Народна Освіта » Основи здоров'я » § 11. Розвиток особистості. Формування самосвідомості підлітка

НАРОДНА ОСВІТА

§ 11. Розвиток особистості. Формування самосвідомості підлітка

Дізнаєтеся про біосоціальну природу особистості та етапи її розвитку; знатимете, що сприяє формуванню свідомості підлітка; знатимете, чому важливий позитивний результат на кожному етапі розвитку особистості

Пригадайте

Чому говорять, що кожна людина унікальна?

Біосоціальний характер особистості

Підлітковий вік називають перехідним періодом від дитинства до юності. Підлітки опановують нові знання, набувають нового досвіду, ширшим стає коло спілкування. У кожного формуються певні риси характеру, кожен має певні здібності та психологічні властивості. Кожен вибирає певне місце в суспільстві. Підліток стає особистістю.

Становлення особистості — тривалий процес. На нього впливають спадковість (біологічний чинник), а також умови життя людини (соціальний чинник): місце народження, економічна і соціальна ситуації, оточуючі, освіта, культура та інші чинники соціального середовища. Тому особистість має біосоціальний характер.

Вікові етапи розвитку особистості

Кожна людина проходить низку вікових стадій (етапів) розвитку: дитина, підліток, молода людина, доросла людина. На кожній стадії вона набуває певних якостей. Вони впливають на розвиток особистості. На кожній стадії особистість розв’язує певні завдання розвитку. Кожна нова риса характеру й поведінки свідчить про ставлення людини до світу і до самої себе. Якщо ставлення позитивне, то розвиток особистості прогресивний. А якщо негативне, то виникають проблеми в розвитку.

Дитинство. Дитина залежить від дорослих. Учиться розмовляти, набуває навичок поведінки. Підростаючи, намагається все робити самостійно. До 5 років дитина набуває багатьох умінь і навичок. Наприклад, уміє їздити на велосипеді, різати ножем, читати і фантазувати. Може займатися музикою, танцями чи спортом. Збагачується словниковий запас дитини. Вона не тільки наслідує інших, а й придумує собі заняття. Розвиваються творчі здібності дитини. Формується ініціативність, цілеспрямованість.

У перші роки навчання дитині цікаво пізнавати світ. Формується вміння вчитися і досягати успіху. Дитина оволодіває новими знаннями, набуває нових навичок. У цей період вона майструє, готує їжу, займається рукоділлям, допомагає дорослим по господарству. Формуються трудові навички.

Підлітковий вік. Ви вже добре знаєте, що в цей період організм швидко росте і розвивається. Змінюються поведінка, емоційний стан. Хлопці і дівчата прагнуть самостійності, намагаються звільнитися від «зайвих»,

на їхній погляд, контролю й уваги дорослих. Стають непоступливими і різкими у стосунках з близькими дорослими. Спілкуючись з однолітками і дорослими, підлітки засвоюють правила поведінки в суспільстві, аналізують власні думки та дії, порівнюють їх з поведінкою і думками оточуючих. Осмислюють власні права і обов’язки.

У підлітковому віці збільшується кількість навичок. Розширюється уявлення, збагачуються знання про навколишній світ, яких не було в попередньому досвіді дитини. Розвиваються пам’ять, увага, мислення, мовлення. Змінюються потреби. На основі засвоєних знань і досвіду розвиваються нові якості особистості - самостійна діяльність, самопізнання, моральні, інтелектуальні та творчі здібності. Формуються самоідентич-ність, власні погляди на життя і життєві цінності. Підліток вибирає майбутню професію.

Молода людина. У цей період людина продовжує набувати інтелектуальної й соціальної зрілості. Юнаки і дівчата отримують професійну освіту, оволодівають професією. Усвідомлюють власні можливості для самореалі-зації в житті. Це також період створення родини, виховання дітей. Молоді люди, використовуючи досвід підліткового віку, продовжують засвоювати й застосовувати норми суспільного життя. Продовжують розвивати духовні якості. Набувають економічної незалежності. Молодь визначається в життєвих цінностях, щоб успішно реалізуватися в подальшому житті.

Доросла людина. Найтриваліший період у житті. Людина досягає найвищого рівня розвитку духовних якостей, інтелектуальних і творчих здібностей, гармонії в собі й у взаємодії зі світом. Протягом цього періоду людина самостверджується у професії та суспільстві, бере активну участь у суспільному житті. Людина створює родину, виявляє піклування не тільки про себе, а й про своїх близьких. Цілеспрямована, упевнена людина успішно долає професійні та особистісні труднощі цього періоду. Здатна критично оцінити життя, відчуває самоповагу.

