Народна Освіта » Основи здоров'я » Умови успішного навчання

НАРОДНА ОСВІТА

Умови успішного навчання

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. На уроці біології Мишко, відповідаючи на запитання «У чому полягають особливості рослин?», сказав, що вони зелені, й замовк. Відповідь його однокласника Кирила була такою: «Усі особливості рослин пов'язані зі способами їхнього живлення. Вони живляться за допомогою фотосинтезу. їм притаманне також мінеральне живлення й транспірація». Що ви думаєте про вміння вчитися цих однокласників?

Уміння вчитися

Кожна людина має певні фізичні й психічні здібності. Існують здібності, які вчені називають інтелектуальними. Інтелект — це здатність людини думати, мислити, тобто її розум, здатність до пізнання. Кожна людина має певні інтелектуальні здібності, тому вона вміє вчитися.

Особливістю інтелекту є те, що він здатний розвиватися. Для розвитку інтелекту необхідні увага й пам’ять.

Увага — це вміння зосередитися на важливих для вас предметах та явищах.

Пам’ять — це закріплення, збереження й подальше використання минулого досвіду.

Вільям Шекспір

Альберт Ейнштєйн

Володимир Вернадський

Вільям Шекспір використовував свій інтелект для написання геніальних п'єс, Альберт Ейнштейн — для створення теорії відносності, Володимир Вернадський — для розробки вчення про біосферу

Якщо ви робите уроки, уважно слухаєте вчителя, запам’ятовуєте навчальний матеріал, відповідаєте на запитання, то ви тренуєте свою увагу, пам’ять та ерудицію. Як наслідок, ваше вміння вчитися стає кращим, розвивається.

Буває так, що ви користуєтеся механічним запам’ятовуванням, яке школярі називають «зазубрювання». Але таке запам’ятовування вимагає частого повторення. Знання, отримані за допомогою зубріння, утримуються в пам’яті недовго, швидко втрачаються. Краще користуватися осмисленим запам’ятовуванням, коли ви доходите суті того, що вивчаєте. Такі знання є набагато міцнішими. Для розвитку інтелекту більше важить осмислене запам’ятовування.

Уміння вчитися, інтелектуальні здібності проявляються в різних сферах людської діяльності.

Інтелектуальні здібності людини дозволяють їй робити відкриття й змінювати навколишній світ. Сучасні автомобілі, комп’ютери, мобільні телефони — усе це плоди людського інтелекту. У суспільстві все більше й більше цінуються саме інтелектуальні здібності, уміння вчитися, творити нове. Цінується освічена людина, яка може ставити складні запитання і знаходити на них відповіді.

Підліток має допитливий і жвавий розум, який швидко розвивається. У цьому віці для вас усе більшого значення набуває теоретичне

мислення, здатність установлювати максимальну кількість значеннєвих зв’язків у навколишньому світі. Не тільки вчителі та батьки, але й ви самі маєте подбати про свій інтелектуальний розвиток та вміння вчитися.

Розвивайте своє мовлення, вчіться його варіювати, збагачуйте свій словниковий запас. Невеликий словниковий запас свідчить так само про невеликий інтелект. Щодня читайте різну літературу: художню, науково-популярну, навчальну. Усе це — пожива для інтелекту, основа вашого інтелектуального зростання. Обмірковуйте прочитане, осмислюйте те, що читаєте, робіть висновки, використовуйте те, про що дізналися, для вирішення проблем, які у вас з’являються.

Інтелектуальний розвиток вимагає напруженої праці й певних вольових зусиль. Рівень вашого інтелекту буде залежати від кількості витрачених на його розвиток сил. Просто так, без будь-яких зусиль інтелект не з’являється. Пам’ятайте, що в житті більш успішним є той, хто вміє вчити себе сам.

Знайдіть необхідну інформацію і розв'яжіть проблему. Микола потрапив до компанії, де всі люблять вірші, цитують рядки відомих поетів і навіть пишуть самі. Микола й собі вирішив похизуватися, але виявилося, що він не може згадати напам'ять жодного вірша. Оцініть ситуацію і дайте хлопчикові свою пораду.

Умови успішного навчання

Уміти вчитися — значить уміти ставити перед собою цілі, шукати шляхи їх досягнення, контролювати свої дії, щоразу звертаючи увагу на їхні наслідки, контролювати правильність виконання дій. Треба вміти давати оцінку отриманим результатам, робити висновок щодо того досягнута мета чи ні. Якщо ні, то треба дати відповіді на запитання «чому?», «що завадило її досягнути?».

Наприклад, уміння вчитися на уроці передбачає, що ви розумієте мету уроку, активно працюєте, уважно слухаєте і чуєте вчителя, свідомо засвоюєте інформацію.

Якщо йдеться про виконання домашнього завдання, то вміння вчитися означає, що ви вмієте спланувати свій режим дня і не забуваєте вчасно сідати за уроки, у вас у щоденнику записані домашні завдання, ви поставили перед собою мету їх виконати і готові докласти для цього зусилля.

Як навчати самого себе

1. Поставити мету.

