Народна Освіта » Хімія » Масова частка розчиненої речовини

НАРОДНА ОСВІТА

Масова частка розчиненої речовини

Пригадаймо, як обчислити масові частки складників розчину та їхню масу в ньому.

Масова частка розчиненої речовини - важлива кількісна характеристика розчинів. Її завжди зазначають на етикетках хімічних реактивів, харчових продуктів, лікарських засобів у формі розчинів. Наприклад, масова частка йоду в його водно-спиртовому розчині становить 5 %; амоніаку й гідроген пероксиду в їхніх водних розчинах - 10 % і 3 % відповідно; оцтової кислоти у столовому оцті - 6 % (рис. 3.1).

 

Рис. 3.1. Розчин йоду водно-спиртовий із масовою часткою йоду 5 %. Зазначені на етикетці масові частки складників розчинів - важливий елемент марковання споживчої продукції (w(I2) = 5 %). Завдання. Поясніть, чому під час використання розчинів у побуті й на виробництві важливо знати їхній кількісний склад

Масова частка розчиненої речовини — це відношення її маси до маси розчину. Сума часток усіх складників розчину становить одиницю, або 100 %.

Масову частку розчиненої речовини в розчині обчислюють за формулою:

 

де w(X) - масова частка розчиненої речовини X; m(X) - маса розчиненої речовини X, г; m(S) - маса розчинника S, г; т(розчину) = m(X) + m(S), г.

Сплави - це тверді розчини. Наприклад, нейзильбер (від нім. neusilber-«нове срібло») - сплав міді з нікелем і цинком. Масова частка нікелю в ньому становить від 5 до 35 %, цинку - від 13 до 45 %. З нейзильберу виготовлено пам'ятні монети «Небесна сотня», «Революція гідності», «Євромайдан» (рис. 3.2). Вони присвячені пам'яті героїв - громадян України всіх національностей, які стали символом гідності, громадянської мужності й патріотизму.

 

Ви вже знаєте співвідношення між масою, об’ємом і густиною речовини та масою розчину, масовою часткою і масою розчиненої речовини. Щоб актуалізувати ці знання, проаналізуйте схеми (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Співвідношення між масою, об’ємом і густиною речовини (1) та масою розчину, масовою часткою і масою розчиненої речовини (2)

Пригадаймо послідовність дій, за якою обчислюють масову частку розчиненої речовини.

Алгоритм обчислення масової частки розчиненої речовини

Послідовність дій

Приклад

1. Прочитайте умову задачі й визначте, що дано, що потрібно обчислити та які додаткові дані потрібні для розв’язання.

Обчисліть масову частку натрій хлориду NaCl у розсолі, для приготування якого використали кухонну сіль масою 50 г і воду об’ємом 450 см3.

Уважайте, що густина води - 1 ^м?.

Послідовність дій

Приклад

2. Запишіть скорочено за допомогою загальноприйнятих позначень умову задачі та її вимогу.

3. Обчисліть масу води в розчині за формулою

m(H2O) = V(H2O)p(H2O).

4. Обчисліть масу розчину. Вона дорівнює сумі мас розчиненої речовини і розчинника.

5. Обчисліть масову частку розчиненої речовини: поділіть масу розчиненої речовини на масу розчину.

6. Запишіть відповідь.

Як обчислити масу розчиненої речовини та об’єм розчинника в розчині? Ці задачі є оберненими до попередньої. Розгляньмо алгоритми їхніх розв’язань.

Алгоритм обчислення маси розчиненої речовини

Послідовність дій

Приклад

1. Прочитайте умову задачі й визначте, що дано, що потрібно обчислити та які додаткові дані потрібні для розв’язання.

Обчисліть масу (кг) сахарози C12H22O11 у цукровому сиропі масою 1 кг, якщо її масова частка в ньому становить 0,6.

2. Запишіть скорочено за допомогою загальноприйнятих позначень умову задачі та її вимогу.

