Народна Освіта » Інформатика » Створення та опрацювання в текстовому документі символів, колонок, списків

НАРОДНА ОСВІТА

Створення та опрацювання в текстовому документі символів, колонок, списків

1. Які способи виділення тексту ви знаєте?

2. Які операції редагування символів та абзаців тексту ви знаєте? Як вони здійснюються?

3. Які операції форматування символів і абзаців тексту ви знаєте? Як вони виконуються?

4. Яке призначення маркерів на горизонтальній лінійці?

ВСТАВЛЕННЯ В ТЕКСТОВИЙ ДОКУМЕНТ СПЕЦІАЛЬНИХ СИМВОЛІВ

Ви вже вмієте створювати та опрацьовувати в текстовому процесорі Word 2007 нескладні текстові документи: вводити текст, редагувати і фор-матувати символи, абзаци та сторінки, друкувати документ. Однак можливості текстового процесора значно ширші. Розглянемо деякі з них.

Так, у текстовому процесорі Word 2007 можна в документ вставляти символи, які відсутні на клавіатурі, - літери інших алфавітів, математичні символи, умовні позначки та ін. Наприклад: © < РІ €

Для вставлення у текст таких символів потрібно виконати алгоритм:

1.    Встановити курсор у потрібне місце тексту.

2.    Вибрати на вкладці Вставлення в групі Символи кнопку Символ ії .

3.    Вибрати потрібний символ у списку, що відкриється (мал. 3.1).

Якщо потрібний символ відсутній у наведеному списку, то слід:

1.    Вибрати команду Інші символи.

2. Переглянути перелік символів у діалоговому вікні Символ (мал. 3.2) на вкладках Символи та Спеціальні символи. За потреби можна у списку поля Шрифт або списку Набір вибрати інше значення, щоб вивести у вікні інший набір символів.

3.    Вибрати потрібний символ.

4.    Вибрати кнопку Вставити.

Тим символам, які зустрічатимуться в тексті часто, можна у вікні Символ призначити певні сполучення клавіш (у вікні Символ вибрати кнопку Сполучення клавіш і заповнити поля вікна Налаштування клавіатури). Під час їх натискання потрібний символ буде вставлятися в поточне місце тексту.

У текстовому процесорі Word 2007 у документ можна вставляти і символи у вигляді малюнків. Наприклад:

^ Й ё й О Рв Є ·.· и ^    □ и.

Для цього використовують графічні шрифти MS Outlook, Webdings, Wingdings та ін. Під час натискання на клавіші клавіатури в текст вводяться не літери, а різноманітні маленькі малюнки. Ці символи також можна вставити у вікні Символ.

Під час редагування тексту, особливо збереженого з Інтернету, бажано включати режим відображення прихованих символів, вибравши на вкладці стрічки Основне в групі Абзац кнопку Відобразити всі символи ЧТ ·

До прихованих (інша назва недрукованих) належать символи, які вводяться користувачем з клавіатури під час набору тексту, але зазвичай не відображаються на екрані й не виводяться на папері під час друкування. Але якщо включити режим відображення цих символів, то у відповідних місцях тексту з’являться спеціальні позначення цих символів (табл. 3.1).

Приклади прихованих (недрукованих) символів

Таблиця 3.1

Символ

Клавіші

введення

Позначення

Символ

Клавіші

введення

Позначення

Пропуск

Пропуск

 

Нерозривний пропуск

Ctrl + Shift + пропуск

О

Кінець

абзацу

Enter

11

Розрив

рядка

Shift + Enter

J

Табуляція

Tab

 

Розрив

сторінки

Ctrl + Enter

-—■Розрив стормої-

Включення режиму відображення прихованих символів дає змогу бачити на екрані всі символи тексту і краще розуміти структуру документа. Так, наприклад, якщо видалити символ Кінець абзацу Ц, то цей абзац об’єднається з наступним. А якщо в будь-якому місці абзацу встановити курсор і натиснути клавішу Enter, то він у цій позиції буде розділений на два і в місці розриву з’явиться символ Кінець абзацу Ц. А в тих місцях тексту, де натискали клавішу Пропуск, буде відображатися прихований символ ·, якщо його видалити, то слова в цьому місці «злипнуться».

Редагування тексту і форматування всіх символів, уставлених у текст будь-яким способом, здійснюються за правилами, які ви вже знаєте.

