Народна Освіта » Біологія » Покриви тіла тварин

НАРОДНА ОСВІТА

Покриви тіла тварин

Тварини мешкають у різних середовищах існування, де на них діють усілякі чинники. Іноді ми дивуємося, як можна існувати в тих чи інших умовах. Захистити організм від небезпечного впливу факторів зовнішнього середовища тваринам допомагають покриви тіла.

ОсноВні функції покривів тіла

Покриви тіла захищають внутрішні органи тварин від зовнішніх факторів, таких як коливання температури, зміни вологості, напади хижаків і паразитів тощо. Вони також можуть відігравати важливу роль у процесах дихання і виділення. Іще одна функція — спілкування. Часто зміна стану покривів тіла є дуже красномовною. Згадайте хоча б настовбурчену шерсть переляканого кота.

ОсоблиВості будоВи покриВіВ тіла

Якщо в середовищі існування тварини не спостерігається різкої зміни температури, вологості або інших факторів, то щільність і товщина її зовнішніх покривів менша. Покриви тіла можуть містити залози. Найбільше їх у шкірі ссавців (мал. 37.1).

Різноманітність покривів тіла

Тварини мають різноманітні покриви тіла (мал. 37.2, с. 150). Про їхні особливості можна дізнатися з таблиці.

 

Структура покривів тіла тварин значною мірою визначається умовами її існування. Якщо умови існування складні (надмірна сухість, холод, солоність тощо), то покриви тіла є щільними, часто багатошаровими й можуть бути дуже товстими.

Тип покри-

Хто і як використовує

вів

Кутикула Такі покриви мають безхребетні тварини, у яких відсутній зовнішній скелет. Хоча кутикула й має незначну товщину, в окремих випадках її хімічний склад дозволяє тваринам виживати в дуже суворих умовах.

Наприклад, деякі круглі черви живуть навіть в оцті. У кільчастих червів кутикула разом із м’язами, які розташовані під нею, утворює єдину структуру — шкірно-м’язовий мішок

Хітиновий Його мають представники членистоногих. Однак вар-панцир то зауважити, що панцири комах і ракоподібних, хоч і мають спільну хітинову основу, значно відрізняються за наявністю в них інших речовин. Відповідно, суттєво змінюється проникність покривів для води. Саме тому ракоподібним складно вижити на суходолі. Вода з їхнього організму випаровується прямо через панцир

Гола шкіра Такі зовнішні покриви характерні для амфібій. з великою У тих із них, які більше часу живуть на суходолі кількістю (наприклад, у ропух), шкіра роговіє і не так швидко залоз втрачає воду

Шкіра, Така шкіра є в риб і рептилій. Луска риб і рептилій вкрита лус- має різне походження. У риб виділяють декілька ти-кою пів луски. Найдавнішою з них вважають плакоїдну. Саме від неї походять зуби хребетних

Шкіра, Зовнішні покриви цього типу властиві птахам. Пір’я вкрита на тілі розташоване не абиде, а на певних ділянках. пір’ям Є ділянки, які вільні від пір’я

Шкіра, Така шкіра є у ссавців. Окрім шерсті, шкіра ссавців вкрита містить кілька типів залоз: молочні, потові, сальні шерстю та пахучі. Суцільний покрив волосся ссавців утворює хутро. Хутро — недовговічна структура і періодично повинне оновлюватися. Зміна волосяного покриву (як і пір’я у птахів) називається линянням

 

Звідки взялася шерсть?

Колись давно у предків ссавців з'явилися нові органи дотику — вібриси. Вони мали вигляд довгих волосків і росли на голові тварини. Унаслідок однієї мутації ці волоски виросли по всьому тілу і виявилися чудовим надбанням, яке вже багато мільйонів років полегшує життя ссавців (мал. 37.3).

Яка буває шерсть?

Типи волосся ссавців:

— пух — коротке м'яке волосся;

— ость — товсте й пружне волосся;

— вібриси — органи дотику.

Похідні шкіри ссавців

Крім волосся, шкіра ссавців утворює доволі багато інших структур. Те ж саме походження, що й волосся, мають нігті приматів, кігті хижаків, копита травоїдних. І не тільки вони. Навіть ріг носорога та луски ящерів (є такі ссавці) теж є роговими похідними шкіри. Трохи складніша ситуація з рогами. Більшість рогів у ссавців так само, як волосся, копита або нігті, утворюються зовнішнім шаром шкіри. Це роги корів, кіз, антилоп. Винятком є роги оленів: вони утворюються глибшими шарами шкіри.

Запам'ятайте найВажлиВіше

Покриви тіла тварин виконують функції захисту організму від впливу зовнішнього середовища, аналізу цього середовища та взаємодії з ним. Покриви тварин — результат тривалої еволюції і є пристосуванням до особливостей навколишнього середовища.

ПереВірте сВої знання

1. У чому полягають особливості покривів безхребетних тварин?

2. У чому полягають особливості шкіри наземних хребетних тварин?

3*. Відомо, що плазунів називали «гадами». А яких хребетних тварин називали «голими гадами»? Обгрунтуйте свою точку зору.

4*. Яке значення для збереження сталої температури тіла ссавців мають їхні покриви?

5*. Використовуючи матеріали параграфа й додаткові джерела, поясніть, яку роль у життєдіяльності тварин відіграють покриви тіла.

 

Це матеріал з підручника Біологія 7 клас Н.В. Запорожець, І.І. Черевань, І.А. Воронцова

 

Категорія: Біологія

Автор: admin от 14-11-2016, 05:39, посмотрело: 19041