2. Визначити проміжні цілі для досягнення мети.

3. Знайти методи і способи досягнення цілей. Виконати необхідні дії.

4. Контролювати правильність виконання дій. Якщо вони є неправильними — виправляти помилки, шукати інші шляхи досягнення цілей.

5. Дати оцінку отриманим результатам. Зробити висновок, чи досягнута мета.

Як цей алгоритм можна застосувати при виконанні домашнього завдання?

1. Поставити мету. Пригадайте зміст домашнього завдання і сформулюйте свою мету. Наприклад: «Навчитися розв’язувати цей тип задач».

2. Визначити проміжні цілі для досягнення мети. Наприклад: а) подивитися, у чому полягають особливості цього типу задач; б) розібрати розв’язані у класі задачі; в) знайти в задачах спільне, скласти план розв’язання такого типу задач; г) розв’язати нові задачі цього типу.

3. Знайти методи і способи досягнення цілей. Виконати необхідні дії. Для виконання цього пункту треба пригадати матеріал уроку, прочитати інформацію в підручнику, активно використовувати отримані при цьому знання для досягнення проміжних цілей.

4. Контролювати правильність виконання дій. Якщо не вдалося розв’язати задачу, слід знову проаналізувати її умову, уточнити зв’язок між тим, що дане, і невідомим, необхідно знову скласти план розв’язання і слідувати йому.

5. Дати оцінку отриманим результатам. Зробити висновок, чи досягнута мета. Якщо ви отримали правильні відповіді, то, ймовірно, досягли своїх цілей. Якщо ж ні, вам доведеться все починати спочатку й уважно розбиратися в тому, де ви помилилися. Якщо вам дуже важко розібратися самому — зверніться до вчителя.

До важливих умов успішного навчання належить дотримання режиму дня. Ваш організм потребує енергії, тому важливо вчасно поїсти, сон сприяє відновленню сил для подальшої роботи, тому важливо спати вісім годин на добу, активний відпочинок зберігає здоров’я, тому

треба займатися фізичною культурою. Без розпорядку дня все це зробити неможливо.

Ще один з основних засобів забезпечення нормального навчання — це раціональне харчування. Сучасні шкільні навчальні програми дуже насичені, для їх опанування мозку потрібна енергія, яку забезпечують поживні речовини. У раціоні підлітків має бути молоко, м’ясо, вершкове масло, рослинна олія, хліб житній і пшеничний, риба, яйця, сир, кисломолочні продукти, овочі, горіхи.

Крім поживних речовин, мозку для розвитку потрібна інша їжа — інтелектуальна.

На сайті ви знайдете головоломки, за допомогою яких не одне покоління підлітків перевіряло свої інтелектуальні здібності.

Опорні точки. З-поміж усіх здібностей людини можна виокремити інтелектуальні здібності, які дозволяють їй навчатися, пізнавати світ, робити відкриття, використовувати свої знання на практиці. Підлітковий вік — це період, коли формується вміння вчитися, відбувається розвиток інтелектуальних здібностей. Цей розвиток вимагає праці й вольових зусиль.

Запитання для повторення й обговорення

і-іі рівні

1. Для чого потрібні увага і пам'ять?

2. Що передбачає вміння вчитися на уроці?

3. Чому до важливих умов успішного навчання належить дотримання режиму дня?

ііі рівень

4. Що необхідно для розвитку інтелекту?

5. У чому проявляються інтелектуальні здібності людини?

6. Які умови успішного навчання вам відомі?

7. Хто має дбати про ваш інтелектуальний розвиток?

V рівень

8. Доведіть, що в суспільстві все більше цінуються інтелектуальні здібності, уміння вчитися, творити нове.

9. Що треба робити для свого інтелектуального розвитку?

10. Як навчати самого себе?

Вправа № 10

«Відпрацювання навичок планування часу»

Мета: відпрацювати навички планування часу; скласти план наступного дня.

Хід роботи

1. Оберіть заходи завтрашнього дня, які є для вас надважливими. Коли вони мають відбутися? Запишіть на окремому аркуші.

2. Оберіть заходи завтрашнього дня, які є важливими для ваших рідних. Коли вони мають відбутися? Запишіть на окремому аркуші.

3. Пригадайте, які домашні обов’язки ви повинні виконати. Коли? Запишіть на окремому аркуші.

4. Пригадайте, які справи завтрашнього дня пов’язані зі школою. Коли їх треба виконати? Запишіть на окремому аркуші.

5. Пригадайте, чим ви хотіли зайнятися у вільний час. Запишіть на окремому аркуші.

6. Подумайте, у якому порядку ви будете завтра виконувати намічені заходи. Заповніть таку таблицю (на окремому аркуші).

Мій план ДНЯ

7. Поставте в плані відмітку про виконання. Якщо протягом дня ви виконали заплановане, поставте «+», якщо не виконали — поставте «—».

8. Зробіть висновки.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 7 клас О. В. Тагліна

 

Категорія: Основи здоров'я

Автор: admin от 5-11-2016, 16:36, Переглядів: 5080