Народна Освіта » Кримінальна журналістика » Місце корупції в життєдіяльності суспільства

НАРОДНА ОСВІТА

Місце корупції в життєдіяльності суспільства

 

Організована злочинність становить значну небезпеку для суспільства, особливо коли воно знаходиться у стані реформування та розбудови державно-правової системи. Саме така, сприятлива для організованої злочинності, ситуація містить у собі загрозу її проникнення практично у всі сфери суспільних відносин, галузі господарювання та управління, зазначають О.Джужа та В.Василевич. Чимала кількість дослідників зазначеної проблематики підкреслюють існування системи багаторівневих усталених злочинних зв’язків, що призводять до концентрації злочинності. Чимало сучасних кримінологів зазначають, що організовані злочинні угруповання в принципі не можуть існувати без корупції представників державних, господарських, контролюючих органів. Інші (зокрема, цитована праця

О.Джужи та В.Василевича) стверджують, що зв’язки злочинних груп з державними службовцями не є обов’язковою ознакою організованої злочинності, вони характеризують лише її вищий рівень - злочинну організацію мафіозного типу. Організовані злочинні групи в будь-якому разі використовують корумповані зв’язки (більшою чи меншою мірою) для прикриття своєї діяльності. Інша справа, що різнорівневі злочинні групи використовують, відповідно, бюрократію різного рівня: наприклад, від сільської чи селищної ради до Ради Верховної, від прокуратури району до прокуратури Генеральної тощо.

Кримінократична піраміда - найбільш наочна ілюстрація до тези про те, що корупція в Україні є не хаотичним набором відокремлених одне від одного явищ (навіть за певних умов - масових), а складає собою систему - сукупність взаємопов’язаних компонент, кожна з має власні рольові та видові ознаки. Саме слово «кримінократія» в перекладі з латинської означає зрощення бюрократії (апарату управління) з світом криміналу, або ж життя бюрократії за законами кримінального світу.

В підвалинах кримінократичної піраміди перебувають низи кримінального середовища, певним чином зорганізовані. Це можуть бути кримінальні співтовариства з низьким, середнім або ж високим рівнем організації. Чим вищим є їхній рівень організації, тим більшою є необхідність та спроможність («ступінь допуску») для користування арсеналом корупційних зв’язків. Найбільш дієвою «прокладкою» для кримінальних співтовариств з високим рівнем організації (організована злочинність) є т.зв. «група безпеки», до якої належать корумповані чиновники органів державної виконавчої влади та управління, співробітники правоохоронних та судових органів, депутати місцевих рад, здатні лобіювати рішення на місцевих рівнях. «Група безпеки» виконує функції забезпечувальну та прикриття для тих, хто знаходиться в підвалинах кримінократичної піраміди - представників кримінального світу. Ця ж «група» активно співпрацює з вищими ешелонами влади, підконтрольними окремим представникам олігархічної еліти. Оскільки зрощення великого капіталу та політики давно відбулося та формалізувалося, а прибутки великого та середнього бізнесу ще перебувають в площині тіньової економіки та обслуговуються подеколи представниками організованого злочинного світу, - з огляду на такий стан справ «прокладка» у вигляді корумпованих представників органів державної виконавчої влади та управління, судових та правоохоронних органів грає непересічну роль для забезпечення комфорту ведення справ як для представників великого та середнього капіталу, так і для оргзлочинності (див.Рис 1). «Корупція є одним із основних елементів організованої злочинності. Зв’язок між корумпованими державними службовцями та організованими злочинними угрупованнями здійснюється через відносини, пов’язані з наданням різноманітних квот, ліцензій, дозволів, кредитів, земельних ділянок, субсидій, прийняттям потрібних нормативних актів, лобіюванням власних інтересів в органах управління і влади. Він проявляється, перш за все, у формі захисту злочинних угруповань від соціального контролю шляхом підкупу посадових осіб органів державної влади, управління, контролю, правоохоронних органів, шляхом розподілу сфер впливу тощо».