Для тих, хто хоче знати більше

Деякі послідовності символів під час введення Word 2007 автоматично замінює на спеціальні символи. Приклади таких послідовностей наведено в таблиці 3.2.

Введення спеціальних символів

Таблиця 3.2

Послідовність введених символів

Спеціальний

символ

Послідовність введених символів

Спеціальний

символ

слово, пропуск, дефіс, пропуск, слово

тире

-->

мінус, мінус, більше

 

:)

©

:|

©

Режим автоматичної заміни вказаних послідовностей символів на спеціальні в програмі Word 2007 встановлено за замовчуванням. Користувач може за власним бажанням додати до списку автозамін свої елементи, вибравши кнопку Авто-заміна в діалоговому вікні Символ.

Для тих, хто працює з LibreOffice

Для вставлення символів, яких немає на клавіатурі, в LibreOffice Writer потрібно вибрати кнопку Спеціальні символи п на панелі інструментів Стандартна.

Для відображення прихованих символів потрібно вибрати кнопку Не-друковані символи на панелі інструментів Стандартна.

СПИСКИ ТА ЇХ СТВОРЕННЯ В ТЕКСТОВОМУ ДОКУМЕНТІ

Особливим видом форматування абзаців текстового документа є оформлення їх у вигляді списків. Списками можуть подаватися переліки об’єктів, описи порядку дій тощо. Наприклад, список прізвищ учнів класу, інструкція з користування приладом, перелік правил оформлення документа, список ліків у аптечці, послідовність дій під час приготування якої-небудь страви тощо.

У текстовому процесорі Word 2007 можна створювати списки трьох типів:

• Маркований, у якому кожний елемент списку на початку першого рядка абзацу позначається деяким символом (маркером). Наприклад:

Пори року:

Пори року:

Пори року:

■ Зима

> Зима

❖ Зима

■ Весна

> Весна

❖ Весна

■ Літо

> Літо

❖ Літо

■ Осінь

> Осінь

❖ Осінь

• Нумерований, у якому на початку першого рядка абзацу вказується його номер. Порядковий номер у списку може задаватися числом, літерою або числівником тощо. Наприклад:

Міста:

Об’єкти

Зміст підручника:

1. Запоріжжя

документа:

Пункт 1. Текстовий процесор

2. Київ

а) символ

Пункт 2. Табличний процесор

3. Кременчук

б) абзац

Пункт 3. Графічний редактор

4. Чернівці

в)    сторінка

г)    документ

Пункт 4. Мультимедійні презентації

• Багаторівневий, у якому в елементи списку можуть бути вкладені інші списки. Максимальна кількість вкладень елементів багаторівневого списку - 9 рівнів. Наприклад:

Пори року:

Пори року:

Пори року:

1. Зима

1. Зима

1. Зима

• Грудень

а) Грудень

1.1. Грудень

• Січень

б) Січень

1.2. Січень

• Лютий

в) Лютий

1.3. Лютий

2. Весна

2. Весна

2. Весна

• Березень

а) Березень

2.1. Березень

• Квітень

б) Квітень

2.2. Квітень

• Травень

в) Травень

2.3. Травень

3. Літо

3. Літо

3. Літо

4. Осінь

4. Осінь

4. Осінь

 

Існує кілька способів оформлення фрагмента тексту у вигляді списку.

I епос і б. Основний. До початку введення списку слід розмістити курсор у потрібному місці документа і виконати Основне =^> Абзац =^> Маркери або Нумерація . У поточному місці документа з’явиться маркер або номер того виду списку, який використовувався останнім. Для вибору іншого виду маркера чи номера слід вибрати кнопку - біля потрібного типу списку та у відкритому переліку Бібліотека маркерів або Бібліотека

 

нумерованих списків (мал. 3.3) вибрати потрібний варіант оформлення. Після цього можна вводити перший елемент списку.

Після введення першого елемента списку потрібно натиснути клавішу Enter - у наступному рядку автоматично з’являться номер або маркер. Коли останній елемент списку буде введено, потрібно повторно вибрати кнопку відповідного списку на Стрічці, або двічі натиснути Enter, або видалити номер чи маркер клавішею Backspace.

II епос і б. Перетворення абзаців на список. Якщо деякі абзаци введеного раніше тексту потрібно оформити як список, то слід:

1.    Виділити потрібні абзаци.

2.    Вибрати на Стрічці кнопку меню - відповідного типу списку: Маркери або Нумерація := .

