Народна Освіта » Хімія » Способи добування солей

НАРОДНА ОСВІТА

Способи добування солей

В основі добування солей лежить переробка природних мінералів.

Так чи ні? Чи всі солі можна добути із природних мінералів?

Нa території України є поклади мінералів, що містять солі, наприклад: сильвін KOI, сильвініт KCl-NaOl, галіт NaOI, карналіт KOI-MgCl2-GH2O, кальцит CaOOкіновар Hg\S та інші (мал. 79).

 

 

Проте далеко не всі важливі солі можна видобути з природних надр, їх отримують у хімічних лабораторіях, на заводах.

Розглянемо способи добування солей за відомими вам реакціями, що властиві основним класам неорганічних сполук.

Відомо, що реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну призводять до утворення нових сполук.

Солі утворюються під час взаємодії простих речовин металів з неметалами, кислотами та солями 1. Сполученням металів і неметалів:

2. Заміщенням атомів Гідрогену молекули кислоти на атом металічного елемента:

Такі реакції відбуваються у розчинах кислот, за винятком нітратної та концентрованої сульфатної кислоти.

Пригадайте! Які метала реагують з розбавленими розчинами кислот? Як визначити, які метали витіснятимуть з розчинів солей інші метали?

3. Заміщення металічного елемента в розчині солі більш активним металом (мал. 80):

Солі утворюються за реакціями взаємодії різних оксидів між собою та з кислотами й лугами

4. Основного оксиду з кислотним, деякі за сплавляння:

 

5. Кислотного оксиду з основою, деякі за сплавляння:

 

 

6. Основного оксиду з кислотою:

 

7. Амфотерного оксиду з лугом, деякі за сплавляння:

 

8. Амфотерного оксиду з основним оксидом за сплавляння:

 

9. Амфотерного оксиду з кислотним оксидом за сплавляння:

 

 

10. Амфотерного оксиду з кислотою:

 

Солі утворюються за реакціями обміну між кислотами, основами та солями

11. Кислоти з основою за реакцією нейтралізації:

 

13. Солі з лугом:

12. Кислоти із сіллю:

 

 

 

14. Реакція між двома солями (мал. 81):

 

 

Солі утворюються під час термічного розкладу інших солей (більш детально про це довідаєтеся у старших класах)

Солі нітратної кислоти лужних та лужноземельних елементів під час нагрівання розкладаються з виділен-

 

ням кисню та утворенням нітритів чи інших нітроге-новмісних продуктів реакції, наприклад:

 

Пригадайте! За яках умов відбувається реакція кислота із сіллю? За яких умов відбувається реакція солі з лугом? За яках умов відбувається реакція двох солей?

15. Амфотерного гідроксиду з лугом:

 

Отже, робимо висновок: походження солей різноманітне і їх можна одержати з різних сполук.

Лабораторний дослід № 9

Розв'язування експериментальних задач

Пригадайте правила безпеки під час проведеная лабораторних дослідів (див. додаток 2).

1.    Добудьте солі, використавши розчини магній сульфату, натрій гідроксиду, натрій фосфату та хлоридної кислоти.

2.    Запишіть відповідні рівняння реакцій та зазначте явища, що їх супроводжують.

Складіть інтелект-карту способів добування солей.

1.    Запропонуйте три принципово різні способи добування натрій хлориду. Наведіть відповідні рівняння реакцій.

2.    Запропонуйте спосіб добування купрум(ІІ) хлориду з міді.

3.    Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення.

а)    натрій —» натрій гідроксид —* натрій сульфат -> барій сульфат

б)    магній гідроксид > магній оксид > магній бромід * арґентум бромід

в)    плюмбум(ІІ) нітрат —* цинк нітрат —» алюміній нітрат

4.    Напишіть рівняння можливих реакцій між запропонованими речовинами: сульфатна кислота, барій гідроксид, магній, натрій оксид, кальцій карбонат.

5.    Два восьмикласники отримали завдання добути в лабораторії кальцій ортофосфат із солі кальцію та натрій ортофосфату. Один узяв для реакції кальцій карбонат, інший — кальцій хлорид. Обґрунтуйте правильність вибору солі. Напишіть рівняння можливої реакції.

6.    Лаборант готуючи хімічні досліди, забув підписати хімічні склянки з прозорими розчинами натрій хлориду та натрій карбонату. Допоможіть лаборантові визначити ці солі.

7.    Гранули алюмінію масою 5,4 г розчинили у хлоридній кислоті. Обчисліть кількість речовини солі, що утворилась.

 

8.    Обчисліть масу солі, що утворилась при взаємодії плюмбум(ІІ) нітрату та калій гідроксиду масою 11,2 г.

9.    Обчисліть масу солі, що утворилася під час пропускання карбон(іУ) оксиду об'ємом 112 л (н. у.) крізь розчин літій гідроксиду.

10. Проаналізуйте картосхему та підготуйте віртуальну подорож Україною. Складіть список родовищ мінералів, до складу яких входять солі.

 

11. Напишіть есе на тему «Кухонна сіль — «за» та «проти»

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Василенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 21-10-2016, 22:28, Переглядів: 2540