Народна Освіта » Хімія » § 28. Хімічні властивості кислот

НАРОДНА ОСВІТА

§ 28. Хімічні властивості кислот

Опрацювавши зміст параграфа, ви будете:

• знати суть поняття «індикатор», хімічні властивості кислот, суть реакцій заміщення та обміну;

• уміти розпізнавати розчини кислот; користуватися рядом активності металів, складати рівняння реакцій, що відображають хімічні властивості кислот.

Ви вже знаєте, що хімічні властивості речовин виявляються тільки в процесі перетворення одних речовин на інші. Тому почнемо з дослідів, які продемонструють найхарактерніші властивості кислот.

1. Кислоти діють на індикатори (речовини - визначники).

Дослід 1. У три пробірки з розчином сульфатної кислоти pSO-1 додамо по кілька крапель індикаторів: у першу - лакмусу, розчин стає червоним; у друг)' - метилового оранжевого, розчин стає рожево-червоним; у третю -фенолфталеїну, розчин залишається безбарвним.

Речовини, які змінюють своє забарвлення внаслідок дії кислот (або лугів), називаються індикаторами.

Лакмус, метиловий оранжевий (метилоранж), фенолфталеїн - індикатори на кислоти і луги.

2. Кислоти взаємодіють з металами.

Дослід 2. У три пробірки наливаємо розбавленої сульфатної кислоти pSO4. У першу вміщуємо шматочок магнію, у другу - цинку, у третю - міді. Що спостерігається? Можна помітити, що магній енергійно реагує з кислотою, витісняючи водень, цинк - дещо повільніше, а мідь - не реагує:

 

Беремо краплю розчину з першої і другої пробірок, наносимо на скляну пластинку і нагріваємо в полум’ї спиртівки. Вода випаровується, а на пластинці залишаються білі плями, утворені дрібними кристаликами солей -магній сульфату MgSC>4 і цинк сульфату ZnSO i. Відбулися реакції, у процесі яких йони Магнію і Цинку замістили атоми Гідрогену в сульфатній кислоті, внаслідок чого утворилися солі MgS04 і ZnSOi і виділився водень Н2. Такі реакції належать до реакцій заміщення.

Реакції заміщення - хімічні реакції, що відбуваються між простими і складними речовинами, у процесі яких атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів у складній речовині, утворюючи нову просту і нову складну речовини.

Виявляється, всі метали за активністю заміщення Гідроген)' в кислоті (витіснення водню з кислоти) можна розмістити в ряд:

Li, К, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (Н2), Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Утворився так званий ряд активності металів (витискувальний ряд). Уперше його склав на підставі експериментальних даних видатний російський і український учений Μ. М. Бекетов. Метали в цьому ряду розміщені в порядку зменшення їх активності. Метали, що стоять ліворуч від водню, здатні витісняти його з кислоти (крім нітратної HNO3), а ті, які стоять праворуч від водню, - ні.

3. Кислоти взаємодіють з основними оксидами.

Дослід 3. У пробірку з чорним порошком купрум(ІІ) оксиду CuO додаємо трохи розбавленої хлоридної кислоти і підігріваємо пробірку. З’являєть-

ся зеленкувато-блакитне забарвлення. Такий колір має розчин купрум(ІІ) хлориду CuCb:

 

CuO + 2НС1 = CuCb + H2O Відбулася реакція, в процесі якої атоми Купруму з ку-прум(ІІ) оксиду та атоми Гідрогену з хлоридної кислоти HCl обмінялися місцями. Такі реакції називаються реакціями обміну.

Реакції обміну - це реакції між двома складними речовинами, у процесі яких вони обмінюються своїми складовими, утворюючи дві нові складні речовини

4. Кислоти взаємодіють з основами, утворюючи сіль і воду:

Пригадайте, як називаються такі реакції (див. § 25).

Висновки

Кислоти мають молекулярну будову. Завдяки наявності Гідрогену в їх молекулах, водні розчини кислот виявляють спільні властивості, а саме:

• змінюють колір індикатора: лакмус і метилоранж у кислому середовищі набувають червоного забарвлення, а фенолфталеїн залишається безбарвним;

• взаємодіють з металами, що стоять у ряду активності металів ліворуч від водню, утворюючи сіль і витискуючи водень, тобто вступають у реакції заміщення;

• взаємодіють з основними оксидами, утворюючи сіль і воду, тобто вступають у реакції обміну;

• взаємодіють з основами, утворюючи сіль і воду, тобто вступають в реакції нейтралізації.

Завдання для самоконтролю

1. Як виявити, що молоко вже почало скисати, хоча це ще не відчувається на смак?

2. Як хімічним шляхом відрізнити срібло від цинку?

3. В якому разі виділятиметься водень під час змішування: а) цинку і сульфатної кислоти; 6) алюмінію і хлоридної кислоти; в) ртуті й хлоридної кислоти; г) магнію і сульфатної кислоти; д) барію та ортофосфатної кислоти. Напишіть рівняння реакцій.

4. Які з оксидів із формулалш CaO, ИагО, SCh, PbO, CCh реагуватимуть з хлоридною кислотою? Напишіть рівняння реакцій.

5. Яка кількість речовини ферум(ІІІ) сульфату утвориться внаслідок взаємодії ферум(III) оксиду з сульфатною кислотою масою 490 г?

6. Поміркуйте, чи розширилися ваші знання про хімічні властивості оксидів у результаті вивчення кислот? Відповідь обґрунтуйте.

Додаткові завдання

7/ Склади формули кислот, які містять такі кислотні залишки: ClOi із валентністю 1; SeCh із валентністю 2; As04 із валентністю 3. Назви ці кислоти.

8. Склади рівняння реакцій у тих випадках, де вони можливі:

9. Унаслідок взаємодії магнію з хлоридною кислотою кількістю речовини 0,5 моль можна добути водень об’ємом (н. у.):

А 4,2 л; Б 8,4 л; В 5,6 л; Г 22,4 л.

10. Яка кількість речовини сульфатної кислоти необхідна для взаємодії з тим алюміній оксидом, який утворився внаслідок взаємодії з киснем алюмінію масою 216 г?

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Буринська

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 18-10-2016, 22:24, посмотрело: 919