Народна Освіта » Хімія » § 9. Розрахункові задачі: обчислення масової частки елемента в складній речовині

НАРОДНА ОСВІТА

§ 9. Розрахункові задачі: обчислення масової частки елемента в складній речовині

У цьому параграфі ви повторите:

• що таке масова частка хімічного елемента в сполуці;

• за якою формулою обчислюють масову частку певного елемента в сполуці.

Масова частка хімічного елемента в складній речовині показує, яка частка відносної молекулярної маси речовини припадає на даний елемент.

Її обчислюють за формулою

де w (X) — масова частка хімічного елемента X, виражена в частках одиниці; п — число атомів даного елемента, позначене індексом у формулі сполуки; Ar — відносна атомна маса X; Mr — відносна молекулярна або відносна формульна маса сполуки.

Часткою називають частину цілого, тому сума всіх часток дорівнює одиниці, або 100 %.

• Приклади розв’язування задач

Приклад 1. Обчисліть масові частки хімічних елементів у хлор(УП) оксиді Cl2O7.

 

Приклад 2. Масова частка Нітрогену в його оксиді дорівнює 36,84 %, а відносна молекулярна маса — 76. Якою може бути хімічна формула цієї сполуки: N2O, NO, N2O3 чи N2O5?

Запитання та тестові завдання

1. За якою формулою обчислюють масову частку елемента в його сполуці?

2. Чому дорівнює сума масових часток усіх елементів у сполуці?

3. У яких одиницях виміру її виражають?

4. Чи обов’язково, визначаючи масові частки елементів, потрібно враховувати число атомів цього елемента у формулі сполуки?

5. Масова частка Мангану має найбільше значення в сполуці: a) MnO2; б) Mn2O3; в) Mn3O4; г) Mn2O7.

6. Масова частка Хлору має найбільше значення в сполуці:

а) НСЮ; б) HClO2; в) HClO3; г) HClOi.

7. Масова частка Нітрогену в певному оксиді дорівнює 30,43 %. Його назва: а) нітроген(ІІІ) оксид; б) нітрогеи(І) оксид; в) нітроген(І\) оксид; г) HiTporen(V) оксид.

8. Оксид з найбільшим умістом Оксигену в наведених сполуках — це: a) SO3; б) ClO3; в) CrO3; г) WO3.

9. Масова частка Сульфуру в алюміній сульфаті дорівнює:

а) 29,16%; 6) 28,07 %; в) 27,91%; г) 30,52 %.

10. Масова частка елемента в сполуці K2O5 дорівнює 56 %. Назва елемента E — це: а) Стибій; б) Арсен; в) Нітроген; г) Ванадій.

11. Масова частка Оксигеиу в оксиді чотиривалентного елемента дорівнює 65,2 %. Назва цього елемента: а) Силіцій;

б) Станум; в) Германій; г) Титан.

12. Обчисліть масові частки (%) елементів у сполуках:

13. У якій сполуці масова частка (%) Сульфуру найбільша:

* 14. Вищий оксид елемента має склад E2O5. Із Гідрогеном цей елемент утворює летку сполуку, масова частка Гідрогену в якій становить 38,46 %. Назвіть цей елемент.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 19:42, Переглядів: 3168