Народна Освіта » Біологія » Транспорт речовин у тварин

НАРОДНА ОСВІТА

Транспорт речовин у тварин

Транспорт речовин необхідний для багатоклітинних організмів. Цю функцію у більшості тварин виконує кровоносна система. Розрізняють незамкне-ну й замкнену кровоносні системи, які виконують важливі функції в організмі тварин.

Основні функції транспортної системи

 

Переносячи речовини (кисень, вуглекислий газ, поживні речовини, продукти обміну) між різними частинами тіла тварини, транспортна система зв’язує ці частини між собою. У дрібних тварин частина необхідних речовин може переміщуватися по тілу шляхом дифузії. Для великих тварин такого способу недостатньо — тільки транспортна система дозволяє швидко переміщувати ресурси цих тварин. Крім функції перенесення речовин, транспортна система часто виконує ще й захисну функцію. Наприклад, кровоносна система ссавців містить клітини, які знищують небезпечні мікроорганізми.

ОсоблиВості будоВи транспортної системи

Транспортна система є системою каналів, по яких рухається спеціальна рідина. У більшості тварин транспортні функції виконує кровоносна система.

Скоротливий орган

У кровоносній системі є спеціальний орган для забезпечення руху транспортної рідини. Це може бути серце або спеціальна скоротлива судина (мал. 33.1).

Судини

Канали для руху рідини представлені кровоносними судинами. Виділяють три типи таких судин: артерії, вени та капіляри. По артеріях рідина тече від скоротливого органа (вони мають найтовстіші стінки). По венах кров тече до скоротливого органа. Капіляри є найтоншими судинами. Вони здійснюють обмін речовин між транспортною рідиною і тканинами.

Транспортна рідина

Транспортні функції у тварин виконує кров або гемолімфа. Зазвичай термін «кров» використовують для рідини, яка переміщується тільки всередині судин і не потрапляє в порожнини тіла організму. Відповідно, якщо рідина на якихось ділянках виходить у порожнини тіла організму, то її називають гемолімфою.

Різноманітність транспортних систем

Виділяють два основні типи кровоносних систем — замкнену й незамкнену (мал. 33.2). Їхні основні ознаки описані в таблиці.

Особливості різних типів кровоносних систем

Тип

кровоносної

системи

Особливості будови

Яка

рідина

циркулює

Які

тварини

мають

Незамкнена

кровоносна

система

Транспортна рідина на певних ділянках виходить із судин і потрапляє в порожнину тіла. Потім вона знову збирається в судини

Гемолімфа

Членис

тоногі,

молюски

Замкнена

кровоносна

система

Транспортна рідина циркулює тільки по судинах

Кров

Кіль-

чаки,

хребетні

Розвиток кровоносної системи й особливості будови серця залежать від розмірів і способу життя тварини. Маленькій дафнії вистачає кровоносної системи, яка складається з одного серця (мал. 33.3), а велетенський кит має складну замкнену кровоносну систему й серце, що складається із чотирьох камер.

 

Особливості будови серця хребетних тварин тісно пов’язані з особливостями їхнього дихання й способу життя. Пристосування до життя на суходолі й переходу від зябрового до легеневого дихання зумовили появу другого кола кровообігу, а також виникнення спочатку трьох, а потім і чотирьох камер у серці (мал. 33.4).

 

Не всяка транспортна система кровоносна

 

Не всі тварини мають кровоносну систему. Утім виконання транспортних функцій потребують усі організми, тому їх перебирають на себе інші системи. Так, у паразитичних сисунів транспортні функції виконує травна система (мал. 33.5). Вона в них може бути дуже розгалуженою і проникати в усі частини тіла. Чим більший розмір черв'яка, тим більш розгалуженою й складною є його травна система.

Колір транспортної рідини

Колір крові або гемолімфи залежить від складу речовин, які транспортують кисень, та ступеня насиченості киснем. Якщо ці речовини містять у своєму складі атом Феруму, то забарвлення крові червоне (хребетні, деякі членистоногі тощо), а якщо Купруму — то колір крові синій (головоногі молюски, деякі ракоподібні тощо). В окремих випадках сполуки Феруму надають крові незвичного кольору. Так, у деяких кільчаків кров має зелене або фіолетове забарвлення.

Запам'ятайте найВажлиВіше

У високорозвинених організмів транспорт речовин здійснюється завдяки кровоносній системі. Вона буває незамкненою (у молюсків, членистоногих) та замкненою (у кільчастих червів, безчерепних та хребетних). Кров в організмі рухається по судинах — артеріях, венах та капілярах.

ПереВірте сВої знання

1. У чому полягає різниця між замкненою і незамкненою кровоносними системами?

2. Які рідини рухаються по транспортних судинах? Яку роль вони відіграють?

3*. Які взаємозв’язки існують між кровоносною та іншими системами організму?

4*. Чому замкнена кровоносна система є більш поширеною серед великих організмів, а незамкнена — серед дрібних?

5*. Використовуючи матеріали параграфа й додаткові джерела, поясніть, яку роль у життєдіяльності тварин відіграє кровоносна система.

 

Це матеріал з підручника Біологія 7 клас Н.В. Запорожець, І.І. Черевань, І.А. Воронцова

 

Категорія: Біологія

Автор: admin от 14-11-2016, 05:37, посмотрело: 8813