Народна Освіта » Хімія » Способи добування оксидів

НАРОДНА ОСВІТА

Способи добування оксидів

Оксиди — найрозповсюдженіший клас неорганічних сполук у природі. Вони входять до складу атмосфери, гідросфери та літосфери нашої планети. Але не всі оксиди існують у природі, їх можна, синтезувати у науково-дослідних лабораторіях чи на хімічних підприємствах.

1. Взаємодія простих речовин з киснем найпоширеніший спосіб добування оксидів. З киснем реагують майже всі метали,

крім золота та платини, деякі за звичайних умов, інші — при нагріванні. Також неметали, крім інертних газів і галогенів. Більшість простих речовин загоряються у кисні за нагрівання.

 

 

Так, залізо горить у кисні, утворюючи яскраві іскри ферум(ІІ, III) оксиду — залізної окалини (мал. 73).

Складіть рівняння реакцій горіння фосфору, сірки та барію. Зазначте серед продуктів реакцій формули основних та кислотних оксидів.

 

2. Взаємодія складних речовин з киснем.

У кисні горять леткі сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном, сульфіди металічних елементів. При цьому утворюються по два оксиди тих елементів, які були присутні до реакції.

Природний газ, основою якого с метан СП„ використовують у побуті для обігрівання приміщень і приготування їжі (мал. 75).

 

Гідроген сульфід (сірководень) у природі утворюється під час гниття тваринних останків, під час виверження вулканів. Цей газ з неприємним запахом горить полум’ям з блакитним ореолом.

Взаємодію сульфідів металічних елементів з киснем використовують у кольоровій металургії для добування деяких металів.

 

3. Розклад нерозчинних основ та амфотерних гідроксидів під час нагрівання з утворенням відповідного оксиду (основного або амфотерного) та води.

 

4. Розклад нерозчинних оксигеновмісних солей, утворених леткими оксидами під час нагрівання, крім солей Натрію та Калію. При цьому утворюються оксид металічного елемента та кислотний оксид SO2 або CO2.

 

Напишіть рівняння реакцій термічного розкладу барій карбонату.

5. Розклад оксигеновмісних кислот при нагріванні з утворенням відповідного кислотного оксиду та води.

 

Ви вже знаєте, що деякі кислоти є нестійкими та можуть розкладатись навіть у момент утворення, тому вони існують тільки у розчинах.

H2CO3 = CO2 + H2O    H2SO3 = SO2 + H2O

Попрацюйте парами. Створіть інтелект-карту способів добування оксидів.

Запитання та завдання

1.    Перелічіть способи добування оксидів.

2.    Серед наведених виберіть формули тих сполук, що розкладаються під час нагрівання з утворенням відповідних оксидів: ZnSOdt MgCO3, NaOH, AI(OH)3, AIPO41 H3BO3t Na3SO3.

3.    Допишіть схеми реакцій і перетворіть їх на рівняння реакцій.

 

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Василенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 21-10-2016, 22:26, Переглядів: 3252