Народна Освіта » Хімія » Вплив неорганічних сполук на довкілля

НАРОДНА ОСВІТА

Вплив неорганічних сполук на довкілля

У 8 класі ви вивчали основні класи неорганічних сполук, їхні властивості та застосування. Багато корисного для людей відкриває хімічна наука і виробляє хімічна промисловість. Але використання більшості речовин може маги як позитивне значення, так і спричиняти негативний вплив на довкілля.

Наш світ складається з різноманітних сполук. Деякі з них існують у природі, є й такі, що синтезують на підприємствах. Так, вуглекислий газ — основна сировина для фотосинтезу, завдяки якому ростуть і розвиваються рослини — їжа для людей і тварин. Ллє надлишковий вміст вуглекислого газу, що утворюється унаслідок спалювання органічних сполук у двигунах внутрішнього згоряння, ТЕЦ тощо, разом із присутніми в атмосфері іншими трьохатомними молекулами газуватих речовин: води, нітроген(ІУ) оксиду, сульфур(ІУ) оксиду, — це основна причина виникнення парникового ефекту.

У результаті спалювання палива відсоток вуглекислого газу в атмосфері збільшився за останні ЗО років на 25-30 %. Це створює парниковий ефект і може призвести до підвищення середніх температур у XXI столітті на 1,5-2 "С — глобального потепління.

Поміркуйте! Чим небезпечний парниковий ефект для планети?

Від бурого NO2 та сірчистого SO2 газів жовтіють люцерна, подорожник і конюшина. Чадний газ CO викликає задуху, сірчистий подразнення дихальних шляхів. Нітроген оксиди — збої у роботі серця.

«Кислотні дощ та сніг»

Крім того, промислові викиди, що містять нітроген(ІІ, IV) оксиди, сульфур(ІУ) оксид призводять до утворення в атмосфері крапель неорганічних кислот.

 

Термін «кислотний дощ» уперше використав англійський метеоролог Роберт Сміт у позаминулому столітті, коли помітив як дощова вода роз’їдає мармурові пам'ятники, вапняну побілку та навіть чавунні паркани.

Від кислотних дощів люди кашляють, бо легені та бронхи наповнюються хвороботворним слизом, також страждають шкіра та слизові оболонки очей.

До речі, будь-яку дощову воду можна вважати кислотою, бо у ній завжди розчинена невелика кількість вуглекислого газу. Але карбонатна кислота дуже слабка й не спричиняє такої шкідливої дії.

Серед найбільших продуцентів кислотних оксидів теплові електростанції та автотранспорт. Узимку поблизу теплових електростанцій випадає «кислотний сніг», який найбільш шкідливий, ніж «кислотний дощ».

Природа сама попереджає незвичними ознаками про «кислотні дощі». На землі та рослинах з’являються налипання, незвичний колір, неприємний запах, раптово зникають комарі і комахи, що зазвичай літають над водоймами, тощо.

Життєдіяльність людей позначається на довкіллі так, що у деяких регіонах Землі порушена природна рівновага. У промислових місцевостях у робочі дні випадає більше «кислотних дощів», ніж у вихідні. У сільських місцинах повітря значно прозоріше й містить менше забруднень.

Солі металічних елементів у довкіллі

Значну небезпеку для довкілля і здоров’я людей становлять сполуки деяких металічних елементів. Сполуки Феруму необхідні у процесах кровотворення. Проте стічні води металургійних підприємств, що містять значну кількість (JxipyM(IlI) хлоридів та сульфатів, потрапляючи у річки, призводять до загибелі мальків риб, у ґрунтах пригнічують ріст і розвиток рослин.

Солі Плюмбуму гальмують процес біологічного очищення стічних вод, знижують врожайність сільськогосподарських культур.

