вілла Мадама, вілла Кастелло та інші).

ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО

Медальєрне мистецтво Італії — з'славлена галузь, в якій була за-діяла велика кількість ювелірів, художииків-дизайнерів і скульпторів упродовж декількох століть. У добу італійського Ренесансу сформувалось декілька медальєрних центрів, зазвичай навколо князівських дворів — у папському Римі, в Неаполі, Пармі, Маитуї, Венеції тощо. Медальєрне мистецтво цього періоду носить аристократичний характер і обслуговує потреби світських та церковних князів.

Уважно перегляньте медалі епохи Ренесансу. Розкажіть про свої враження від цього виду декоративного мистецтва.

Італійські керамічні центри

Протягом багатьох століть важливою художньою галуззю італійців 63'ло декоративно-ужиткове мистецтво. Нового розквіту воно набуло в епоху Ренесапсз', де стали популярними керамічні центри, вироби яких мали індивідуальні форми і риси. Серед них Флоренція, Сісиа, Урбіно, Дерута, Савона та іпші, у котрих виготовляли побутовий і парадний посуд, вази, весільний посуд з замовними портретами наречених тощо.

Майоліка — різновид кераміки, що виготовляється з випаленої глини з використанням розписної глазурі.

МОДА РЕНЕСАНСУ

Мода Ренесансу, пов'язана з подальшим розвитком людини і усвідомленням нею своєї індивідуальності, зародилася в Італії. Жінки носили сз'їші двох видів — спідня з довгими рукавами і верхня, схожа на халат з широкими рукавами, — гамурра. Жіноче плаття цього періодз' мало широкі, симетричні фалди та було об’ємним. В елементах одягз' були присутні зашнуровування, дорогі тканини, узори на рукавах, вишивка, коштовності та ланцюги.

 

У перукарському мистецтві домінували витонченість і вишуканість, поширеними були чубчики та завивка. Стрижки різних видів поєднувалися з крутою завивкою на папільйотки. В якості прикрас слуїували перли, вуалі, стрічки, квіти тощо.

Ivi Щ

І І rJk л Ш

Уважно розгляньте маски театру Відродження з комедії дель арте. Спробуйте створити ескіз власної маски до відповідного образу. Вдома за допомогою техніки пап’с-маше ви можете продовжити роботу над маскою.

• Поділіться своїми враженнями від уроку.

• Які особливості були притаманні музичному мистецтву Ренесансу?

• Що характерно для театрального мистецтва цієї епохи?

• Що вам відомо про декоративне мистецтво Ренесансу?

• Розкажіть про моду епохи Відродження.

Доповніть ваше електронне портфоліо під назвою «Мистецтво епохи Ренесансу» зразками різних видів: декоративного мистецтва, ландшафтної архітектури (у форматі jpeg). До цього портфоліо можна додати фрагменти музичних творів, створених у цю добу (у форматі мрЗ або як відеофайли), ілюстрації до театральних спектаклів тощо.

 

Це матеріал підручника Мистецтво 8 клас Кондратова

 

Категорія: Мистецтво

Автор: admin от 14-11-2016, 20:41, Переглядів: 6362