Народна Освіта » Біологія » Ендокринна система

НАРОДНА ОСВІТА

Ендокринна система

Органи ендокринної системи

здійснюють гуморальну регуляцію — координацію фізіологічних функцій організму людини за допомогою рідкого середовища організму: крові, лімфи. Для забезпечення гуморальної регуляції залози виділяють біологічно активні речовини.

Функціонально ендокринна система пов’язана з нервовою, що забезпечує спільну координацію органів та їх систем.

В організмі людини розрізняють залози зовнішньої, внутрішньої та змішаної секреції.

Залози зовнішньої секреції

Вивідні протоки залоз зовнішньої секреції відкриваються в порожнини внутрішніх органів або

на поверхню шкіри. До них належать потові, слізні, сальні й травні залози.

Залози внутрішньої секреції

Не мають зовнішніх вивідних проток, тісно пов’язані з численними кровоносними судинами, секретують біологічно активні речовини — гормони. До залоз внут-

рішньої секреції належать гіпоталамус, гіпофіз, епіфіз, щитоподібна залоза, паращитоподібні залози, надниркові залози, вилочкова залоза (тимус).

 

Залоза

Характеристика, горм они

Гіпофіз розташований під основою головного мозку в гіпофізарній ямці турецького сідла клиноподібної кістки основи черепа.

Аденогіпофіз (передня й середня частки гіпофіза) утворений епітеліальною тканиною, нейрогіпофіз (задня частка гіпофіза) — нервовою тканиною.

Гіпоталамус продукує ліберини та статини, а також гормони нейрогіпофі-за — вазопресин і окситоцин. Аденогіпофіз виділяє тиреотропний, адре-нокортикотропний, гонадотропний гормони, соматотропін, ліпотропін, меланоцитотропін, пролактин, фолікулостимулювальний гормон. Нейрогіпофіз не продукує гормонів, до нього з гіпоталамуса надходять координаційні біологічно активні речовини: окситоцин, вазопресин

Розташований у чотиригорбиковому тілі середнього мозку. Утворений нейросекреторними клітинами.

Нейросекреторні клітини виробляють мелатонін

Розташована в області шиї (перед гортанню). Складається з двох часток, сполучених перешийком. Іззовні вкрита сполучною тканиною (капсулою), що розділяє залозу на часточки. Часточки складаються з фолікулів.

Фолікули залози продукують і містять гормон тироксин

Розташовані на задній стінці щитоподібної залози, занурені в її тканину. Являють собою чотири невеликі залози, утворені залозистим епітелієм.

Епітеліальні клітини виділяють паратгормон

Парний орган, прилягаючий до верхівок нирок. Складається з двох шарів: зовнішнього (кіркового, утвореного з клітин нервової пластинки), вкритого фіброзною оболонкою, і внутрішнього (мозкового, утвореного з нервових клітин). Кожний шар за структурно-функціональними характеристиками є окремою залозою.

Кірковий шар секретує глюкокортикоїди. Мозковий шар — адреналін і норадреналін

Розташована за грудиною. Утворена залозистим епітелієм і ретикулярною тканиною. Розділена на дві частки (праву й ліву). Складається з кіркової та мозкової речовини. Розвивається до періоду статевого дозрівання, після чого тканини атрофуються й замінюються на жирову тканину.

Продукує Т-лімфоцити.

Виділяє біологічно активну речовину — тимозин

 

Залози змішаної секреції

 

Виконують зовнішньосекретор-ну та внутрішньосекреторну функції. Мають характеристики двох

типів залоз. Залозами змішаної секреції є підшлункова залоза й статеві залози.

