Народна Освіта » Хімія » § 21. Закон Авогадро. Молярний об’єм газу

НАРОДНА ОСВІТА

§ 21. Закон Авогадро. Молярний об’єм газу

Опрацювавши зміст параграфа, ви будете:

• знати суть закону Авогадро; поняття «молярний об’єм газу»;

• вміти формулювати закон Авогадро, обчислювати молярний об’єм газу, встановлювати взаємозв’язки між фізичними величинами.

Ви вже знаєте, що об’єм деякої порції газу залежить від числа молекул в ній, тобто від кількості речовини, а також від тиску й температури і не залежить від природи газу.

Звідси висновок, зроблений у 1811 р. італійським ученим А. Авогадро (про нього вже згадувалось у§ 20), який називається законом Авогадро:

у рівних об’ємах різних газів за однакових умов міститься однакове число молекул.

Але ви можете запитати, як таке може бути, адже у різних газів молекули різні за розміром?

Пригадайте, з курсу фізики валі відомо, що молекули в газах розміщені так далеко одна від одної, що відстань між ними в багато разів перевищує розмір самих молекул. Тому об'єм газу визначається не розміром його молекул, а відстанями між ними.При підвищенні температури і зниженні тиску відстань між молекулами газу збільшується, що веде до збільшення об’єму газу. Навпаки, при зниженні температури і підвищенні тиску об’єм газу зменшується. Тому порівнювати об’єми газів потрібно лише за однакових умов - за однакових температури і тиску. Як правило, для порівняння використовують так звані нормальні умови,за яких температура газів дорівнює 273,15 K (t = O0C) і тиск 101,325 кПа (760 мм рт. ст.).

Якщо брати різні гази за однакових умов, то й відстані між молекулами цих газів будуть приблизно однаковими. От і виходить, що за однакових умов у однакових об’ємах газів міститься однакове число молекул.

Справедливим є і зворотне твердження: однакове число молекул будь-яких газів за однакових умов займає однакових об'єм. Однакове число молекул (6,02 · IO23) міститься в 1 моль будь-якого газу Отже, із закону Авогадро випливає наслідок: 1 моль газу за однакових умов займає однаковий об'єм. Якщо умови нормальні (н. у), то об’єм будь-якого газу, взятого кількістю речовини 1 моль, буде приблизно сталим і дорівнюватиме 22,4 л. Цей об’єм називається молярним об’ємом газу (позначається Vm).

 

Молярний об’єм газу - це фізична величина, що дорівнює відношенню об’єму даної порції газу до кількості речовини в цій порції газу.

де Vm - молярний об’єм газу, V - об’єм порції газу, V - кількість речовини.

Молярний об’єм газу Vm вимірюється в кубічних метрах на моль (м3/моль) або в літрах на моль (л/моль).

Наведена формула виражає залежність між молярним об’ємом газу, об’ємом і кількістю речовини, тому за нею можна розв’язувати різні задачі.

Приклад 1. Обчислити молярний об’єм карбон(ГУ) оксиду, якщо відомо, що за н.у. 0,5 моль його займає об’єм 11,2 л.

 

Висновки

Будь-які гази кількістю речовини 1 моль за однакових умов займають однаковий об’єм. Цей об’єм називається молярним об’ємом газу.

Молярний об’єм газу за н. у. дорівнює 22,4 л/моль.

Нормальні умови (н. у.) - тиск 100 кПа (1 атм) і температура 273 K (O0C).

 

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Буринська

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 18-10-2016, 22:18, Переглядів: 2240