Народна Освіта » Мистецтво » Вітчизняні пам'ятки Античної культури

НАРОДНА ОСВІТА

Вітчизняні пам'ятки Античної культури

Сьогодні ми спробз'смо з’ясувати, як вплинуло мистецтво античності на культуру України та який відгомін античного стилю ми знаходимо у вітчизняному мистецтві.

ВПЛИВ АНТИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА МІСТА ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

Антична культура стала джерелом для розвитку мистецтв грецьких міст-полісів, які існували на узбережжі Чорного та Азовського морів. Чимало з них були розташовані на території сучасної України.

 

Історія античних культурних осередків у Північному Причорномор’ї починається з другої половини VII ст. до н. е. і завершусться 70-ми роками IV ст. н. е. Починаючи з І ст. до н. е. античні міста підпадають під вплив Риму, ведуть боротьбу із сарматами, готами, іунами та іншими кочовими племенами. Якщо більшість античних міст у IV ст. н. е. занепала, то в Херсонесі та Паптікапеї життя продовжувалося і в середні віки.

VIII — кінець VI ст. до н. е. — це період Великої грецької колонізації, яка суттєво вплинула на весь світовий розвиток. Елліни розселилися в межах Егейського моря, па величезній території Середземноморського узбережжя від Піренейського півострова аж до Єгипту та Сирії і побудували свої міста на берегах Чорного й Азовського морів.

Античний поліс Пантікапей був столицею Боспорської держави, що об’єднала всі міста по обидві сторони Керченської протоки. Т}'т знаходилася постійна резиденція боспорських царів.

Розквіт Паитікапея припадає па V — поч. III ст. до н. е. У ті давні часи місто було ремісничим та культурним центром Причорномор’я, мало гарну гавань і вело жваву торгівлю. На вершині сучасної гори Мі-трідат розміщувався акрополь з храмами Аполлона, Кібели та палацами правителів Боспору. На схилах гори стояли будинки заможішх мешканців, а оселі трудового люду тулилися на околицях міста. У будівництві використовували місцеві вапняки, дерево і привозний мармур.

До наших днів збереглися руїни оборонних споруд, житлових будинків, громадських будівель та ін.

Ольвія — найважливіша грецька колонія в Нижньому Побужжі — була заснована вихідцями з Мілету в 647—646 рр. до н. е. в дельті Гі-паніса (Бугу) та Борисфена (Дніпра). її політичним та економічним центром було однойменне місто, руїни якого розташовані па правому березі Бузького лиману біля с. Парутине Очаківського району Миколаївської області.

У VI — IV ст. до н. е. Ольвія налагодила тісні торговельні відносини з материковою Грецією, грецькими містами в Малій Азії та Північному Єгипті. Про це свідчать вироби з теракоти, розписані вази, ювелірні вироби з поселень на островах Родос, Самос, Хіос, із Коринфу та Клазомен. В Ольвії знайдені рідкісні вази з алебастру, які виробляли в грецькому місті Навкратіс у Північному Єгипті. З Афін сюди привозили скульптури, архітектурні деталі (бо поряд з Ольвією не було покладів природного каменю), кераміку з чорнофігурним вазописом. Теракотові карнизи з багатим оздобленням привезені з міста Мілет. Ця частина археологічних знахідок ще в XIX ст. була передана в Ермітаж.

Розгляньте деталі оздоблення глиняної та срібної амфор, знайдених на території стародавньої Ольвії. Чим вони подібні на зразки давньогрецького вазопису? Розкажіть, що ви пам’ятаєте про античне декоративне мистецтво.

Із картону або щільного паперу виготовте шаблон для майбутнього виробу декоративного мистецтва — античної амфори. Викопайте на шаблоні фарбами орнаментовану або сюжетну композицію в стилі давньогрецького вазопису. Порівняйте свій виріб з роботами однокласників.

Херсонес Таврійський (нині на дій території знаходиться місто Севастополь) був заснований 422 — 421 рр. до п. е. вихідцями з Гераклеї Поитійської як грецька колонія. В епоху античності Херсонес (у перекладі з грецької — півострів) став важливим політичним, торговельним та ремісничим центром південно-західного узбережжя Криму. Основою економіки цього міста-держави було виноградарство, рибний промисел, ремесла і торгівля з іншими грецькими містами, скіфами й таврами.

За весь час свого існування Херсонес вів численні війни. У II ст. до п. е. в результаті тривалої війни зі скіфами місту не вдалося зберегти свою самостійність і воно увійшло до складу Боспорської держави. Пратучи позбутися принизливої опіки царів Боспору, Херсонес вирішив «стати під тверду руку» Риму як «вільне місто», проте бажаної свободи не отримав.

На початку IV ст. в Херсонесі була заснована християнська єпископська кафедра, а в V ст. християнство стало офіційною релігією. У цей період були знищені пам'ятки античного мистецтва, а натомість постали християнські церкви, каплиці. Незважаючи на потужний натиск варварів, захищений міцними мурами Херсонес проіснував іще тисячоліття, але вже в умовах нового, феодального ладу.

Розучіть пісшо, яка розповідає про мелодії української землі. Виконайте цю пісню під фонограмний супровід. Намагайтесь виразити співом свою любов до рідного краю.

МУЗИКА

• Які архітектурні пам’ятки України споруджені в античному стилі?

• Що вам запам’яталося з історії грецьких міст-полісів, які були в давнину на теренах сучасної України?

• Які матеріальні свідчення античної культури збереглися в Україні до наших днів?

• Чи доводилося вам бувати в місцях, де в давнин}' процвітали античні міста-поліси Паитікапей, Ольвія, Херсонес? Якщо так, то розкажіть про свої враження.

Розгляньте зразки посуд}' міст Північного Причорномор’я. Спробуйте виліпити з пластиліну один із виробів античного декоративного мистецтва, прагнучи якомога точніше передати його форму.

 

Це матеріал підручника Мистецтво 8 клас Кондратова

 

Категорія: Мистецтво

Автор: admin от 14-11-2016, 20:25, Переглядів: 7938