Народна Освіта » Хімія » § 58. Хімічні властивості основ: взаємодія з кислотними оксидами

НАРОДНА ОСВІТА

§ 58. Хімічні властивості основ: взаємодія з кислотними оксидами

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• які спільн властивост мають луг и нерозчинні у воді основи,

• якими властивостями відрізняютьс? нерозчинн ОСНОВИ Bifl лугів

Ha прикладі дослідження властивостей оксидів і кислот ви вже усвідомили деякі хімічні властивості, характерні для лугів (схема 12).

Схема 12

Узагальнимо та поглибимо набуті знання.

Дія лугів на індикатори. Розчини лугів змінюють колір кислотно-основних індикаторів: лакмус із темно-фіолетового стає синім, фенолфталеїн із безбарвного — малиновим, а метиловий оранжевий — жовтим. Зміна кольору цих індикаторів дає можливість відрізнити розчинні у воді основи від речовин інших класів неорганічних сполук (табл. 19).

Таблиця 19

Забарвлення індикаторів у розчинах

Назва

індикатора

Забарвлення індикатора в розчинах

нейтральних

кнслнх

лужних

Лакмус

Фіолетове

Червоне

Синє

Метиловий

оранжевий

Помаранчеве

Червоне

Жовте

Фенолфталеїн

Безбарвне

Безбарвне

Малинове

Папірець

індикаторний

універсальний

Світло-зелене

Від малинового до жовтого залежно від концентрації кислоти

Від зеленого до темно-зеленого залежно від концентрації лугу

Лабораторний дослід 6

Дія розчинів лугів на індикатори

З розчинами лугів слід поводитись обережно!

Налийте в три пробірки приблизно по 2 см3 розчину натрій гідроксиду. В одну з них додайте 2-3 краплі розчину нейтрального лакмусу, у другу — стільки ж розчину метилового оранжевого, у третю — розчину фенолфталеїну.

Що спостерігаєте? Якого кольору набувають індикатори?

Взаємодія основ з кислотними оксидами. За звичайних умов, тобто за температури 20 °С і тиску р = 101 325 Па (одна атмосфера), з кислотними оксидами взаємодіють розчинні основи — луги.

Демонстраційний дослід

• У хімічний стакан з водою помістимо невеликий шматок свіжопрожареного кальцій оксиду (паленого, або негашеного вапна) і будемо перемішувати скляною паличкою до повного його розчинення. При цьому виділяється досить значна кількість теплоти, що свідчить про перебіг хімічної реакції:

CaO + H2O = Ca(OH)2J-

Наявність кальцій гідроксиду в розчині перевіряємо, додаючи індикатор: фіолетове забарвлення лакмусу змінюється па синє.

Розчин кальцій гідроксиду (його ще називають вапняною водою) охолоджуємо до кімнатної температури для подальшого проведення досліду.

 

• Вуглекислий газ отримуємо в такий спосіб: у колбу (чи пробірку), закріплену в штативі (рис. 64), поміщаємо шматок крейди CaCO3. Приливаємо 2 смрозчину хлоридної кислоти. Закриваємо колбу пробкою з уставленою в неї скляною трубкою, на вільний кінець якої насунуто гумову трубку із затискачем. Спостерігаємо виділення газу, отже, відбувається реакція:

CaCO3 + 2НС1 = CaCl2 + CO2T+ H2O

Кінець газовідвідної трубки занурюємо в посудину з кальцій гідроксидом й прибираємо затискач. Спостерігаємо помутніння розчину й змінення його забарвлення із синього на фіолетове. Відомо, що карбон(ІУ) оксида

відповідає карбонатна кислота H2CO3, тому утворена сіль є кальцій карбонатом. Отже, запишемо перебіг хімічної реакції рівнянням:

Примітка. Оскільки у формулі кислотного оксиду не поданий в явному вигляді кислотний залишок відповідної кислоти, пропонуємо для зручності складання формули солі записувати формулу кислоти під формулою оксиду:

 

• Якщо пропускати вуглекислий газ і далі, нерозчинна сіль перетвориться на кислу розчинну за таким рівнянням: CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)Розчин набуде червоного забарвлення. Про кислі солі йдеться в § 65.

Приклад розв’язування задачі Яке число молекул води утвориться внаслідок взаємодії 6,72 дм3 (н. у.) карбон(ІУ) оксиду з кальцій гідроксидом?

 

І Запитання та завдання

0 1. Дайте визначення поняття «основа». На які дві групи поділяють основи за їх розчинністю у воді?

Як інакше називають основи, розчинні у воді?

2. Складіть формули таких речовин: калій гідроксиду, магній гідроксиду, ферум(ІІ) гідроксиду, манган(П) гідроксиду, бісмут(ІІІ) гідроксиду, барій гідроксиду. Формули лугів підкресліть.

3. Напишіть рівняння реакцій відповідно до схем:

Ba -> BaO -> Ba(OH)2;

К -> K2O -> КОН.

4. Виведіть формули оксидів металічних елементів із формул основ: а) луги — Ba(OH)2; NaOH; КОН; б) нерозчинні у воді - Fe(OH)2, Mg(OH)2, Bi(OH)3.

5. У який колір забарвлюється розчин лугу після додавання індикатора (позначити знаком «+»):

6. Складіть рівняння реакцій:

а) ? + H2O -> 2Na0Ii; б) ? + H2O -> Ca(OH)2.

Знайдіть маси (у грамах) кожної з невідомих речовин, необхідних для одержання основ масою по 100 г кожної.

* 7. Знайдіть масову частку (%) металічного елемента в: а) кальцій гідроксиді; б) натрій гідроксиді.

8. Якими рівняннями реакцій можна передати такі взаємодії?

9. Обчисліть число молекул води, що утворюється внаслідок взаємодії 13,44 дм3 (и. у.) сульфур(ІУ) оксиду з калій гідроксидом.

*10. Розчин лугу під дією повітря «псується». Що відбувається при цьому з лугом? Напишіть рівняння реакції. Для збереження лугу склянку закривають пробкою, через яку проходить трубка, що містить кальцій оксид. Навіщо трубку заповнюють кальцій оксидом?

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 20:21, Переглядів: 1621