3.    Вибрати у списку потрібний вид маркера чи номера.

Після цього біля першого рядка кожного з виділених абзаців з’явиться вибраний маркер або номер.

Для тих, хто хоче знати більше

ІІІ спосіб. Автоматичне створення списку. Розмістивши курсор у потрібному місці документа, слід увести деякі символи, які визначають вид бажаного списку, і натиснути клавішу Пропуск (табл. 3.3). Одразу ж умовні символи пере-

творяться на відповідний маркер або номер. Далі можна розпочинати введення першого елемента списку.

Символи для створення списку

Таблиця 3.3

Символи

Оформлення

списку

Символи

Оформлення

списку

Для маркованих списків

Для маркованих списків

зірочка *

літера о

о

мінус -

-

більше >

>

Для нумерованих списків

Для нумерованих списків

символ 1 і крапка.

1.

символ 1 і дужка

1)

символ 1 і символ більше >

1>

літера а і дужка

а)

Для тих, хто працює з LibreOffice

У LibreOffice Writer для оформлення деякого фрагмента тексту у вигляді списку потрібно використати кнопки Маркований список або Нумерація на панелі інструментів Форматування. Ширші можливості зі встановлення властивостей списків надають користувачу елементи вікна Нумерація та маркування, яке можна відкрити, виконавши Формат ^ Маркери та нумерація або вибравши команду Ще маркери у списку однієї із зазначених кнопок.

РЕДАГУВАННЯ СПИСКІВ

У текстовому процесорі Word 2007 створені списки зручно редагувати.

Якщо в будь-якому місці списку потрібно додати ще один рядок, то після попереднього елемента списку слід натиснути клавішу Enter - буде вставлено додатковий абзац з номером чи маркером, а нумерація всіх наступних елементів списку автоматично зміниться.

Для того щоб видалити елемент списку, потрібно виділити абзац і натиснути клавішу Delete або Backspace - елемент списку буде видалено, нумерація автоматично зміниться.

Інколи потрібно в деякому місці тексту відмінити нумерацію, наприклад, для введення тексту, який не є елементом списку. У такому випадку нумерацію слід видалити повторним вибором кнопки списку на Стрічці або натисненням Backspace.

 

Під час копіювання та переміщення фрагментів нумерованих списків автоматична нумерація може не відповідати потребі користувача. Для змінення нумерації елементів списку потрібно:

1. Вибрати вказівником миші місце на початку рядка перед номером, який потрібно змінити.

При цьому нумерація списку виділиться.

2.    Відкрити контекстне меню виділеного фрагмента (мал. 3.4).

3. Вибрати потрібний варіант змінений номера:

•    Перезапустити з 1 - нумерація елементів списку розпочнеться з першого номера.

• Продовжити нумерацію - нумерація наступних елементів списку буде продовжена далі від попереднього номера.

•    Установити значення нумерації - нумерація елементів списку розпочнеться з номера, який укаже користувач.

 

Елементи списку можна відсортувати в алфавітному, числовому або хронологічному порядку (за спаданням або за зростанням). При цьому нумерація елементів залишиться послідовною, а абзаци тексту будуть переставлені згідно з вибраним порядком.

Для цього потрібно виконати такий алгоритм:

1.    Виділити абзаци, які упорядковуються.

2.    Виконати Основне =^> Абзаци

Сортування .

3. Установити в діалоговому вікні Сортування тексту (мал. 3.5) такі значення:

•    Сортувати за - абзацами.

•    Тип даних - текст, число або дата.

•    Порядок сортування - за зростанням чи за спаданням.

4.    Вибрати кнопку ОК.

ФОРМАТУВАННЯ СПИСКІВ

За потреби користувач може відформатувати створений список: змінити вид маркера, його формат, спосіб нумерації, спосіб вирівнювання списку, відступи тексту від маркерів і номерів тощо.

Для цього слід виділити потрібні елементи списку і виконати форматування відомими засобами - використати елементи керування міні-панелі вкладки Основне, діалогових вікон тощо. Так, як і для форматування абзаців, можна використовувати маркери на горизонтальній лінійці для змі-нення відступів тексту списку від полів (мал. 3.6).