Формування самосвідомості

Підлітковий вік особливий ще й тим, що на цій стадії розвитку в молодої людини формується самосвідомість.

У підлітків виникає інтерес до якостей своєї особистості. Вони оцінюють себе, порівнюють себе з іншими, намагаються розібратися в почуттях. Потребують поваги однолітків, прагнуть знайти товаришів.

У підлітка починає формуватися позиція дорослої людини. Зміна самосвідомості супроводжується переосмисленням цінностей: те, що було значущим раніше, стає другорядним. Розширюється коло спілкування. Прагнучи самостійності, підліток намагається уникнути контролю дорослих. Тому під час спілкування між ними виникають конфліктні ситуації. Розвиток емоцій та почуттів призводить до суперечливих бажань і вчинків. Наприклад, підлітки прагнуть бути схожими на однолітків та водночас намагаються виділитися в групі.

На формування свідомості підлітка впливає спілкування з оточуючими. Про моральні норми і правила поведінки діти дізнаються в родині, на уроках, від однолітків, із засобів масової інформації тощо. З однолітками обговорюють спільні проблеми, плани на майбутнє. Під час спілкування в

молоді формується вміння відстоювати власну точку зору, критично оцінювати свої та чужі твердження. Це сприяє розвитку особистості. Молодь оволодіває загальнолюдськими і національними духовними цінностями.

Спілкуючись у компанії, підлітки часто переймають риси, а іноді й захоплення однолітків. Уживають однакові слова, використовують схожі жести. Починають носити одяг одного стилю, слухати однакову музику.

Та прикладом для наслідування може стати, наприклад, учитель чи батько, друг чи літературний герой, спортсмен чи історична особа. Здається, що вони легко досягли визнання. Але варто пам’ятати, що шлях до успіху — це не тільки й не стільки призи й нагороди, квіти й усмішки, як постійна наполеглива праця, самоконтроль і впевнена поведінка.

Обираючи приклад для наслідування, кожен робить свій вибір сам. Кожен сам визначає, яким бути. Цей вибір може вплинути на здоров’я людини, розвиток її особистості. Завжди треба обмірковувати, чи варто наслідувати звички людей, яких зустрічаєш або бачиш на екрані телевізора. Важливо обирати для прикладу людей, чия поведінка ґрунтується на моральних цінностях. Слід удосконалювати власний характер. Завжди бути ввічливою, відповідальною, доброзичливою людиною.

Висновок

Особистість має біосоціальний характер. Кожна людина, зростаючи, проходить низку вікових стадій (етапів). На кожній стадії вона набуває певних якостей, що зберігаються у наступні періоди життя і впливають на подальший розвиток особистості. Підлітковий вік — важливий етап становлення особистості молодої людини, формування її самосвідомості. Спілкування з однолітками та дорослими, вибір прикладу для наслідування найбільше впливають на формування самосвідомості підлітка. Важливо обирати для прикладу людей, чия поведінка ґрунтується на моральних цінностях.

Завдання

1.    Які чинники впливають на розвиток особистості?

2.    Які вікові стадії розвитку проходить кожна людина?

3.    Схарактеризуйте завдання одного з етапів вікового розвитку людини (на вибір).

4.    Поясніть, чому на кожному етапі розвитку важливий позитивний результат.

5.    Кого з оточуючих ви вважаєте прикладом для себе? Чому? Обґрунтуйте відповідь.

6. Як ви розумієте твердження українського філософа Григорія Сковороди: «Пізнай себе. Пізнай свою природу, щоб пізнати істину»?

Попрацюйте в парі або групі

Пригадайте відомих особистостей, художні твори, кінофільми чи мультфільми (на вибір), герої яких досягли успіху в житті попри складні життєві ситуації. Обговоріть, завдяки яким рисам характеру вони долали труднощі.

Моделюйте — набувайте життєвих навичок

Порівняйте умови, у яких росли ваші батьки або близькі дорослі, з тими, у яких ростете ви й ваші однолітки. Які риси характеру та якості у вас спільні, а які відмінні? Обґрунтуйте чому.

Дізнаєтеся про складові духовного розвитку; значення духовних потреб для розвитку особистості; моральний розвиток особистості; навчитеся планувати майбутнє життя

Пригадайте

Які особливості духовного розвитку підлітка?

Чому для підлітків важливе самопізнання?

