Народна Освіта » Хімія » Розрахунки за хімічними рівняннями

НАРОДНА ОСВІТА

Розрахунки за хімічними рівняннями

Вміння розв'язувати хімічні задачі допомагають хімікам-техно-логам великих підприємств і звичайним людям. Наприклад, коли мама чи бабуся печуть великий іменинний торт, потрібно перерахувати співвідношення продуктів з рецепту однієї порції на кілька порцій.

Агронома мають ретельно слідкувати за дозуванням мінеральних добрив, адже надлишково внесені хімічні речовини можуть зашкодити врожаю та погіршити якість ґрунтів.

Відомо, що на космічні кораблі астронавти беруть запаси усього необхідного: їжу, кисень тощо. Тому під час підготовки до космічних польотів необхідно точно розраховувати кількості того, що виводиться на орбіту. Наприклад, для поглинання вуглекислого газу використовують суміш літій та кальцій гідроксидів. Необхідно взяти достатню кількість реактивів, але не перевантажити космічний корабель.

На попередніх уроках ви розв’язували задачі на знаходження молярної маси речовини, використання числа Авогадро та кількості речовини. Це були прості ііід-готовчі задачі, бо важливими в хімії та на виробництві є розрахунки за хімічними рівняннями, що ґрунтуються на законі збереження маси речовин.

Обчислення за рівняннями хімічних реакцій кількості речовини

1. Яка кількість речовини зачіза окиснюеться, якщо утворюється залізна окалина Fe3O4 кількістю речовини 0,2 моль.

І спосіб

Il спосіб

2. Визначаємо за коефіцієнтами співвідношення кількостей речовин, про одну з яких є інформація в умові, та тією, кількість речовини якої потрібно знайти. Записуємо це співвідношення:

3. За співвідношенням у п. 2 визначаємо кількість речовини заліза

n(Fe) = 0,6 моль

Відповідь: кількість речовини заліза, що окиснюеться, становить 0,6 моль.

Обчислення за рівняннями хімічних реакцій маси реагентів або продуктів реакцій

2. Обчисліть масу натрій гідроксиду, що утворюється ііід час взаємодії натрій оксиду масою 24,8 г з водою.

І спосіб

Il спосіб

1. Складаємо рівняння реакції за умовою задачі

2. Визначаємо за коефіцієнтами співвідношення кількостей речовин, про одну з яких є інформація в умові, та тією, кількість речовини якої потрібно знайти. Записуємо це співвідношення:

3.Обчислюємо кількість речовини натрій оксиду за формулою:

4. За співвідношенням у п. 2 визначаємо кількість речовини натрій гідроксиду:

n(NaOH) = 0.8 моль

5. Обчислюємо масу натрій гідроксиду за формулою

Відповідь: маса натрій гідроксиду становить 32 г.

Обчислення за рівняннями хімічних реакцій об’єму (н.у.) реагентів або продуктів реакцій

3. На деяких підводних човнах для поглинання вуглекислого газу застосовують натрій пероксид. Реакція відбувається за рівнянням:

2 Na2O2 + 2С02 = 2Ш£03 + O2.

Обчисліть масу натрій пероксиду, який необхідно завантажити на нідводний човен, щоб добути кисень об’ємом 1120 л (н.у.).

І спосіб

Il спосіб

1. Складаємо рівняння реакції за умовою задачі

2. Визначаємо за коефіцієнтами співвідношення кількостей речовин, про одну з яких є інформація в умові, та тією, об’єм якої потрібно знайти. Записуємо це співвідношення:

3. Обчислюємо кількість речовини кисню за формулою:

4. За співвідношенням у п. 2 визначаємо кількість речовини натрій пероксиду:

5. Обчислюємо масу натрій пероксиду за формулою

Відповідь: маса натрій пероксиду становить 7800 г або 7,8 кг.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Василенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 21-10-2016, 22:22, Переглядів: 838