Народна Освіта » Хімія » § 2. Структурні частинки речовини: молекули, атоми, йони

НАРОДНА ОСВІТА

§ 2. Структурні частинки речовини: молекули, атоми, йони

У цьому параграфі ви повторите:

• із чого складаються всі речовини;

• що відносять до структурних частинок речовини.

Усі речовини складаються зі структурних частинок. Так, більшість органічних речовин, наприклад метан CHi, етиловий спирт C2H5OH, оцтова кислота CH3COOH, а також деякі прості неорганічні речовини, перш за все неметали, наприклад азот N2, кисень O2, фтор F2, хлор Cl2, складаються з молекул (рис. 1). Водночас інші неметали, зокрема бор В, вуглець (алмаз, графіт) С, кремній Si, мають атомну структуру (рис. 2). Складні неорганічні речовини — солі (NaCl), луги (KOH), основні оксиди (BaO) складаються з йонів (рис. 3). Кристалічні ґратки металів побудовано з їхніх йонів, між якими вільно переміщуються по всьому об’єму зразка електрони.

Молекули не є первісними частинками речовини: вони складаються з атомів, число яких може коливатися від двох (N2, HCl)

до декількох тисяч (білки, вітаміни). Винятком із цього правила можна вважати благородні гази (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn), молекули яких є одноатомними.

Назва «молекула» виникла від латинського слова moles, що означає «маса», і зменшувального суфікса -сиіа.

Молекула — це найменша частинка речовини, що зберігає її хімічні властивості та складається з атомів, сполучених між собою хімічними зв’язками.

У формулюванні цього поняття наголошується саме на хімічних властивостях речовини. Проте кожна речовина має обов’язково й певні, притаманні тільки їй, фізичні властивості. Зверніть увагу: фізичні властивості характерні не для окремо взятої молекули, а для великої їх сукупності.

У ході хімічних реакцій одні речовини можуть перетворюватися на інші — прості або складні.

Так, у результаті зовнішньої дії, наприклад нагрівання, молекули багатьох складних речовин можуть перетворюватися на молекули простих речовин:

 

Тому молекули відносять до хімічно подільних частинок. Атоми одних елементів не можуть перетворюватися на атоми інших елементів у ході хімічних реакцій. Це можливе лише під час перебігу ядерних реакцій. Ось чому

атом — це найменш хімічно неподільна частинка речовини.

Під час взаємодії атомів типових металічних і неметалічпих елементів утворюються сполуки, що складаються з йопів, наприклад:

2Na + Cl2 = 2Na'Cr

Йоном називають заряджену частинку, на яку перетворюється атом у результаті втрати або приєднання електрона.

У наведеному рівнянні реакції атоми Натрію віддають по одному електрону та перетворюються на позитивно заряджені йоии, а кожний атом Хлору приєднує по одному електрону й перетворюється на негативно заряджений йон. Протилежно заряджені йони притягуються один до одного внаслідок електростатичної взаємодії й утворюють сполуку NaCL

• Запитання та завдання І

' 1. Чим відрізняються поняття «атом», «молекула»,

«йоп»?

2. З яких структурних частинок складається: вода, вуглекислий газ, кухонна сіль NaCl, мідний дріт, кисень, що є складовою повітря?

3. З переліку властивостей виберіть ті, що притаманні окремим атомам і молекулам, і ті, які характеризують речовину: розмір, агрегатний стан, колір, запах, смак, маса, температура плавлення, твердість.

* 4. З яких структурних частинок складається сахароза

C12H22O11? Скільки атомів кожного елемента входить до складу молекули цієї речовини? Скільки всього атомів у складі молекули сахарози?

* 5. Унаслідок взаємодії яких простих речовин: a) K і I2; б) S

і O2; в) C і H2 можуть утворитися структурні частинки, що називають йонами?

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 19:39, Переглядів: 5140