Народна Освіта » Хімія » § 59. Хімічні властивості основ: взаємодія з кислотами

НАРОДНА ОСВІТА

§ 59. Хімічні властивості основ: взаємодія з кислотами

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• як можна одержати нерозчинні основи;

• чи взаємодіють нерозчинні у воді основи з кислотами.

Взаємодія основ із кислотами. Нагадуємо, що реакцію між основами й кислотами називають реакцією нейтралізації.

Продуктами взаємодії основ, так само як і основних оксидів із кислотами, є сіль і вода:

 

Ba(OH)2 + 2HN0S = Ba(NO3)2 + 2Н20 Перевіримо ще раз на досліді, якими є продукти реакції між лугами та кислотами.

Під час проведення реакції цього типу (реакція обміну) слід скористатися індикатором. Так, у стакан із розчином натрій гідроксиду додамо 2-3 краплі фіолетового лакмусу: розчин забарвлюється в синій колір (рис. 65). Далі з бюретки по краплях будемо додавати розчин хлоридиої кислоти до тих пір, поки розчин у стакані знову не набуде фіолетового забарвлення, тобто стане нейтральним. Після випарювання розчину ми отримаємо сіль NaCl.

Реакцію можна передати рівнянням

NaOH + HCl = NaCl + H2O

Лабораторний дослід 7

Взаємодія розчинів лугів із кислотами

З розчинами кислот і лугів слід поводитись обережно!

• У фарфорову чашку налийте приблизно 5 см3 (чверть об’єму пробірки) розчину натрій гідроксиду. Додайте до розчину 1-2 краплі безбарвного розчину фенолфталеїну. Як змінився колір розчину? За допомогою піпетки додавайте хлоридпу кислоту. Після кожного підливання перемішуйте розчин скляною паличкою. Спочатку підливайте розчин кислоти по 1-2 см3, а потім по краплях. Коли малинове забарвлення розчину зникне лише від однієї доданої краплі кислоти, додавання кислоти припиніть.

• Частину отриманого розчину (приблизно половину) злийте в пробірку, а решту випарюйте над газовим пальником до сухого стану. Під час випарювання розчин перемішуйте скляною паличкою.

Уважно роздивіться добуту сіль. Сіль якого складу ви отримали? Напишіть рівняння реакції.

Взаємодія нерозчинних у воді основ із кислотами. Ці реакції доводиться проводити із щойно отриманими осадами нерозчинних основ. Як добути нерозчинні основи? Коли ви знайомилися з хімічними властивостями оксидів, то спостерігали утворення солей

у реакціях, наприклад, основних оксидів із кислотами (див. § 45). Отже, вам відомо, що, крім основних оксидів і основ, атоми металічних елементів входять також до складу солей. Так, наприклад, елемент Нікель міститься в оксиді NiO, гідроксиді Ni(OH)2, солі NiCl2. Але виникає питання: чи можна в солі замінити кислотні залишки на гідроксильні групи ОН? Для цього проведемо кілька дослідів (за схемою 13).

Демонстраційний дослід

Щоб добути нерозчинну основу, до розчину солі нікель(ІІ) хлориду NiCl2 додамо розчин лугу натрій гідроксиду NaOH. Спостерігаємо, як випадає світло-зелений осад нікель(ІІ) гідроксиду Ni(OH)2:

 

Це реакція обміну.

Для одержання нікель(П) гідроксиду можна взяти розчин будь-якої солі иікель(ІІ) і розчин будь-якого лугу:

 

 

Розділимо одержаний осад на дві пробірки: за допомогою скляної палички частину осаду перенесемо в другу пробірку.

Осад в одній із пробірок підігріємо деякий час над спиртовим пальником і помітимо, що світло-зелений колір, характерний для Ni(OH)2, поступово змінюється на темно-зелений.

а верхній край пробірки вкривається крапельками води. Це вказує на перебіг реакції термічного розкладу нерозчинної основи:

 

Далі дослідимо взаємодію основи з кислотою. До осаду в другій пробірці додамо розчин сульфатної кислоти. У результаті утворюється прозорий світло-жовтий розчин солі нікель(ІІ) сульфату NiSO :

Отже, ми з’ясували, що нерозчинні у воді основи розчиняються в розчинах сильних кислот з утворенням солі й води.

 

Лабораторний дослід 8

Взаємодія нерозчинних основ з кислотами

В одну з пробірок покладіть трохи магній гідроксиду, у другу — нікель(ІІ) гідроксиду. Роздивіться їх. У першу пробірку додавайте невеликими порціями розчин сульфатної кислоти, у другу — хлоридиої кислоти до повного розчинення обох гідроксидів.

Який колір мають одержані розчини? Налийте 2-3 краплі добутих розчинів на скляні пластинки й потримайте їх над полум’ям газового пальника до повного випаровування. Які речовини залишилися на пластинках? До якого класу неорганічних сполук їх можна віднести?

Напишіть рівняння реакцій.

Запитання та завдання

0 1. Яким має бути забарвлення індикаторів: а) лакмусу; б) фенолфталеїну; в) метилоранжу в момент закінчення реакції нейтралізації лугу кислотою?

° 2. Чи однакові продукти реакції (за їхньою класифікацією як неорганічних сполук) утворюються внаслідок взаємодії з кислотою: а) розчинної у воді основи; б) нерозчинної у воді основи? Наведіть приклади.

3. До якого типу реакцій відносять реакції добування нерозчинної основи з розчинної солі відповідного металічного елемента?

° 4. Яка сполука обов’язково утворюється внаслідок перебігу будь-яких реакцій нейтралізації?

 

5. У якому ряду розташовані речовини, кожна з яких не спроможна взаємодіяти з натрій гідроксидом:

7. Натрій гідроксид взаємодіє з кожною з речовин у парі: а) барій оксид і калій гідроксид; б) карбон(ІУ) оксид і нітратна кислота; в) магній оксид і купрум(ІІ) сульфат;

г) барій сульфат і кальцій карбонат.

8. Скільки з перелічених сполук H2O, SO3, K2O, HNO3, NaOH, P2O., NaCl, CO2, Ca(OH)2 спроможні взаємодіяти з твердим калій гідроксидом?

а) 7; б) 6; в) 5; г) 4.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 20:47, Переглядів: 1809