Народна Освіта » Хімія » § 63. Зміна характеру оксидів та гідратів оксидів елементів у другому та третьому періодах періодичної системи Д. І. Менделєєва зі зростанням заряду ядра атомів

НАРОДНА ОСВІТА

§ 63. Зміна характеру оксидів та гідратів оксидів елементів у другому та третьому періодах періодичної системи Д. І. Менделєєва зі зростанням заряду ядра атомів

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• як змінюється характер оксидів та гідратів оксидів елементів у другому періоді періодичної системи;

• як змінюється характер оксидів та гідратів оксидів елементів у третьому періоді періодичної системи.

Розглянемо, як змінюється склад і властивості оксидів й гідратів оксидів елементів другого та третього періодів періодичної системи. Зазначимо, що гідратами оксидів називають сполуки, які утворюються внаслідок взаємодії оксидів з молекулами води, тобто кислоти й гідроксиди.

Як випливає з даних, наведених у табл. 20, зі зростанням заряду ядра атома й кількості електронів на зовнішньому енергетичному рівні закономірно змінюється значення найвищого позитивного ступеня окиснеиня елементів в оксидах та гідратах оксидів. Так, у елементів другого періоду ступінь окиснен-ня зростає від +1 (в атомів Літію) до +5 (в атомів Нітрогену).

У елементів третього періоду найвищий ступінь окиснеиня змінюється від +1 (в атомів Натрію) до +7 (в атомів Хлору). Це закономірно спричиняє зміну складу та властивостей оксидів та гідратів оксидів: від основного Li2O та Na2O через амфотерні BeO й Al2O3 до кислотного N2O. та HNO3 і Cl2O7 та HClO1.

На підставі розглянутих закономірностей у зміні властивостей оксидів та гідратів оксидів елементів другого та третього періодів можна зробити такі висновки:

• найбільш сильна основа — NaOH, а найбільш сильна кислота — HClO4;

• зі збільшенням номеру періоду зростають основні властивості металічних елементів: NaOH — сильніша основа, ніж LiOH;

• зі збільшенням номеру періоду зростають кислотні властивості иеметалічиих елементів: наприклад, сульфатна H2SOта хлорна HClO1 кислоти сильніші за нітратну HNO3.

Запитання та завдання

1. У якої з двох речовин — I-I2CO3 чи H2SO1, H3POчи HNO3 — сильніше виражені кислотні властивості?

2. У якої з трьох речовин LiOH, NaOH, Al(OH)3 найбільш сильно виражені основні властивості?

3. Як змінюються в другому та третьому періодах основні властивості оксидів і гідратів оксидів зі збільшенням порядкового номера елемента (зліва направо)? Наведіть приклади.

*4. Як змінюються в другому та третьому періодах кислотні властивості оксидів і гідратів оксидів зі збільшенням порядкового номера елемента (зліва направо)?

*5. Як змінюються в головних підгрупах кислотні властивості оксидів і гідратів оксидів зі збільшенням порядкового номера елемента (зверху вниз)?

*6. Який характер виявляють оксиди й гідрати оксидів при переході від основних до кислотних у тому самому періоді?

Положення елементів у періодичній системі та властивості їхніх вищих оксидів та гідратів оксидів

 

 

3-й період

 

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 20:50, Переглядів: 1485