Народна Освіта » Основи здоров'я » Психологічна зрілість. Соціальні ролі й життєві навички в сучасному світі

НАРОДНА ОСВІТА

Психологічна зрілість. Соціальні ролі й життєві навички в сучасному світі

На цьому уроці ви дізнаєтеся:

• про складові й ознаки психологічної зрілості; про соціальні ролі, які люди виконують упродовж життя; про роль життєвих навичок для адаптації людей у сучасному світі.

Психічний розвиток підлітка. Ви вже знаєте, що підлітковий вік пов’язаний із перебудовою всього організму, зумовленою насамперед інтенсивним фізичним і фізіологічним розвитком. Це також надзвичайно складний етан психічного розвитку у вашому житті: з одного боку, ви ще залишаєтеся дитиною; з іншого — уже стоїте на порозі дорослого життя.

Гак, у повсякденному житті ви вже більше прагнете самостійності, можете розвивати пам’ять, мислення, уяву, певною мірою регулювати власні емоції та вольові процеси тощо.

Підлітковий вік — це також період інтенсивного формування самооцінки, бурхливого розвитку самосвідомості (що насамперед характеризується почуттям дорослості) і складний світ переживань, потреба пізнати себе як особистість, прагнення до самовиховання.

Про ознаки психологічної зрілості. Упродовж усього житія людина продовжує оцінювати свої прогнози й поведінку, досвід, порівнюючи їх із реальними або передбачуваними оцінками й досвідом інших людей. Що ж таке психологічно зріла особистість? Які її риси?

Психологічно зріла людина вміє самостійно:

• прогнозувати свою поведінку в будь-яких життєвих ситуаціях;

• здобувати потрібну інформацію й аналізувати її відповідно до своїх цілей у різних сферах життя;

• мобілізувати себе на виконання особистого рішення про дію всупереч різним обставинам і внутрішньому бажанню його припинити («не хочу», «важко» тощо);

• відслідковувати хід виконання власних дій та їх результати (*Я сам (сама) вирішую свою долю»);

• робити висновки в різних ситуаціях;

• емоційно правильно реагувати на різні ситуації своєї поведінки.

Об’єднайтесь у пари. Обговоріть ознаки психологічно зрілої людини. Чи властиві вони вам? Наведіть приклади життєвих ситуацій, коли ви були їх учасником.

Психологічно зрілій людині властиві: відповідальність, терпимість, саморозвиток, позитивне мисленняй позитивне ставлення до світу.

Складові психологічної зрілості. Відповідальність — це обов'язкова складова будь-якого зрілого вчинку. Потрібно обдумувати наслідки своїх учинків, учитися відповідати за них, не перекладати на інших людей відповідальності за свої невдачі, набувати знань, які допомагатимуть приймати правильні рішення.

Терпимість — це ще одна важлива складова психологічної зрілості. Терпима людина розуміє інших людей, які її оточують, вона здатна співпереживати й співчувати. Такі люди відзначаються спокійним характером, доброзичливістю, умінням уникати конфліктів і конструктивно розв'язувати їх, вони довіряють іншим людям.

Усвідомлення своїх цілей, життєвих прагнень, вироблення життєвого плану — важливий елемент саморозвитку. У цей період формується цілісне уявлення про себе, ставлення до себе. Відповідаючи собі на запитання: «Хто я? Який я? До чого я прагну?» — молода людина формує самосвідомість — цілісне уявлення про себе, емоційне ставлення до себе, самооцінку своєї зовнішності, розумових, моральних і вольових якостей.

Позитивне мислення — це здатність вашого розуму концентруватися на позитивних образах і думках. Позитивне ставлення до світу — це ваше добре ставлення до людей, навколишнього світу, коли ви вірите тільки в хороше, у свої можливості. Ви випромінюєте радість, а ваша усмішка дарує тепло оточуючим. 1 світ усміхається вам у відповідь. Позитивне мислення та позитивне ставлення до світу є вищою сходинкою розвитку мислення особистості й ґрунтується на пошуку позитиву в усьому, що оточує людину, це одна з важливих складових успіху.