Для встановлення відступу тексту списку від номера чи маркера використовується табуляція - засіб, який дає змогу розміщувати об’єкти в рядку в строго визначених місцях (позиціях табуляції). На лінійці позиція табуляції, за замовчуванням, відмічається позначкою Як бачимо на

 

малюнку 3,6, на першій картинці позначка табуляції стоїть на відмітці 0,75 см, а на другій - на відмітці 2 см. Тому текст елементів списку починається саме з таким відступом.

Для встановлення позначки табуляції слід на лінійці вибрати потрібне місце. Щоб змінити позицію табуляції, потрібно перетягнути відповідну позначку вздовж лінійки у нове місце. Для видалення позиції табуляції достатньо перемістити позначку табуляції за межі лінійки.

Також установити та змінити позиції табуляції можна у вікні Табуля-ція, для чого слід виконати Основне ^ Абзац ^ Табуляція.

 

Однією з особливостей форматування списків є те, що формат маркерів (номерів) і формат символів тексту списку може бути різним. Якщо вибрати один з маркерів чи номерів списку, то будуть виділені всі аналогічні об’єкти в усьому списку. Далі можна змінювати їх формат незалежно від формату символів тексту списку (мал. 3.7).

За потреби користувач може створити власний формат оформлення списку, вибравши команду Визначити новий маркер або Визначити новий числовий формат унизу діалогових вікон відповідних списків (див. мал. 3.3). У вікні, що відкриється, потрібно встановити значення властивостей нового виду списку.

Для тих, хто хоче знати більше

Багаторівневі списки

Для створення багаторівневих списків слід вибрати на Стрічці кнопку Багаторівневий список ■ Щоб вибрати вид багаторівневого списку, потрібно відкрити список команд цієї кнопки та вибрати потрібний вигляд списку в розділі Бібліотека списків.

Створення багаторівневого списку може починатися з укладення однорівнево-го списку (маркованого чи нумерованого). Перетворення його на багаторівневий здійснюється зміною рівня вкладеності деяких елементів списку за допомогою кнопок Зменшити відступ ^ (перехід на рівень вище) або Збільшити відступ (перехід на рівень нижче), які розташовані на Стрічці в групі Абзац.

СТВОРЕННЯ КОЛОНОК У ТЕКСТОВОМУ ДОКУМЕНТІ

Текстовий процесор Word надає можливість розташовувати текст документа в кілька колонок. Як це роблять, наприклад, у газетах та журналах (мал. 3.8).

 

Щоб деякий фрагмент тексту розмістити в колонках, його потрібно виділити та виконати послідовність дій Розмітка сторінок ^ Параметри сторінки ^ Колонки. Потім у списку треба вибрати потрібну кількість колонок (мал. 3.9). Текст автоматично буде розміщений у вибраний спосіб.

 

Щоб скасувати розташування фрагмента тексту в колонках, цей фрагмент потрібно виділити і встановити для нього режим відображення в одну колонку. При цьому перед першим рядком і після останнього рядка фрагмента тексту залишаються приховані символи Розрив розділу, які бажано видалити.

Для тих, хто працює з LibreOffice

У LibreOffice Writer для оформлення деякого фрагмента тексту в кілька колонок потрібно виділити цей фрагмент, виконати Формат ^ Колонки та у вікні Стовпчики встановити значення властивостей колонок із текстом.

РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ КОЛОНОК

Коли курсор знаходиться в тексті, розміщеному в колонках, на горизонтальній лінійці, крім маркерів абзацу, з’являються маркери меж колонок (мал. 3.10), перетягуючи які можна змінювати ширину колонок і відстань між ними.

 

 

Форматування колонок можна виконати і в діалоговому вікні Колонки (мал. 3.11), яке відкривається Розмітка сторінок ^ Параметри сторінки ^ Колонки ^ Інші колонки. Тут можна встановити кількість колонок, ширину кожної з них, відстань між окремими колонками, наявність розділювача (вертикальна лінія між колонками). Після встановлення значень властивостей колонок потрібно вибрати кнопку ОК.

Текстовий процесор Word 2007 дає змогу вводити в текст символи, які відсутні на клавіатурі. Для цього використовують список таких символів, який відкривається вибором однойменної кнопки на вкладці Вставлення в групі Символи. Також у текст можна ввести різноманітні маленькі малюночки, вибравши для цього спеціальні шрифти MS Outlook, Webdings, Wingdings тощо.

