Народна Освіта » Хімія » Класифікація неорганічних сполук

НАРОДНА ОСВІТА

Класифікація неорганічних сполук

Хімія в нашому житті

Побутова хімія (засоби для чищення поверхонь, труб, дезінфікувальні і відбілюючі засоби, засоби для миття вікон, автомобільного скла та багато інших) використовують у кожній оселі. Виробники на етикетках зазначають склад цих засобів. Для восьмикласника всі назви хімічних речовин будуть знайомі та зрозумілі після вивчення теми «Основні класи неорганічних сполук».

Кожен із вас вже має бути готовим до дорослого життя. А це означає бути відповідальним у побуті. За неправильного зберігання та використання побутових хімікатів вони можуть становити серйозну небезпеку. Тому перед використанням будь-якого з них необхідно уважно прочитати інструкцію. IIe можна зберігати невідомі речовини, а також будь-які пляшечки, банки або упаковки, без етикеток або якщо написи на них нерозбірливі, чи не відповідають вмісту.

Навіть, якщо засобу залишилося небагато, не варто переливати його в меншу посудину. Тим більше не можна змішувати кілька засобів, адже між їхніми компонентами може відбутись хімічна реакція, іноді й небезпечна. Місце зберігання всіх побутових хімікатів повинно бути недоступне дітям. Також усі засоби побутової хімії слід зберігати окремо від харчових продуктів, щоб уникнути випадкового отруєння.

До складу побутових хімікатів входять органічні (вивчатимете пізніше) та неорганічні сполуки.

Складні неорганічні сполуки, яких навколо нас значно більше, ніж простих, дуже різноманітні. Певні з них мають спільні властивості, тому їх об’єднали в чотири основні класи неорганічних сполук.

Пригадайте! Як класифікують прості речовини? Наведіть приклади.

Кожен клас сполук ми будемо вивчати послідовно і детально: фізичні та хімічні властивості, способи їх добування та застосуванни в господарстві.

Необхідно навчитись розрізняти сполуки різних класів за якісним складом, який відображають хімічною

формулою.

Один із класів сполук — оксиди.

Пригадайте! Що таке оксиди? Наведіть приклади оксидів.

У завданнях і задачах вам вже траплялося слово «кислота». Кислоти — це гідрати кислотних оксидів.

Проте є кислоти, що не мають відповідних оксидів.

Хлоридна кислота HCl і сульфатна кислота H2SO4 подібні, бо їхні молекули містять атом Гідрогену, символ якого записано на початку формули. Молекули кислот також містять кислотні залишки (КЗ), що можуть бути простими — як у хлоридної кислоти, бо утворені одним елементом Хлором, — і складними, як у сульфатної кислоти, бо утворені двома елементами: Сульфуром та Оксигеном.

Гідрати оснбвних оксидів — це основи. Формули натрій гідроксиду NaOH та кальцій гідроксиду Ca(OII)2 починаються із символів металічних елементів. Ці сполуки також містять Гідроген, але він записаний у формулі на останньому місці і входить до складу гідроксогрупи ОН. Отже, саме іїдроксогрупа є визначальною для гідроксидів, що утворюють інший клас сполук — основи.

Кухонна сЬіь має формулу NaCl. Формула містить символ металічного елемента і запис кислотного залишку. Ця речовина є представником класу, що називається солі.

Проаналізуйте схему та встановіть спільне у складі сполук різних класів.

1.    Назвіть спільне у складі неорганічних сполук: класу оксидів та класу основ; класу кислот та класу солей.

2.    Із наведеного переліку формул випишіть окремо формули речовин різних класів:

CuO1 KOH1 HBr, Na2SO4 B2O31 HNO31 AICI31 Ba(OH)2. Zn(NO3)2l Fe(OH)31 H2CO31 SiO2.

3.    Обчисліть масові частки елементів у гашеному вапні Ca(OH)2l що використовується в будівництві.

4.    Для лікування хворих зі зниженою кислотністю шлункового соку фармацевти готують розчин соляної кислоти з масовою часткою HCI 0,5 %. Обчисліть маси вихідних речовин для приготування розчину масою

200 г.

5.    Виведіть формулу сполуки з масовою часткою Манґану 49,6 % та Оксигену 50,4 %, якщо відносна молекулярна маса становить 222. До якого класу належить ця речовина? Визначте валентність Манґану та дайте назву сполуці.

6.    Проаналізуйте склад одного з побутових хімікатів. Випишіть назви або формули його складових, що е неорганічними речовинами. Знайдіть в Інтернеті інформацію про ці речовини та їх фізіологічний вплив.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Василенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 21-10-2016, 22:02, Переглядів: 1863