Самооцінювання рівня зрілості та готовності до дорослого життя Рольова гра. Об’єднайтеся в групи з умовними назвами: "Відповідальність», -Терпимість», -Саморозвиток», -Позитивне мислення й позитивне ставлення досвіту».

Кожна група моделює (наводить приклади з життя)дві ситуації.

Ситуація І.Підліток виступає в ролі психологічно зрілої людини.

Ситуація 2.Підліток демонструє своїми діями психологічну незрілість.

Соціальні ролі, які люди викопують упродовж життя. Протягом усього життя люди опиняються в різних ситуаціях, у яких відіграють нові соціальні ролі. У більшості з нас є сім'я, друзі, робота. Людина щодня взаємодіє з різними людьми й соціальними іруиами. Наприклад, соціальна роль лікаря передбачає конкретні правила поведінки в спілкуванні з колегами, пацієнтами, адміністрацією, вимоги до рівня освіти й культури тощо. Однак рідко буває так, коли людина повністю взаємодіє тільки з членами однієї групи, напри-клад сім'ї, вони водночас може бути й членом трудового колективу, начальником, лікарем, волонтером.

Для багатьох людей сімейні й родинні зв'язки залишаються головними щютягом усього життя. Це пояснюється тим, що одного разу ставши мамок», батьком чи дідусем, людина вже ніколи не перестає ними бути. Професійну кар'єру можна змінити, але сімейна роль залишається завжди. Стосунки в родині — це виконання різних обов'язків, що будуються на базі широкої палітри почуттів. Сім’я — не тільки щюдовження роду, а й особлива форма соціального інституту. Саме в родині закладаються основи стосунків між людьми і встановлюються моделі поведінки.

Соціальна роль — суспільно необхідний вид соціальної діяльності й спосіб поведінки особистості в тій чи іншій ситуації.

Підлітковий вік відповідальний період у становленні світогляду, системи взаємин з іншими людьми, інтересів, захоплень. Саме в цей період ви відкриті до пізнання навколишнього світу, своєї сутності. Якщо ви намагаєтеся аналізувати свою поведінку, свої вчинки в кожній життєвій ситуації — це вже ознака зрілої особистості. Потреба бути собою — це прагнення до вдосконалення свого -Я», до самопізнання й саморозкриття.

Підліткові належить пройти дуже складний шлях у своєму розвитку, і, безумовно, надійними вашими супутниками на цьому шляху будуть рідні та близькі вам люди, до яких ви завжди зможете звернутися по допомогу, адже їхній життєвий досвід і підтримка неоціненні. Якщо не складаються стосунки з товаришами, зверніться по допомогу до шкільного психолога чи соціального педагога. Ніколи не залишайтеся наодинці зі своїми проблемами. Обов’язково пам'ятайте про життєві навички (пригадайте вивчене раніше),що допомагають людині адаптуватись у сучасному світі й подолати труднощі сучасного життя (див. додаток 1).

2)обеуибь, що би знаоне

1. Чому підлітковий вік такий важливий у житті людини?

2. Що таке психологічна зрілість?

3. Які вам відомі соціальні ролі?

Розпитайте в батьків і близьких людей про те, у якому віці вони відчули себе психологічно зрілими людьми. Обговоріть із ними результати завдання, які ви виконували на уроці (рубрика «Пізнаємо себе»).

Шукаємо інфо/імацію уо наоЛупною у [і оку

Використовуючи літературні джерела, пригадавши курс історії 5-7 класів, знайдіть інформацію про те, як стихійні лиха та їх наслідки вплинули на розвиток людських цивілізацій.

 

Це матеріал з підрчника Основи здоров'я 8 клас Поліщук

 

Категорія: Основи здоров'я

Автор: asia2016 от 4-11-2016, 11:45, Переглядів: 3535