Народна Освіта » Хімія » § 8. Фізичні і хімічні явища

НАРОДНА ОСВІТА

§ 8. Фізичні і хімічні явища

У цьому параграфі ви повторите:

• чим фізичні явища відрізняються від хімічних;

• якими є ознаки перебігу хімічної реакції.

Перетворення рідкої води під час кипіння на газуватий стан або в результаті охолодження на кристалічний (лід), горіння свічки, розм’якшення скла внаслідок нагрівання, іржавіння заліза — усе це приклади процесів, або інакше явищ в навколишньому середовищі. Явища, що відбуваються з речовинами, умовно поділяють на фізичні та хімічні.

Явища, унаслідок яких змінюється форма фізичного тіла, його об’єм, ступінь подрібнення або агрегатний стан речовини, але не змінюється її склад, називають фізичними.

Перехід льоду з твердого стану в рідкий і далі в газуватий, штампування з алюмінію виробів різної форми: виделок, чашок, дроту, перетворення шматка цукру на порошкоподібний стан — це приклади фізичних явищ, бо всі вони не супроводжуються зміною ані складу, ані будови речовини.

Крім фізичних властивостей, кожна речовина має й певні хімічні властивості. Вони виявляються в хімічних явищах.

Хімічними називають явища, які супроводжуються перетворенням одних речовин па інші.

Так, магній за температури 600 0C згоряє на повітрі, тобто перетворюється на його оксид — речовину іншого складу, а отже, і з іншими властивостями. У разі нагрівання води за температури вище 1000 0C утворюються дві газуваті речовини — водень і кисень, які відрізняються від води своїми фізичними та хімічними властивостями. Хімічні явища називають хімічними реакціями.Атоми в хімічних реакціях залишаються незмінними, відбувається лише їх перерозподіл у речовинах.

Таким чином, у разі фізичних явищ хімічні властивості речовин не змінюються, у разі хімічних — склад речовин, а отже, і їхні хімічні властивості не зберігаються, бо одні речовини перетворюються на інші.

До основних зовнішніх ефектів, що свідчать про перебіг хімічних реакцій, відносять:

1) зміну кольору.Якщо мідну пластинку червоного кольору нагріти на повітрі до температури 500 °С, то в результаті хімічної реакції з киснем на її поверхні утворюється наліт купрум(ІІ) оксиду чорного кольору;

2) утворення осаду.Якщо до безбарвного розчину барій хлориду додати безбарвний розчин сульфатної кислоти, то утворюється осад білого кольору (рис. 6);

3) виділення газу.Якщо в безбарвний розчин хлоридної кислоти помістити шматочок цинку, то виділиться газ (рис. 7);

4) виділення або поглинання теплоти.Якщо до розчину сульфатної кислоти додати розчин лугу, то пробірка, у якій відбувається реакція, стане теплою;

5) випромінювання світла. Якщо підпалити стрічку металу магнію, то вона горітиме яскравим полум’ям з утворенням білої речовини — магній оксиду (рис. 8) і виділенням теплоти;

6) появу запаху. Якщо до розчину натрій сульфіду додати розчин хлоридної кислоти, то з’явиться запах тухлих яєць — це запах газу дигідроген сульфіду.

• Запитання та завдання і

0 1. Що розуміють під фізичним явищем? Наведіть приклади.

0 2. Що розуміють під хімічною реакцією? Наведіть приклади.

0 3. Перелічіть зовнішні ефекти, які свідчать про перебіг хімічних реакцій. Наведіть приклади.

4. Визначте, які явища відносять до фізичних, а які — до хімічних: а) замерзання води; б) горіння спирту, вугілля; в) випаровування спирту; г) утворення зеленого нальоту на мідних предметах; ґ) подрібнення кристалів кухонної солі; д) проходження електричного струму по дроту; е) світіння нитки в лампі розжарювання; є) гниття харчових продуктів; ж) утворення туману; з) зміна форми виробу з пластиліну, якщо його м’яти в руках; и) горіння природного газу; і) кипіння води.

Які зовнішні ефекти хімічних явищ можна при цьому спостерігати?

5. Наведіть приклади хімічних реакцій, перебіг яких: а) відбувається під час нагрівання; б) відбувається під дією світла; в) супроводжується виділенням енергії, зазвичай у формі теплоти та світла.

• Експериментуємо вдома

Проведіть такий дослід: покладіть у склянку

одну чайну ложку питної соди та долийте столову ложку оцту, який застосовують як харчову приправу. За допомогою запаленого сірника з’ясуйте, який газ виділяється. Те, що відбувається в склянці, є хімічним чи фізичним явищем? Якими зовнішніми ефектами воно супроводжується?

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 19:41, Переглядів: 1733