«Корупція тісно пов’язана з організованою злочинністю та мафією, які стимулюють її існування і поширення, підтримують матеріально, реалізують через «білокомірцевих» корумпованих чиновників свій злочинний інтерес, укорінюють за їх допомогою в органи політичної та державної влади своїх представників для забезпечення протиправної діяльності, особистого впливу на соціальні, політичні та економічні процеси». Механізм корумпованої співпраці виглядає наступним чином. Злочинні організації виділяють спеціальні «фонди» для підкупу посадових осіб. Тому корупція зв’язує, з одного боку, організованих злочинців, з іншого боку, - державні установи, відомства, службовців, а також співробітників контролюючих органів. Періодично у пресі з’являються повідомлення про факти вимагательства й одержання хабарів управлінськими структурами і деякими співробітниками правоохоронних органів. Виплати, які організована злочинність здійснює для «захисту» від можливих зазіхань з боку закону, фактично призводять до того, що корумпований службовець сам стає членом кримінального угруповання. У той же час підкуй представників дрібних державних установ та службовців охоплює лише нижчий рівень сходів піраміди державної влади.

На сьогоднішній день корупція виступає однією з детермінант злочинності у сфері економіки. Підживлюючись за рахунок коруп-ційних зв’язків, економічна злочинність перетворилася на цілісне системне соціально-правове явище. На думку О.Кальмана, на теперішньому етапі можна констатувати остаточно сформовані такі типи злочинності в економічній сфері, як то загальнокримінальна, зовні респектабельна, політична, транснаціональна (глобалістська). Варто відзначити, що корупція створює сприятливі умови існування для вчинення злочинів та правопорушень переважною мірою в сфері економіки легальної, оскільки не надто багато представників вітчизняної бюрократії бажають ризикувати власною посадою заради таких кримінальних та напівкримінальних видів бізнесу, як наркоторгівля, ігорний бізнес, проституція, торгівля людьми або зброєю. Надвисокий рівень корумпованості системи державного регулювання підприємницькою діяльністю дає можливість говорити про надвисокий рівень прибутків корумпованих чиновників, котрі опікуються відповідною сферою. Досить активно в цей процес раз-у-раз втручається чинник політичний, оскільки апетити чиновників зростають з кожним збільшенням рівня кадрової нестабільності в державному апараті. Бажання «хапнути востаннє» або ж «темники» щодо латання дірок держбюджету після чи напередодні чергово-позачергових виборів за рахунок усіх можливих джерел - такі тенденції в середовищі вітчизняної бюрократії спонукають підприємців ситуативно переходити в тіньовий сектор або ж свідомо скорочувати обсяги виробництва товарів та надання послуг. Підсумовуючи сказане, зазначимо, що «не бідність громадян визначає стан і обсяги економічної злочинності в країні, а загальна система політико-економічної і правової самоорганізації сучасного суспільства. Тому поширеність і суспільна небезпека економічних злочинів зростає у періоди значних соціальних потрясінь і супроводжується майже повним нехтуванням законності у системі нормативно-правового регулювання і одночасним зростанням економічного свавілля у всіх сферах економічної життєдіяльності». Корупція ж у даному випадку створює умови для виживання окремим представникам у першу чергу малого та частково середнього бізнесу. Відповідно, можна перерахувати такі складові тіньової економіки, де корумповані зв’язки грають непересічну роль: незаконні економічні відносини в сфері легальної економічної діяльності; прихована економіка - дозволена законом діяльність, що офіційно не показується чи зменшується суб’єктами господарювання з метою ухилення від сплати податків, внесення соціальних платежів або від виконання визначених законом зобов’язань; сфера нелегального бізнесу, пов’язаного з виробництвом, реалізацією і споживанням нормальних товарів і послуг без ліцензії і спеціального дозволу; сфера нелегального бізнесу, пов’язаного з виробництвом, реалізацією і споживанням заборонених товарів і послуг, при якому має місце трудовий процес, а товари, що випускаються, і послуги мають ефективний ринковий попит; незаконні економічні відносини в системі державної служби у зв’язку із здійсненням економічної діяльності, прийняттям і виконанням економічно значимих рішень тощо. За допомогою корумпованих «прокладок» бізнесмени, наприклад, домовляються про перенесення термінів податкових перевірок, зменшують розміри штрафів. Це подовжує їхнє існування в якості суб’єктів підприємницької діяльності, а відтак - і в якості нехай не стовідсоткових, але платників податків до бюджету. Важко не погодитися з тим, що напівживий платник податків значно кращий за мертвого. Отже, незважаючи на те, що «тіньова організаційно-управлінська діяльність державних органів є одним із найпотужніших джерел економічної злочинності», деякі види корупції в сфері стосунків приватного бізнесу та бюрократії можна також віднести до умовних позитивів.

Автор: admin от 28-06-2013, 16:01, Переглядів: 3332