Народна Освіта » Хімія » § 57. Фізичні властивості основ та заходи безпеки під час роботи з лугами

НАРОДНА ОСВІТА

§ 57. Фізичні властивості основ та заходи безпеки під час роботи з лугами

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• які основи спроможні розчинятися у воді;

• які основи спроможні розкладатися під час нагрівання;

• яких заходів безпеки необхідно дотримуватися під час роботи з лугами.

Фізичні властивості основ. Усі основи є твердими речовинами, але у воді розчиняються тільки гідроксиди, утворені атомами металічних елементів, що у витискувальному ряду металів стоять до магнію. Часто гідроксиди LiOH, Ca(OH)2, Sr(OH)2 і Ba(OH)2 відносять до помірно розчинних гідроксидів. Розчинення гідроксидів у воді супроводжується виділенням значної кількості теплоти.

Розчини лугів милкі на дотик, роз’їдають шкіру й тканини, тому їх ще називають їдкими: їдкий барит Ba(OH)2, їдке калі КОН, їдкий натр NaOH.

Практично всі важкорозчинні основи термічно нестійкі, тому розкладаються в результаті нагрівання на відповідний оксид і воду:

Основи, характерні для Аргентуму(І) та Меркурііо(ІІ) — AgOH і Hg(OH)2, розкладаються вже в момент їхнього утворення.

Заходи безпеки під час роботи з лугами. Під час роботи з розчинами лугів необхідно бути максимально обережним і не допускати потрапляння розчину лугу на шкіру й особливо в очі, оскільки зір у такому випадку практично не відновлюється. Тому, працюючи з розчинами лугів (перш за все концентрованими), так само, як і під час роботи з розчинами кислот (H2SO1, HNO3), необхідно обов’язково користуватися захисними окулярами та гумовими рукавичками. Але якщо таке вже трапилось, то вражене місце на шкірі або одязі слід негайно промити великою кількістю води (до тих пір, поки шкіра (одяг) уже не здаватиметься слизькою), потім — 1-2 %-вим розчином ортоборатної H3BO3 або ацетатної CH3COOH кислоти, після чого накласти пов’язку із марлі, змоченої 1-2 %-вим розчином KMnO1 (марганцівки), і негайно звернутися до лікаря.

І Запитання та завдання

с 1. За звичайних умов основи є речовинами твердими, рідкими чи газуватими?

2. Наведіть приклади основ: а) розчинних у воді; б) малорозчинних; в) нерозчинних у воді.

3. Яке фізичне явище спостерігається під час розчинення основ у воді: а) поглинання теплоти; б) виділення теплоти; в) температура розчину не змінюється?

4. Яких заходів безпеки слід уживати під час роботи з лугами?

5. Із переліку формул КС1, P2O5, ZnS, MgO, Li2O, Na2O, B2O3, Al2O3, NaBr виберіть формули основних оксидів. Складіть рівняння можливих хімічних реакцій цих оксидів із водою.

6. За пропонованою схемою складіть відповідні рівняння реакцій:

a) Mg(OH)2->? + ?; б)NI(OH)2->? + ?; в)Bi(OH)3-> ? + ?.

7. Назвіть речовини, склад яких передають такими формулами: CuO, Ba(OH)2, Bi2O3, Mg(OH)2, HgO, LiOH, H2SO1, Cr(OH)2. Які з них є основами? Які важкорозчинні у воді?

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 20:16, Переглядів: 744