До прихованих (недрукованих) символів належать символи, які вводяться користувачем з клавіатури, але не виводяться на папір під час друкування, і, зазвичай, не відображаються на екрані - пропуск, кінець абзацу, табуляція тощо. Для відображення цих символів у тексті потрібно виконати Основне => Абзац => Відобразити всі символи ц .

Абзаци тексту можна оформити у вигляді маркованих, нумерованих або багаторівневих списків, які використовуються для наочного подання переліку об’єктів. Для цього слід виділити фрагмент тексту з кількох абзаців і в меню кнопок Маркери чи Нумерація вибрати потрібний вид списку.

Під час редагування списків можна додати нові елементи списку, видалити зайві, впорядкувати за зростанням чи спаданням. Під форматуванням списку розуміють встановлення відступів маркерів від поля, відступів тексту від маркерів, зміну формату номерів та виглядів маркерів, початкового номера списку тощо.

Також можна розмістити фрагмент тексту в кілька колонок. Для цього слід виділити потрібний текст, виконати Розмітка сторінок ^ Параметри сторінки ^ Колонки ^ Інші колонки, встановити у вікні Колонки кількість колонок, ширину кожної з них, відстань між окремими колонками, наявність розділювача.

Дайте відповіді на запитання

1*. Як вставити у текст символи, які відсутні на клавіатурі (математичні, латинські, графічні)? Як здійснюється їх редагування і форматування?

2*. Які символи називають прихованими (недрукованими)? Наведіть приклади таких символів. Для чого їх використовують?

3°. Списки яких типів можна створити у текстовому документі Word 2007?

4°. Яка назва і призначення кнопок    групи Абзац?

5*. У чому полягає автоматична нумерація елементів списку? Як можна змінити номер елемента списку?

6°. Як відмінити нумерацію (маркування) після закінчення введення елементів списку?

7*. У списку учнів вашого класу було пропущено кілька прізвищ. Як вставити їх у список?

8*. Список учнів вашого класу було введено в довільному порядку. Як розмістити прізвища у списку в алфавітному порядку?

9*. Як розмістити текст у кілька колонок? Які властивості колонок можна змінити?

10*. Як можна встановити ширину колонок, відступи між колонками, кількість колонок?

Виконайте завдання

1°. Відкрийте програму Word 2007 і введіть по 5 різних графічних символів, використавши графічні шрифти MS Outlook, Webdings, Wingdings. Збережіть документ у файлі з іменем завдання 3.1.1.docx у вашій папці.

2°. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 3\Пункт 3.1\ зразок 3.1.2.docx). Перший-третій абзаци документа оформіть як маркований список (маркер оберіть самостійно), абзаци четвертий-шостий - як нумерований список (вид нумерації оберіть самостійно). Відмініть нумерацію для заголовку тексту. Збережіть документ у файлі з іменем завдання 3.1.2.docx у вашій папці.

3*. Створіть новий документ і введіть список прізвищ ваших однокласників у вигляді нумерованого списку. Впорядкуйте їх за алфавітом. Збережіть документ у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.1.3-1.docx. Перетворіть список на маркований. Збережіть документ у вашій папці з іменем завдання 3.1.3-2.docx.

4*. Створіть новий документ і введіть перелік семи чудес України (відомості знайдіть в Інтернеті) у вигляді маркованого списку. Встановіть такі значення властивостей: відступ маркера від лівого поля - 2 cm, відступ тексту елементів списку від маркера - 1 cm. Збережіть документ у вашій папці у файлі з іменем завдання

3.1.4. docx.

5*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 3\Пункт 3.1\ зразок 3.1.5. docx). Оформіть документ за зразком, наведеним у файлі. Збережіть документ у вашій папці у файлі з іменем завдання

3.1.5. docx.

6*. З’ясуйте, використовуючи Довідку, в якому випадку маркери та номери можуть не з’являтися під час створення списку. Як це виправити?

7*. Знайдіть на сайті Microsoft Office Online рисункові маркери, за допомогою Довідки з’ясуйте, як їх установити на своєму комп’ютері, та виконайте це. Оформіть з їх використанням список областей України. Збережіть документ у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.1.7.docx.

8*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 3\ Пункт 3.1\зразок 3.1.8.docx). У відкритому документі розмістіть текст другого абзацу у дві колонки однакової ширини без розділювача. Текст четвертого абзацу - в три колонки різної ширини з розділювачем. Збережіть документ у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.1.8.docx.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Ривкінд

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 16-10-2016, 15:51, Переглядів: 5638