 

Залоза

Характеристи ка

Горм они

Розташована за шлунком на задній черевній стінці. Складається з головки, тіла та хвоста. Вкрита сполучнотканинною капсулою, розділена на часточки. Утворенатканиною, що виробляє підшлунковий сік, і скупченнями клітин — острівцями Лангерганса, здатними виробляти гормони. Ацинуси мають вивідні протоки у дванадцятипалу кишку

Острівці Лангерганса (панкреатичні острівці) виробляють інсулін і глюкагон

Парний орган, розташований у малому тазі. Складається з кіркової речовини, у якій виробляються статеві клітини й гормони, і мозкової речовини, що складається зі сполучної тканини, судин і нервів. Кірковий шар містить фолікули — місце дозрівання яйцеклітини; жовте тіло є зрілим фолікулом, що розірвався

Естрогени (естрон, естрадіол і прогестерон) і андрогени (тестостерон)

Парний орган, розташований у мошонці. Зовні вкритий фіброзною оболонкою, складається з часточок. Паренхіма яєчка складається зі звитих (утворення сперматозоїдів) і прямих (винесення сперматозоїдів у сім’явивідну протоку) канальців

Сім’яники синтезують андрогени (тестостерон)

 Гормони

Гормони — це специфічні високоактивні хімічні сполуки, що секретуються ендокринними залозами. Надходячи в кровотік, гор

мони дістаються органа-мішені, де виявляють свою регулювальну дію.

 Характеристика гормонів

Гормони

Залоза, що секретує

Ефекти

Ліберини та статини

Гіпоталамус

Регулювання секреції специфічних гіпофізарних гормонів

Тиреотропний

 

Стимуляція та координація роботи щитоподібної залози

Адренокорти-

котропний

 

Стимуляція та координація роботи кори надниркових залоз

Гонадотропний

 

Координація роботи й ріст статевих залоз

Соматотропін (гормон росту)

 

Стимуляція білкового синтезу й росту, особливо кісток кінцівок

Ліпотропін

 

Регуляція обміну жирів

Меланоцитотропін

Гіпофіз

Регуляція вироблення меланіну (пігменту шкіри)

Пролактин

 

Стимуляція утворення молока

Фолікулостимулю-вальний гормон

 

У чоловіків — стимуляція утворення сперматозоїдів, у жінок — стимуляція утворення яйцеклітин

Окситоцин

 

Стимуляція скорочення мускулатури матки й активного виведення молока

Вазопресин

 

Зменшення діурезу. Стимуляція та координація роботи щитоподібної залози. Стимуляція та координація роботи кори надниркових залоз

Паратгормон

Паращитоподіб-на залоза

Регулювання концентрації йонів Кальцію в плазмі крові

Тироксин

Щитоподібна

залоза

Регулювання обміну речовин, росту й розвитку організму

Глюкокортикоїди

 

Стимуляція розщеплення білків, синтезу глюкози та глікогену, протизапальний і антиалергенний ефект

Адреналін

Надниркові

залози

Підвищення частоти й сили серцевих скорочень, звуження капілярів у шкірі та органах, розширення артеріол у серці й серцевих м’язах, підвищення рівня глюкози в крові

Норадреналін

 

Підвищення кров’яного тиску та ін.

Інсулін

Підшлункова

залоза

Зниження рівня глюкози в крові

Глюкагон

Підвищення рівня глюкози в крові, стимуляція розщеплення глікогену до глюкози

Естрогени

Яєчники

Розвиток жіночих вторинних статевих ознак, регуляція менструального циклу

Прогестерон і естрогени

Жовте тіло

Стимуляція росту й розвитку матки та плоду

Тестостерон

Яєчка

(сім’яники)

Розвиток чоловічих вторинних статевих ознак

 

Нейрогуморальна регуляція —

регуляція фізіологічних процесів організму відповідно до його потреб і змін навколишнього середовища, що здійснюється за допомогою двох

механізмів: нервового (за допомогою нервової системи) і гуморального (за участі гуморальних чинників).

Порівняльна характеристика гуморального і нервового типів регуляції

Ознака

Тип регуляції

Гуморальна

Нервова

Швидкість

реагування

Низька

Висока

Механізм дії

За допомогою хімічних речовин через кровоносне русло

У вигляді електричних імпульсів по нервових волокнах

Швидкість одержання відповіді

Відповідь розвивається повільно (зростання, дозрівання статевих клітин)

Відповідь миттєва (скорочення м’язового волокна)

Час і локалізація дії

Відповідь пролонгована й гене-ралізована

Відповідь короткочасна й чітко локалізована

Категорія: Біологія

Автор: admin от 14-06-2013, 11:54, Переглядів: 3326