Народна Освіта » Основи здоров'я » § 6. Фізична активність і здоров’я

НАРОДНА ОСВІТА

§ 6. Фізична активність і здоров’я

У цьому параграфі ти:

* ознайомишся з поняттям фізичних якостей людини;

* дізнаєшся про складові фізичної форми;

* оціниш рівень свого фізичного розвитку.

Фізичні якості людини

Фізичні якості людини — це риси її зовнішності та складові фізичної форми.

1. Методом мозкового штурму назвіть риси зовнішності людини (високий, низькім, середній па зріст, стрункий, згорблений, гладкий, худорлявий тощо).

2. Обговоріть, які риси зовнішності можна змінити, а які — ні.

Хороша фізична форма

Хорорпіу фізичну форму нерідко плутають з гарною статурою. Однак фізична форма більше стосується тренованості, ніж естетики. Існує шість складових хорошої фізичної форми: витривалість (загальна і м’язова), сила, спритність, гнучкість і склад тіла.

Загальна витривалість — найголовніша складова тренованості, здатність тривалий час витримувати помірні фізичні паваптаженпя. Є показником того, як серце і легені забезпечують організм киснем, тому її ще називають серцево-легеневою витривалістю. Аеробіка, біг, плавання — найкращі способи підвищення цього показника.

 

Складові фізичної форми: 2

М'язова витривалість — здатність м’язів витримувати паваїттажеипя протягом тривалого часу. Ритмічні рухи у помірному темпі (як при їзді па велосипеді) допомагають розвинути витривалість певної м’язової групи.

 

М'язова сила — здатність організму утримувати, переповити чи штовхати вагу. Потрібна кожному для виконання щоденних справ і уникнення травм. Фізичні вправи з навантаженнями — найкращий спосіб розвинути м’язову силу.

Спритність — добра скоордипова-пість рухів і швидка реакція. Розвішають спритність передусім східні єдинобор-ства, фехтування, всі види тенісу, бадмінтон, таїщі, плавання.

Гпучкість — здатність суглобів забезпечувати максимальну амплітуду рухів. Втрата гнучкості може призвести до розтягнень м'язів, а сильні й еластичні м’язи забезпечать активність до старості. Заняття гімнастикою, танцями, східними єдппоборствами, погою орісптовапі на розвиток гнучкості.

Склад тіла — співвідношення маси жиру та інших тканин у тілі людини. Цей показник характеризує треповапість точніше, ніж маса тіла. Наприклад, склад тіла у спортсмена може бути більш здоровим, ніж у того, хто має таку ж масу тіла, але не займається спортом. Для поліппіенпя складу тіла слід поєд-пупати здорове харчування з регулярними фізпчішми вправами.

Будь-яка рухова активність є корисною. У табл. 4 иаведепо порівпяння різних видів рухової активності за показ-ппкамп тренованості. Наприклад, кругове тренування (комплекс вправ, що охоплює аеробне і силове паваитаженпя) посідає перше місце за всіма показниками. Протестувавши свою фізичну форму, ти зможеш обрати той вид спорту, який пайбільпте тобі підходить.

Користь від фізичної активності

Таблиця 4

Вид спорт)'

Загальпа

витрива

лість

М'язова

витрива

лість

М’язова

сила

Гнучкість

Спритність

Склад

тіла

Аеробіка

88888

8888

888

888

8888

88888

Бадміптои

8888

888

88

888

88888

88888

1'імпастика

888

888

8888

88888

88888

88888

Кругове

грет'ваїпія

88888

88888

88888

88888

88888

88888

Велосипед

           

9 км/год

888

888

888

888

8888

88888

18км /ГОД '’в*1* 88888 888 888 8888 88888

Танці

8888

888

888

88888

 

88888

Футбол

8888

8888

...

888

8888

8888

Ніг

           

8км/год

8888

888

888

8

88

88888

14 км/год

88888

8888

888

8

88

88888

Дзюдо,

карате

88

888

8888

88888

88888

8888

Веслуваїпгя

8888

88888

88888

88

888

8888

Лижі

           

гірські

бігові

888

88888

8888

8888

8888

8888

8888

8888

88888

8888

88888

88888

Скакалка

8888

8888

8888

88

888

88888

1 Ілаваппя

8888

888

8888

8888

88888

88888

Тепіс

888

888

8888

8888

88888

8888

Спортивна

ходьба

888

888

8888

88

88

88888

Йога

*

888

88

88888

8888

888

Практичне завдання

Визначення рівня індивідуального фізичного розвитку

 

Загальний ріпепь фізичного розпитку можна оцінити за складовими фізичної форми. Хороша фізична форма — це здатність енергійно, без надмірної втоми робити щоденні справи, зберігаючи достатньо енергії для активного відпочинку. Хорошу фізичну форму забезпечує ефективна робота серця, легень, кровопос-них судин і м’язів. Протестуй показники своєї фізичної форми.

