Народна Освіта » Хімія » § 1. Хімія — наука про речовини та їхні перетворення

НАРОДНА ОСВІТА

§ 1. Хімія — наука про речовини та їхні перетворення

У цьому параграфі ви повторите:

• що вивчає хімія;

• чи тотожні поняття «речовина» й «фізичне тіло»;

• які властивості речовини називають фізичними, а які хімічними.

Для того щоб знайти відповідь на запитання, що вивчає наука хімія, достатньо подивитися навколо себе. Розглянемо, наприклад, повітря, яким ми дихаємо: до його складу входять азот, кисень, вуглекислий газ, водяна пара. Усі ці складові називають речовинами. Саме вони і є предметом вивчення хімії.

У свою чергу, щоб напитися води, ми користуємося склянкою, щоб відрізати шматок хліба — залізним ножем, щоб підігріти їжу — алюмінієвим посудом. Усі перелічені вироби називають фізичними тілами. На їхнє виготовлення було витрачено певні речовини, такі як скло, залізо, алюміній.

Отже, речовини — це те, із чого складаються фізичні тіла.

На сьогодні відомо більше 20 мли речовин як натурального походження (наприклад, таких, що входять до складу повітря й Землі, організмів людей, тварин та рослин), так і штучних, виготовлених людиною (ліків, добрив, пластмас тощо).

Кожна речовина має певні фізичні і хімічні властивості. Коли йдеться про фізичні властивості речовини, то перш за все мають на увазі її агрегатний стан (газуватий, рідкий або твердий), запах, колір, густину, розчинність у воді, спирті чи інших розчинниках, температури плавлення й кипіння, твердість, електро- та теплопровідність тощо. Деякі фізичні властивості речовин (запах, колір, блиск, агрегатний стан) можна визначити безпосереднім візуальним спостереженням, інші — тільки за допомогою вимірювальних приладів (це, насамперед,

густина, температури плавлення та кипіння, електропровідність тощо).

Фізичні властивості речовини— це ознаки, за деякими з них речовини відрізняються одна від одної, за іншими вони схожі між собою.

Так, мідь і алюміній за агрегатним станом схожі між собою, але водночас вопи відрізняються кольором, твердістю, температурами плавлення та кипіння, густиною, пластичністю, спроможністю проводити електричний струм як за звичайних умов, так і в разі нагрівання тощо.

Речовини можна розрізняти та розпізнавати не тільки за фізичними, а й за хімічними властивостями. Саме в цьому й полягає перше завдання хімії.

У повсякденному житті постійно відбуваються різноманітні перетворення речовин. Залізні вироби у вологому повітрі іржавіють і виділяють теплоту, запалена свічка згоряє теж із виділенням теплоти, деякі фарби на сонці знебарвлюються за рахунок поглинання його енергії, зелене листя дерев жовтіє, потім опадає, перетворюється на перегній і також виділяє теплоту. Такі перетворення речовин відносять до хімічних, що зумовлені їхніми хімічними властивостями. Дослідження перетворень речовин і процесів, які супроводжують ці перетворення, є другим завданням хімії. Такі дослідження мають бути цілеспрямованими, у першу чергу, на з’ясування умов, за яких, наприклад, вироби з динаміту не вибухали б передчасно, а мінеральні добрива та лікарські препарати зберігали б свої корисні властивості якнайдовше.

До завдань хімії відносять також перероблення корисних копалин у цінні продукти, виробництво мінеральних добрив і засобів захисту рослин від шкідників, пластмас, синтетичних тканин, фарб, миючих засобів, медикаментів. Головним при цьому має бути прагнення до того, щоб будь-яка хімічна речовина та напрями її використання обов’язково приносили користь людині, рослинам, тваринам, не погіршували, а поліпшували стан довкілля.

Якщо об’єднати зазначені завдання, то можна відповісти на запитання, яку науку називають хімією.

Хімія— це наука про склад, властивості, будову та перетворення речовин, що супроводжуються зміною їхнього складу, структури, а отже, і первісних властивостей.

• Запитання та завдання

° 1. Що вивчає хімія?

0 2. Що таке речовина? Наведіть приклади.

° 3. Що таке фізичне тіло? Наведіть приклади.

4. З наведеного переліку випишіть окремо речовини і тіла: скло, кухонна сіль, труба, вода, крейда, мідний дріт, цинк.

5. Назвіть не менш як три речовини: а) що входять до складу нашого організму; б) з якими ви стикаєтеся в повсякденному житті.

6. Які властивості речовин відносять до фізичних?

7. Опишіть фізичні властивості таких речовин: а) алюмінію; б) поліетилену; в) кухонної солі; г) оцтової кислоти; ґ) вуглекислого газу.

* 8. Розподіліть перелічені речовини по групах залежно від

схожості їхніх властивостей за звичайних умов: алюміній, вуглекислий газ, водень, кухонна сіль, спирт, кисень, метан, ртуть, вода. Про які властивості — хімічні чи фізичні — йдеться?

* 9. За допомогою довідкової літератури заповніть у зошиті

таблицю фізичних властивостей алюмінію та йоду.

Фізичні властивості

Речовини

Алюміній

йод

Агрегатний стан

   

Колір

   

Густина

   

Теплопровідність

   

Електропровідність

   

Температура

плавлення

   

Пластичність

   

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 19:39, Переглядів: 1688