Особливо токсичними для довкілля та здоров’я людини є солі:

Нікелю — відмирання листя і коріння, гострі отруєння тварин, респіраторні захворювання;

Плюмбуму — захворювання ясен, гальмування розумової діяльності;

Кадмію — ураження нирок, кісток;

Меркурію — псування зубів, волосся, нігтів;

Талію — випадіння волосся, захворювання крові.

А також солі, що містять Арсен (отрути), XpOM(VI) (канцерогенний вплив), Молібден (затримка росту, зміни в печінці, захворювання м'язів та суглобів — подагра). Сполуки цих металічних елементів мають бактерицидну дію, але медики їх призначають у крайніх випадках, бо значні дози сполук цих металів токсичні: пригнічують функції центральної нервової системи, серцеву діяльність, розширюють капіляри тощо.

 

Кальцій карбонат бере участь у колообігу вуглекислого газу, запобігає перенасиченню ним атмосфери. Проте підвищений вміст солей Кальцію у воді токсичний для риби.

Безвідповідальне ставлення до процесу видобутку мінералів та подальшого «консервування родовищ», як, наприклад, у м. Калуш Івано-Франківської області, де є єдине в Україні родовище калійних солей, може спричинити навіть екологічну катастрофу. Сьогодні тут є реальна загроза витікання більше двох мільйонів кубометрів розсолів, що може призвести до пошкодження сільськогосподарських угідь, забруднення річки Дністер.

Натрій хлорид, яким узимку посипають дороги проти виникнення криги, потрапляє у ґрунти, перетворюючи їх на солончаки, які не придатні для росту рослин.

Для збільшення врожайності сільськогосподарських культур застосовують мінеральні азотні й фосфорні добрива. Ллє їхня надлишкова кількість посідає особливе місце в забрудненні довкілля. Нітрати, нітрити й фосфати проникають у водоносні горизонти на значну глибину.

Хімія в нашому житті

Чому картини старих майстрів доводиться реставрувати? Бо вони чорніють з часом, а хочеться бачити яскраві й чіткі зображення. Виявляється, що до складу олійних фарб, якими вони написані, входять свинцеві білила. За кілька століть сліди гідрогенсульфіду в повітрі перетворили білий пігмент плюмбум(ІІ) карбонат на плюмбум(ІІ) сульфід чорного кольору. Відбувається реакція:

Реставратори відновлюють почорнілі картини гідроген пероксидом, здійснюючи реакцію:

Доповніть схему впливу кислотних дощів на довкілля. Складіть аналогічну схему про влив інших неорганічних сполук.

Запитання та завдання

1.    Які неорганічні сполуки є у природі? Запишіть їхні формули.

2.    У чому полягає суть фотосинтезу?

3.    Чому небезпечно вирубувати ліси?

4.    Назвіть джерела утворення CO, СО?! NO2, SO2B атмосфері.

5.    Поясніть вплив солей на навколишнє середовище і здоров'я людини.

6.    Чому біля промислових об'єктів випадає більше «кислотних дощів»?

7.    Вкажіть, яка користь від внесення мінеральних добрив у ґрунти.

8.    Якими можуть бути наслідки пересичення ґрунтів неорганічними солями?

9.    Складіть рівняння утворення нітроген(ІІ) оксиду, сульфур(ІУ) оксиду.

10. Складіть рівняння можливих реакцій утворення кислот з оксидів: CO,

CO21 NO, SO2.

Навчальні проекти

Об’єднайтесь у групи чи пари, як пропонує вчитель, обговоріть питання, щоб з’ясувати актуальність навчальних проектів.

—    Сполуки основних класів у будівництві й побуті.

—    Хімічний склад і використання мінералів України та світу.

—    Вплив хімічних сполук на довкілля рідного краю і здоров'я людини.

Придумайте назву проекту, знайдіть необхідну інформацію. Складіть план реалізації проекту, перелік необхідного обладнання, список осіб, які можуть допомогти, розподіліть між собою обов'язки і завдання.

Обговоріть свої плани з учителем і приступайте до реалізації проекту.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Василенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 21-10-2016, 22:29, Переглядів: 22058