1. Загальна витривалість. її визначають за допомогою тесту «Сходинки» (мал. 5). Протягом 3 хвилин піднімайся на сходинку і опускайся з неї так, щоб за п’ять секунд зробити 2 підйоми. Через 3 хвилини зупинись і сядь на стілець. Через хвилину порахуй свій пульс за ЗО секунд і помнож результат па 2. Знатимеш пульс за 1 хвилину. Оціни свою витривалість:

>

Загальпа

витривалість

Дуже

висока

Висока

Помірпа

Низька

Дуже

пизька

Дівчата

< 82

82-90

О!

1

сч

СЬ

98-102

> 102

Хлопці

<72

72-76

78-82

84-88

> 88

2. М’язова витривалість. Витривалість м’язів рук, плечових і грудних м'язів визначають за допомогою віджимань під підлоги. Викопай якнайбільше повних (мал. Г», а) чи модифікованих (мал. б, 6) віджимань і визнач свій результат:

 

М’язова

витривалість

Дуже

висока

Висока

Помірна

Низька

Дуже

пизька

Повні

віджимання

> 48

34-48

17-33

6-16

< 6

Модифіковані

віджимати!

> 54

45-54

35-44

20-34

< 20

З- М'язова сила. М'язову силу кисті можна визначити за допомогою ручного динамометра (пін нерідко є у парку з атракціонами). Щосили стиснувши динамометр (мал. 7), отримаєш показник сили в кілограмах. Оціїпт свій результат:

М’язова

сила

Дуже

висока

Висока

Помірна Низька

1 низька

Дівчата

> 40

ІО

20

£

25-37 22-24 < 22

( Хлопці

> 70 02—70

48-61 41-47 <41

 

4. Гнучкість. Одним із показників гнучкості є здатність нахилятися вперед. Перед виконанням тесту зроби розминку (нахили вперед-назад, попороти тулуба).

 

Поклади па підлогу будь-яку коробку, а на неї лінійку так, щоб помітка 10 см збігалася з ближчим краєм коробки (мал. 8). Сядь на підлогу, стопи мають торкатися коробки.

Попільно витягни руки якнайдалі вперед. Кінчиками пальців торкнись лінійки і затримайся в цьому положенні на 3 секунди. Запам’ятай цифру на лінійці, до якої вдалося дотягнутись.

Твій результат — найкращий із трьох спроб (не намагайся поліпшити результат за рахунок різких рухів). Оціни спою гнучкість.

Гнучкість

тіла

_>

Дуже

висока

Висока

Помірна

Низька

Дуже

низька

Дівчата

> 28

25 - 28

15 - 23

5 - 12

< 5

[ Хлопці і) { >25

20 - 25

X

1

сс

3 - 5

< 3

 

5. Спритність. Для самооціп-ки спритності виконай таку вправу. Правою рукою поплескай себе по голові. Це дуже просто. Лівою рукою погладь круговими рухами живіт. Це також нескладно. А тепер виконай ці рухи одночасно (мал. 9). Приблизно оціни спою спритність за 5-бальною шкалою.

в. Склад тіла. Для точного визначення складу тіла використовують складні прилади. Приблизно оцінити склад тіла можна за сп і ввід потениям зросту і ваги. Одним із найпопулярніїпих методів такого оцінювання є визначення індексу маси тіла (ІМТ). Цей показник розроблено на замовлення страхових компаній, які застосовують ІМТ для страхування ризиків, пов’язаних зі здоров'ям. Досліджено, що люди, які мають дуже низький або дуже високий ІМТ, частіте хворіють. Тому вони платять більші страхові внески.

Для визначення ІМТ:

визнач свій зріст (у метрах) і масу тіла (в кілограмах); обчисли ІМТ за формулою:

Якщо твій ІМТ від 18,5 до 24,9 одиниць — тпоя вага в нормі. Якщо він дещо випрій або нижчий за норму, хвилюватися не варто, адже в підлітковому піці тіло росте нерівномірно (то в ширину, то у висоту). Та якщо твій ІМТ менший за 15 чи більший за ЗО одиниць — треба звернутися до лікаря.

Фізичні якості людини — це її зоппіишість та фізична форма. Виокремлюють шість складових хорошої фізичної форми: загальна витривалість, м’язова витривалість, сила, спритність, гнучкість і склад тіла.

Загальний рівень фізичного розвитку можна оцінити за складовими фізичної форми.

Хороша фізична форма — це здатність енергійно, без надмірної втоми робити щоденні справи, зберігаючи достатньо енергії для активного відпочинку.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 8 клас Бех

 

Категорія: Основи здоров'я

Автор: asia2016 от 3-11-2016, 17:14, посмотрело: 3091