Складові духовного розвитку

Підлітковий вік — важливий етап духовного розвитку. У цей період молодь формує особисту систему цінностей, моральні принципи, визначає життєву мету. На духовний розвиток впливає багато чинників.

Духовність людини формується під впливом освіти, науки, моралі, етики, мистецтва, релігії. Духовність впливає на здоров’я і життя людини. Завдяки цьому людина стає особистістю. Духовно особистість розвивається впродовж усього життя.

Складові духовного розвитку

Самопізнання

Уможливлює:

❖    зрозуміти власне місце в житті, власні здібності, загальнолюдські цінності

❖    сформувати власну систему цінностей

❖    розвинути навички ефективного спілкування

❖    зрозуміти власні слабкі якості та позбутися їх

Самовдосконалення

Уможливлює:

❖    усвідомити та реалізувати власні потреби й бажання на кожному етапі росту і розвитку

❖    розвинути навички передбачати наслідки своїх вчинків

❖    розвинути навички поважати й брати до уваги думки оточуючих

❖    виховати працелюбність

❖    розвинути критичне мислення

❖    сформувати віру в себе

❖    розвинути пізнавальні та творчі здібності

❖    додержуватися моральних норм суспільства

Самоконтроль

Уможливлює:

❖    розвинути силу волі

❖    розвинути навички керування емоціями, настроєм і поведінкою

❖    уміння мислити позитивно

❖    уміння протидіяти стресам

❖    сформувати навички конструктивного розв’язання конфліктів

❖    виховати щирість, співчуття, милосердя

Формування системи цінностей

Ви вже знаєте, що таке загальнолюдські цінності. У 7 класі визначали, що важливе саме для вас. Ви подорослішали і, можливо, вибрали нові пріоритети. Але, формуючи власну систему цінностей, пам’ятайте, що до інших слід ставитися так, як хотіли б, щоб ставилися до вас. Болісно реагуєте на критику? Не критикуйте інших, зважайте на думку співрозмовника. Оцінюючи чиюсь поведінку, не забувайте про самокритику. Якщо ви несправедливо образили когось, вибачтеся. Сподіваєтеся на щирість чи співчуття оточуючих? Поміркуйте, чи властиві вам ці риси характеру. Не поспішайте з висновками щодо людей чи подій. Якщо ви звинувачуєте когось в егоїзмі, байдужості чи конфліктності, подумайте про власний характер.

На формування системи цінностей людини впливає також мораль.

Мораль (від латинських слів mores — «звичаї», «традиції»; moralitas — «мораль») — це система норм і оцінок, правила поведінки людини в суспільстві. Наприклад, такі моральні принципи, як «не вбий» і «не вкради», стали нормою закону. За порушення передбачено покарання. Саме моральними принципами керуються люди, коли оцінюють свою і чиюсь поведінку. Наприклад, обманювати безчесно, а допомагати слабкому милосердно.

Людину, яка додержується моральних принципів, вважають моральною. Вона поважає інших, піклується про оточуючих, не обманює, не пліткує. Того, хто нехтує принципами моралі, зневажливо ставиться до законів суспільства, вважають аморальним. Моральність — це одна з характеристик духовної людини. Духовна людина завжди додержується загальнолюдських цінностей і поводиться відповідно до моральних принципів суспільства. Так, згідно з принципами моралі людина не має права ображати, застосовувати фізичне чи психологічне насилля тощо. Якщо людина не додержується цього принципу, виникає конфлікт. Про таку людину говорять, що в неї відсутня моральна відповідальність. Якщо людина поводиться відповідально, то вона сформувалася як особистість.

Моральний розвиток особистості має три періоди.

Третій

період

Людина додержується загальнолюдських цінностей. Гармонійно поєднує загальнолюдські та власні духовні цінності.

Другий

період

Людина керується існуючими в суспільстві моральними нормами і правилами. Добре те, що схвалюється суспільством і не суперечить законам.

Перший

період

Людина не здатна оцінити власні вчинки згідно з поняттям моралі, відрізняє гарні вчинки від поганих за реакцією інших. Якщо вчинок схвалюється — це добре, якщо ні — погано.

 

Духовність — це насамперед моральні якості людини, додержання людиною загальнолюдських цінностей. Духовно багатою вважають людину, у якої сформовано духовні цінності.

