Народна Освіта » Біологія » Особливості обміну речовин та травні системи тварин

НАРОДНА ОСВІТА

Особливості обміну речовин та травні системи тварин

Однією з основних властивостей тварин як живих організмів є обмін речовин. Тварини є гетеро-трофами. У процесі еволюції вони пристосувалися до певних умов існування й отримання енергії через їжу, що відбувається завдяки травленню. Травлення здійснюється органами травної системи.

Обмін речоВин та живлення

Одна з обов’язкових умов життя — це наявність обміну речовинами й енергією з навколишнім середовищем. Тобто, щоб існувати, організм тварини повинен постійно отримувати з навколишнього середовища речовину та енергію. Цей процес називають живленням.

Тварини — гетеротрофні організми. Вони не можуть, як рослини, отримувати енергію з променів Сонця та синтезувати органічні речовини з неорганічних. Для забезпечення організму енергією тварини використовують органічні речовини: розщеплюють їх у клітинах і запасають енергію для своїх потреб. Енергія необхідна для руху, росту, розвитку, розмноження.

Крім того, тварини використовують органічні речовини й для побудови власного тіла. Вони перетворюють одні органічні речовини на інші — ті, які їм необхідні.

Мал. 31.1. У плоского черв'яка білої планарії замкнена травна система

 

Основні функції травної системи

Отримані з навколишнього середовища органічні речовини організм тварини повинен розділити на складові. Ці складові він використовує в обміні речовин. Процес розкладання в організмі складних органічних речовин на більш прості, які можуть використовуватися для різних його потреб, називається травленням. Для здійснення процесу травлення у тварин є спеціальна система органів — травна. Її основна функція — добування належної кількості необхідних речовин з їжі й перетворення їх у потрібну для організму форму.

Виділяють два типи травної системи тварин: замкнена й наскрізна. Замкнена травна система складається з ротового отвору й замкненого кишечника (наприклад, у деяких червів). Наскрізна травна система складається з ротового отвору, кишечника й закінчується анальним отвором. Особливості будови останнього типу подано в таблиці.

Особливості будови травної системи

Ділянка травної системи

Органи

Що відбувається

Ділянка прийому їжі

Ротові органи: зуби, щелепи, язик тощо

Подрібнення або всмоктування їжі, у деяких тварин починається процес травлення

Ділянка проведення їжі

Стравохід, воло

Переміщення їжі до ділянок, де відбувається травлення

Перша ділянка травлення

Шлунок

Розщеплення частини органічних речовин

Друга ділянка травлення

Передня частина кишечника

Розщеплення органічних речовин, які не були розщеплені на першій ділянці травлення

Ділянка

всмоктування

продуктів

травлення

Середня частина кишечника

Всмоктування продуктів розщеплення їжі

Ділянка накопичення неперетравле-них решток

Задня частина кишечника

Накопичення неперетравле-них решток, активна діяльність симбіотичних мікроорганізмів

Різноманітність травних систем

Найкраще відмінності в травних системах тварин можна побачити на ділянці прийому їжі. Будова цієї ділянки залежить від способу живлення тварини.

 

 

Будова травної системи тварин пов’язана з місцем їхнього життя, способом живлення та рівнем організації (мал. 31.2).

Способи живлення тварин:

• фільтрування (кити, мідії);

• проколювання з наступним всмоктуванням (клопи, попелиці);

• тільки всмоктування (метелики);

• поїдання їжі окремими шматочками за допомогою щелеп, зубів або дзьоба (вовки, птахи тощо).

Ротові апарати

Найбільше різновидів ротових апаратів спостерігається в комах. Основні з них — це гризучий, сисний, колючо-сисний, гризучо-лижучий та лижучий ротові апарати (мал. 31.3). Різноманітні вони також і в ссавців, у яких відбулася диференціація зубів на різці, ікла й кутні зуби. Зубний набір тварини залежить від способу її життя (мал. 31.4).

Хитрощі травоїдних

Для травоїдних тварин травлення є дуже важким процесом: рослинну їжу не так легко пере-

 

 

робити. Багато які з рослинних речовин можуть розкладатися тільки під дією мікроорганізмів, тому вони часто живуть у травній системі тварин і навіть мають свої спеціальні місця. У корів та інших жуйних таким місцем є складний шлунок, що має аж чотири камери (мал. 31.5). У коней, гризунів і кролів місцем поселення корисних мікробів слугує сліпа кишка (вона відома нам як апендикс, з яким може статися запалення — апендицит).

Запам'ятайте найВажлиВіше

Травлення — це сукупність процесів, що забезпечують механічну й хімічну обробку їжі, її підготовку до засвоєння клітинами. Травлення здійснюється в більшості тварин за допомогою травної системи.

ПереВірте сВої знання

1. Що таке обмін речовин?

2. Які ділянки можна виділити в травній системі?

3*. Поясніть, чому кошеня поглинає більше речовин та енергії, ніж виділяє, а дорослий кіт — ні.

4*. Доведіть на прикладі ссавців, що будова травної системи пов’язана з характером їжі.

5*. Використовуючи матеріали параграфа й додаткові джерела, поясніть, яку роль у життєдіяльності тварин відіграє травна система.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 14-11-2016, 05:36, посмотрело: 5717