Народна Освіта » Основи здоров'я » Фізіологічна та соціальна зрілість

НАРОДНА ОСВІТА

Фізіологічна та соціальна зрілість

На цьому уроці ви дізнаєтеся про складові й ознаки фізіологічної та соціальної зрілості.

З курсу 7 класу назвіть ознаки біологічного, психологічного та соціального дозрівання.

Які зміни відбуваються з тілом підлітка. Фізіологія (від ірецьк. фіші: — природа) — це наука, що вивчає життєдіяльність цілісного організму. Вона виявляє причини, механізми й закономірності життєдіяльності організму та його взаємодію з довкіллям. Які ж фізіологічні зміни відбуваються в підлітковому віці?

Підлітковий вік називають перехідним, бо протягом цього періоду відбуваться своєрідний перехід від дитячою до дорослого стану, від незрілості дозрілості. Це період бурхливого росту й розвитку організму, коли швидко росте тіло, розвиваються м'язи, костеніє скелет. Завдяки активній діяльності статевих залоз з’являються вторинні статеві ознаки: відповідна статура

 

тіла, ріст волосся на певних ділянках тіла, зміна тембру голосу, розвиток молочних залоз тощо. Значна перебудова всього організму відображається не тільки на зовнішності, а П на поведінці підлітків (мол. 1). 'Гак, у підлітків може спостерігатися підвищена збудливість, дратівливість і запальність. Часто змінюється настрій — відсильного збудження, піднесення до смутку, гніву, депресії.

Як змінюється особистість підлітка. Під час фізіологічного дозрівання змінюється са-моспрнйняпя підлітка. Нін часто переживає й навіть страждає через, на його погляд, фізичну недосконалість: недостатньо широкі плечі або, навпаки, — занадто широкі; маленький зріст або дуже високий; не така, як треба, форма не на, ніг; прищі на обличчі. Для багатьох підлітків, особливо дівчат, це справжня трагедія. Підлітки стають дуже вразливими до зауважень щодо своєї зовнішності, можуть годинами дивитися на себе в дзеркало (моя. 2)

Одним із важливих нових відчуттів, характерних для підліткового віку, є так зване відчуття дорослості.

 

Підліток відчуває, що він уже не дитина, прагне до самостійності, до того, щоб в його бажаннями й потребами рахувались оточуючі. Однак він повністю належить від батьків і змушений підкорятися їхнім вимогам. Це часто стає причиною конфліктів. Прагнучи відчувати себе дорослим, підліток ще остаточно не іювирощавея з дитинством. Нін також очікує турботи й опіки від дорослі их.

Відчуття дорослості викликає в підлітка бажання самоствердитися. За відсутності розуміння й підтримки з боку близьких це може проявитися екстравагантною поведінкою, несподіваними вчинками, уживанням алкоголю, курінням (мал. У). Так він прагне в будь-який спосіб привернути до себе увагу, відчути себе дорослим.

Луже важливо в цьому віці мати друга, щоб ділитися своїми переживаннями, дізнаватися, що переживають інші.

З позиції підлітка та дорослого доведіть або спростуйте правильність думки про те, що -дорослі не в змозі зрозуміти те, що переживають підлітки» (мап. 4).

 

Що таке фізіологічна зрілість. Підліток переживає період багатьох змін: фізіологічних, що відбуваються в тілі, психологічних — у почуттях, емоціях і потребах, а також у стосунках із батьками, учителями, друзями та протилежною статтю.

Підлітку ще далеко до повної фізіологічної зрілості. Певні ст адії розвитку можуть починатися тільки тоді, коли тіло набуде потрібних форм. Коли підліток росте, маса його тіла збільшується повільніше, ніж зріст, тому досить часто він виглядає незграбним: довгі руки, великі ступні, сутулість, порушена постава. Проте головне — це ті процеси, що відбуваються в його організмі, — фізіологічне дозрівання всіх органів і систем. До періоду зрілості остаточно формуються всі системи організму: опорно-рухова, кровоносна, дихальна, травна, видільна, нервова, статева й інші системи. Підліток [юзвиваеться, перетворюючись на дорослу, зрілу людину: чоловіка або жінку. Тільки тоді організм може виконувати нові для нього функції, пов’язані зі створенням сім'ї й народженням нотомства. Цей стан учені називають фПюло/ічгіою угічістю.