Піраміда потреб

Задоволення всіх потреб важливо для здоров’я і життя людини. Духовний розвиток, задоволення духовних потреб сприяє формуванню в людини ідеалів добра і краси, допомагає відчувати радість життя, визначає мету її існування. Духовна людина відповідальна й чесна. Вона додержується законів, уміє передбачати результат власної поведінки. Щоб почуватися щасливою й благополучною, людині слід дбати про розвиток духовних потреб.

Планування майбутнього

Чи потрібно планувати своє життя? Рано чи пізно ми всі запитуємо себе про це. Хтось намагається сам планувати життя, за когось це роблять близькі дорослі, а хтось живе сьогоденням.

Що ж таке планування майбутнього? Це складання переліку завдань і конкретних дій для їх досягнення. Планування майбутнього змушує людину постійно опановувати нове, набувати знання для реалізації задуманого. Планування — це своєрідні сходинки на вершину піраміди, яка називається «досягнення мети», або самореалізація.

Оберіть те, чого хочете найбільше. Визначте, яким хочете стати. Ставте перед собою реальні цілі: те, до чого маєте здібності, на що є час, чого можна досягти в найближчому майбутньому. Запишіть на окремому аркуші власні позитивні якості і недоліки, корисні та шкідливі звички, улюблені заняття. Обміркуйте, чи потрібна допомога.

Мотивація

 

Налаштуйтеся на успіх. Не бійтеся помилок і невдач. Не втрачайте віри у власні сили. Будьте наполегливими, не здавайтеся. Дійте впевнено.

Дія

 

Кінцева мета

 

Дійте крок за кроком. Розділіть шлях до мети на окремі етапи. Перемагаючи на кожному етапі, легше рухатися далі. На кожному етапі важливо визначити конкретні кроки, що ведуть до поставленої мети. Обов’язково оцінюйте проміжні результати. Хваліть себе за кожен успіх.

Наприклад, якщо хочете стати математиком, треба приділити значну увагу цьому предмету, щодня розв’язувати приклади і задачі. Якщо мрієте обрати професію, пов’язану з іноземними мовами, слід читати книжки і дивитися кінофільми іноземними мовами, набувати практики спілкування. Якщо в майбутньому хочете стати спортсменом, додержуйтеся графіка тренувань.

Коли визначили мету й запланували кроки для її досягнення, обов’язково додержуйтеся плану системно. Наприклад, вирішили щодня займатися по 30 хвилин. Але додержувалися плану лише перші дні. Чи варто вважати план недосконалим? Ні, це брак системності. Якщо не вистачає сили волі для втілення плану, попросіть, щоб хтось контролював вас.

Планування допоможе вам розвинути самоконтроль, підвищити самоповагу, виховати оптимізм і силу волі.

Висновок

У підлітковому віці молодь формує особисту систему цінностей, моральні принципи, визначає життєву мету. На духовний розвиток впливають фізичні, соціальні та психологічні чинники. Духовна людина — це моральна людина, яка додержується загальнолюдських цінностей. Для досягнення мети і самореалізації важливо вміти планувати майбутнє. Духовний розвиток особистості триває впродовж життя.

Завдання

1.    Які чинники впливають на духовний розвиток людини?

2.    Що таке цінності?

3.    Схарактеризуйте складові духовного розвитку. Скористайтеся схемою на с. 59.

4.    Що таке, на вашу думку, духовність?

5.    Що таке мораль?

6.    Яку людину називають моральною? Наведіть приклади.

7.    Назвіть періоди морального розвитку особистості.

8.    Чому важливо планувати власне життя? Доведіть на прикладі.

9.    Обґрунтуйте, чому задоволення духовних потреб важливе для здоров’я і життя людини.

10.    Доведіть, що складові духовного розвитку взаємопов’язані.

11.    Як ви розумієте висловлювання Василя Сухомлинського «Виховуй у собі Людину — ось що найголовніше, інженером можна стати за п’ять років, учитись на людину треба все життя»?

Ситуаційні завдання

Розгляньте фотоілюстрації. Назвіть морально відповідальних людей. Чому так думаєте?

Попрацюйте в парі або групі

Обговоріть, які навички слід формувати підлітку, щоб реалізувати себе в житті.

Моделюйте — набувайте життєвих навичок

Складіть план досягнення мети. Скористайтеся матеріалами параграфа. З матеріалів попередніх класів пригадайте кроки формування адекватної самооцінки, алгоритм прийняття зважених рішень, план самовдосконалення.

 

Це матеріал з підручника Основи Здоров'я 8 клас Бойченко

 

Категорія: Основи здоров'я

Автор: admin от 14-10-2016, 14:00, Переглядів: 5356