Народна Освіта » Хімія » § 20. Молярна маса

НАРОДНА ОСВІТА

§ 20. Молярна маса

Опрацювавши текст цього параграфа, ви будете:

• знати суть поняття «молярна маса» і одиницю молярної маси;

• вміти обчислювати молярну масу; встановлювати взаємозв’язок з іншими фізичними величинами.

Bи вже вмієте визначати кількість речовини за її масою. При цьому ви враховуєте, що кількість речовини, яка дорівнює 1 моль, має масу (в грамах), яка чисельно дорівнює її відносній молекулярній (або атомній) масі. Залежність між масою і кількістю речовини можна виразити формулою:

де M - молярна маса речовини, г/моль; m - маса будь-якої порції речовини, г; V - кількість речовини, молей. Отже,

молярна маса - фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до відповідної кількості речовини.

Одиниця молярної маси - кілограм на моль (кг/моль) або грам на моль (г/моль). Виходить, що:

маса 1 моль речовини і є її молярною масою.

Числове значення молярної маси дорівнює відносній атомній або відносній молекулярній (формульній) масі. Наприклад, потрібно з’ясувати, яка молярна ліаса кисню. Оскільки Mr(O2) = 32, то:

 

А яка молярна маса заліза?

Ar(Fe) = 56; M(Fe) = 56 г/моль.

Mr(H2SO4) = 1 · 2 + 32 + 16 · 4 = 98; M(H2SO4) = 98 г/моль

ш(1 моль H2SO4) = 98 г, тобто 98 г сульфатної кислоти H2SO4 - це її маса, що відповідає кількості речовини 1 моль.

Отже, молярна маса - це стала характеристика кожної окремої речовини. Вона виражає залежність між масою і кількістю речовини, а тому дає змогу визначати одну величину за відомою іншою, наприклад, масу за кількістю речовини і навпаки, кількість речовини за масою:

 

Відповідь:

 

кількість речовини магній оксиду MgO 6 моль відповідає його масі, що дорівнює 240 г.

Приклад 2. Яка кількість речовини ортофосфатної кислоти НзРО* ві-довідає її масі 392 г?

 

Відповідь]) ортофосфатна кислота масою 392 г відповідає кількості речовини 4 моль.

Висновки

Молярна маса - це маса 1 моль речовини.

Молярна маса чисельно дорівнює відносній атомній або відносній молекулярній (формульній) масі речовини. Одиницями молярної маси є кілограм на моль (кг/моль) або грам на моль (г/моль).

Молярна маса виражає залежність між масою і кількістю речовини: масу можна визначати за кількістю речовини і, навпаки, кількість речовини - за масою:

 

Завдання для самоконтролю

1. Зважили 2,7 г алюмінію. Якій кількості речовини відповідає ця порція алюмінію?

2. Для реакції потрібно взяти сірку S і цинк кількістю речовини по 0,5 моль. Яку масу кожної з речовин потрібно зважити?

3. Обчисліть, яку кількість речовини становить метан СН4 масою 1 г.

4. Столова ложка вміщує 18 г води. У склянку налито 3 столові ложки води. Скільки молекул води міститься в склянці?

Додаткові завдання

5. Обчисліть масу 15 · IO23 молекул кисню.

6. Яку кількість речовини натрій хлориду NaCl містить пачка кухонної солі масою 1 кг?

7*. Як показав аналіз, зразок хімічної сполуки масою 160 г містить 128 г Купруму і 32 г Оксигену. Визначте формулу сполуки.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Буринська

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 18-10-2016, 22:17, Переглядів: 1077