Народна Освіта » Хімія » § 53. Взаємодія кислот з металами

НАРОДНА ОСВІТА

§ 53. Взаємодія кислот з металами

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• чи відрізняються за своєю хімічною активністю метали;

• яким чином це можна довести;

• які продукти утворюються внаслідок взаємодії металів із деякими розведеними кислотами.

Розведені кислоти (за винятком HN03“) взаємодіють із металами з утворенням розчинних солей і виділенням водню. Розглянемо детальніше ці реакції.

Демонстраційний дослід

У вісім пробірок помістимо невеличкі шматочки (одна-дві стружки або гранули) металів: магнію, цинку, заліза та міді, по шматочку кожного металу в перші чотири, а потім — в інші чотири пробірки.

Про дію нітратної й концентрованої сульфатної кислот на метали ви дізнаєтеся в процесі подальшого вивчення властивостей цих кислот.

До металів у перших чотирьох пробірках додамо хлорид-ну кислоту. До металів в інших чотирьох пробірках — розведену сульфатну кислоту. Що спостерігаємо?

У шести пробірках відбуваються хімічні реакції: на поверхні металів утворюються бульбашки газу, які підіймаються (рис. 62). Це виділяється водень H2, при цьому, незважаючи на різний склад кислотних залишків, у реакціях обох кислот із магнієм водень виділяється дуже енергійно, у реакціях із цинком — дещо повільніше, із залізом — ще повільніше: 6

0 1. Що означає твердження: магній енергійніше взаємодіє з кислотами порівняно із цинком?

0 2. Які два продукти реакції утворюються внаслідок взаємодії металів із розведеними кислотами?

3. Як довести, що в результаті розчинення металу в кислоті утворюється сіль?

4. Унаслідок внесення цинку в розчин хлоридної кислоти отримали 5,6 дм3 (и. у.) газуватої речовини. Яку масу (у грамах) металу витратили?

5. Яка маса солі утвориться в результаті взаємодії алюмінію масою 40,5 г з розведеною сульфатною кислотою?

6. Скільки атомів Цинку вступило в реакцію з розведеною сульфатною кислотою, якщо утворилося 33,6 дм3 водню

(н. у.)?

* 7. Зразок магнію, який містить 2,408«IO21 атомів металу, об

робили розведеною сульфатною кислотою. Яка кількість речовини водню виділилася? Яка його маса (у грамах)?

* 8. У реакції алюмінію з хлоридною кислотою утворилося

53,4 г алюміній хлориду. Визначте масу (у грамах) і кількість оечовини алюмінію, шо вступила в реакцію.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 20:14, Переглядів: 7070