3. Обчисліть масу сахарози в сиропі за формулою

W-(C12H22O11) = (rn(H2O) +

+ W(C12p2O11)) ^12¾°!!)

4. Запишіть відповідь.

Алгоритм обчислення об’єму води в розчині*

Послідовність дій

Приклад

1. Прочитайте умову задачі й визначте, що дано, що потрібно обчислити та які додаткові дані потрібні для розв’язання.

2. Запишіть скорочено за допомогою загальноприйнятих позначень умову задачі та її вимогу.

3. Обчисліть масову частку води в сиропі за формулою

^(H2O) = 1 - ^(C12H22O11)

4. Обчисліть масу води для приготування сиропу. Вона дорівнює добутку маси розчину і масової

6. Запишіть відповідь.

 

ПРО ГОЛОВНЕ

• Масова частка розчиненої речовини - це відношення її маси до маси розчину.

•    Сума часток усіх складників розчину становить 1, або 100 %.

 

• Масову частку розчиненої речовини в розчині обчислюють за формулою:

де w(X) - масова частка розчиненої речовини X; m(X) - маса розчиненої речовини X, г; m(S) - маса розчинника S, г; ш(розчину) = m(X) + m(S), г.

Перевірте себе

1. Що таке масова частка розчиненої речовини? Як її позначають? 2. За якою формулою обчислюють масову частку розчиненої речовини? 3. Як обчислити масову частку і масу розчинника в розчині? 4. Чому дорівнює сума масових часток розчинника і розчиненої речовини?

Застосуйте свої знання й уміння

1.    Водно-спиртовий розчин йоду широко застосовують у медицині як знезаражувальний засіб. Обчисліть масу (г) йоду у водно-спиртовому розчині масою 100 г із масовою часткою йоду 5 %.

2.    Водний розчин із масовою часткою гідроген пероксиду 3 % - поширений дезінфі-кувальний засіб. Обчисліть масу (г) гідроген пероксиду в розчині масою 500 г.

3.    Водний розчин із масовою часткою гідроген пероксиду 30 % - сильний вибілю-вальний і дезінфікувальний засіб. Його фасують порціями по 42 кг. Обчисліть масу (кг) гідроген пероксиду в одній порції засобу.

4.    Для відлякування жука-довгоносика під час бутонізації й цвітіння малини та суниці рослини обприскують розчином етанової кислоти. Для приготування розчину оцет об'ємом 0,5 л із масовою часткою етанової кислоти 9 % добавляють до води об'ємом 5 л. Обчисліть масову частку (%) етанової кислоти в одержаному розчині. Уважайте,

г

що густина оцту і густина води - 1 г/см^3?.

5.    Щоб привабити бджіл для опилення, рослини обприскують розчином сахарози. Для його приготування розчиняють чайну ложку цукру у воді об'ємом 1 л. Обчисліть масову частку сахарози в такому розчині. Уважайте, що в чайній ложці міститься цукор

масою 5 г, а густина води - 1 г/см^3.

см3

6.    Для профілактики захворювань і боротьби зі шкідниками цибулі й часнику грядки поливають розчином натрій хлориду. Для приготування розчину кухонну сіль масою 100 г розчиняють у воді об'ємом 10 л. Обчисліть масову частку натрій хлориду в розчині. Уважайте, що густина води - 1 г/см^3?.

7.    Щоб приготувати розчин для полоскання горла, потрібно розчинити чайну ложку харчової соди NaHCO3 в теплій кип'яченій воді об'ємом 200 см3. Обчисліть масову частку харчової соди в розчині. Уважайте, що в чайній ложці міститься харчова сода

масою 7 г, а густина води - 1 г/см^3.

Творча майстерня

Відшукайте в додаткових джерелах інформації рецепти засолювання й консервування овочів. Складіть на їхній основі задачі з визначення масової частки розчиненої речовини й запропонуйте однокласникам розв’язати їх.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Лашевська

 

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 21-10-2016, 02:36, Переглядів: 3933