Фізіологічна зрілість і статевий розвиток. Статевий розвиток людини відбувається постійно, починаючи з народження. Однак на певному етапі він стрімко прискорюється. За ко|юткий проміжок часу настає повноцінна статева з/гілість, що робить дівчат і хлопців здатними до продовження роду — народження дитини. У наш час статева зрілість у дівчат настає до 13—14 років, а в більшості хлопців — до 15—16 років. За цей період і впродовж ще 3—4 років тривають фізіологічні зміни, «удосконалюються» функції органів і систем організму підлітка. Тобто статева зрілість настає раніше, ніж повне дозрівання організму — фізіологічна зрілість. Фізіологічно ж зрілою можна вважати людину віком 19-21 року.

Які ризики можуть загрожувати підліткові, коли статева зрілість настає дещо раніше, ніж фізіологічна?

Що таке соціальна зрілість. У підлітковому віці відбувається не тільки фізичне, а й соціальне дорослішання. Соціум з латинської означає «суспільство».

Соціальна зрілість — це результат життя в суспільстві, результат соціального розвитку та пристосування до спільного життя з іншими людьми.

Про ознаки соціальної зрілості свідчать: здатність розуміти інших людей, іти їм назустріч, уміти аналізувати власний досвід, об'єктивно ставитися до своєї поведінки, правильно реагувати на критику та визнавати власні помилки. Підлітка вважають «соціально незрілим»,якщо він не може прогнозувати та планувати власну поведінку, приймати обдумані рішення та нести за них відповідальність перед собою та іншими людьми.

Час; між фізіологічною н соціальною зрілістю становить (і років, а в деяких випадках — 10. Соціально зрілими юнак і дівчина стають тоді, коли готові як морально, так і матеріально до створення повноцінної сім'ї, здобуття професії тощо (мил. 5). Соціальною зрілістю можна вважати тільки той вік, коли завершується формування особистості й настає духовна та іромадянська зрілість.

 

Соціальна зрілість передбачає можливість не тільки створення сім'ї та народження дітей, а й забезпечення найкращих умов для життя й усебічного розвитку всіх членів родини.

Щинси Ц0 І/СПІХу

Соціальна й фізіологічна зрілість тісно пов'язані між собою, оскільки соціальна зрілість передбачає зрілість фізіологічну.

Ознаками фізіологічної зрілості людини є:

• фізіологічне дозрівання всіх систем організму;

• їхня готовність до виконання функцій зрілого віку (створення сім’ї і народження потомства).

Ознаками соціальної зрілості є:

• знайти своє місце в соціумі;

• нести відповідальність за свої вчинки;

• бути самостійними й прогнозувати свою поведінку в різних х<иттевих ситуаціях;

• отримувати потрібну інформацію й аналізувати її згідно зі своїми цілями в різних сферах життя.

Свого часу відомий український педагог В. Сухомлинський наголошував, що підлітковий вік — це друге народження особистості, адже «перший раз народжується жива істота, другий раз — громадянин, активна, мисляча, діюча особистість, яка бачить не тільки навколишній світ, а й саму себе-.

2)доведіть, що ви знаєте

1. Чому підлітковий вік називають перехідним?

2. Що таке фізіологічна зрілість?

3. Чи можна вважати соціально зрілою людину віком 15 років?

2)омшим завдання

Розпитайте батьків і близьких людей про те, у якому віці вони відчули себе фізіологічно та соціально зрілими людьми.

Шукаємо інфо/імацйо до наступного фоку

Підготуйте повідомлення на тему «Життєві навички, що сприяють здоровому способу життя".

 

Це матеріал з підрчника Основи здоров'я 8 клас Поліщук

 

Категорія: Основи здоров'я

Автор: asia2016 от 4-11-2016, 11:43, Переглядів: 8113