Народна Освіта » Інформатика » § 47. Виведення рисунків із зовнішніх файлів

НАРОДНА ОСВІТА

§ 47. Виведення рисунків із зовнішніх файлів

Для створення проекту можна використовувати зображення, що містяться у зовнішніх графічних файлах. Зображення, яке міститься у файлі, додають на форму за допомогою компонента Image.

Властивості компонента !mage

Властивість

Що визначає

Picture

Зображення, яке виводиться із зовнішнього файла в область компонента

Width,

Height

Ширина і довжина компонента. Якщо розміри компонента менші за розміри зображення і значення властивостей AutoSize і Stretch дорівнює False, то виводиться частина зображення

AutoSize

Ознака автоматичної зміни розміру компонента відповідно до розміру зображення (має тип Boolean)

Stretch

Ознака автоматичного масштабування зображення відповідно до розміру компонента за умови, що AutoSize = False (має тип Boolean)

Visible

Ознака відображення компонента, і, відповідно, зображення, на формі (має тип Boolean)

 

7) За допомогою компонентів Shape створіть на формі прапори України, Франції, Польщі (рис. 2).

 

Для виведення зображення в область компонента Image потрібно:

1) у вікні Інспектор об'єктів вибрати властивість Picture і клацнути кнопку ·*;

2) клацнути кнопку Завантажити вікна Діалог завантаження зображення;

3) вибрати файл у діалоговому вікні вибору файла.

Якщо розміри зображення більші від розмірів компонента, то властивості Stretch потрібно надати значення True. Розміри малюнка зміняться відповідно до реальних розмірів компонента Image (рис. 47.2).

 

f Завантаження зображення під час виконання проекту

Щоб вивести зображення в область компонента Image під час роботи проекту, потрібно до властивості Picture застосувати метод LoadFromFile, вказавши як параметр ім’я файла з потрібним зображенням.

Imagel.Picture.LoadFromFile ('c:\Photo\portret.bmp') — завантажує зображення із графічного файла portret.bmp, що міститься в каталозі Photo кореневого каталогу диска C:, і виводить його в область об’єкта Imagel.

Якщо графічний файл міститься в поточному каталозі (у папці проекту), достатньо вказати лише його назву.

Imagel.Picture.LoadFromFile ('Parrot.jpg');

Метод LoadFromFile дозволяє виводити зображення різних графічних форматів, але для завантаження jpg-файлів необхідно включити до блоку uses стандартний модуль JPEG: uses JPEG;

Очистити вміст об’єкта Imagel можна таким способом:

Imagel.Picture := nil;

Піктографічна кнопка (BitBtn)

Компонент BitBtn(Піктографічна кнопка) міститься на вклад

ці Additional Палітри компонентів.

Компонент BitBtn надає можливість створювати кнопку, яка на своїй поверхні може містити не тільки напис, але й зображення, що задається властивістю Glyph. При клацанні кнопки в рядку Glyph у вікні Інспектор об'єктів відкривається вікно Picture Editor, як і при задаванні властивості Picture для компонента Image.

Можливості масштабування малюнка для компонента BitBtn немає, тому потрібно його розміри узгоджувати з розмірами створеної кнопки.

Властивість Kind компонента BitBtn надає можливість вибрати вигляд кнопки зі стандартного набору варіантів.

Клацання будь-якої піктографічної кнопки повертає в програму результат (назву цієї кнопки, наприклад Yes, No, Cancel), який визначає подальше виконання програми. Відмінність є у кнопки Close: її клацання приводить до завершення роботи програми.

Вибір кольору (ColorDialog)

 

Компонент CoIorDiaIog

(вкладка Dialogs на Палітрі компонентів) дозволяє під час роботи програми викликати діалогове вікно вибору кольору (рис. 47.3).

У вікні можна вибирати колір з базової палітри або, клацнувши кнопку Визначити колір, розкрити додаткову панель (див. рис. 47.3). Це дозволяє вибрати колір, відмінний від базових.

Ви вже знаєте, що колір об’єкта визначається властивістю Color. Значення властивості Color можна задати на етапі проектування у вікні Інспектор об'єктів або під час виконання проекту. Вибір у програмі кольору з розширеної панелі здійснюється за допомогою методу Execute. Метод спрацьовує в момент клацання кнопки OK у вікні вибору кольору.

Задати колір фону автофігури Shapel за допомогою оператора:

If ColorDialog1.Execute Then ShapeTColor := ColorDialog^ .Color;

Питання для самоперевірки

1. Як розмістити на формі зображення, яке зберігається в зовнішньому файлі?

2. Опишіть основні властивості компонента Image.

3. Чому для властивості Stretch компонента Image корисно встановлювати значення True?

4. Запишіть оператор, який реалізує додавання на форму зображення з файла P1.bmp, який міститься на диску С: в папці Photo.

5. Чим відрізняються компоненти Button і BitBtn?

6. Запишіть оператор, який надає кольору олівця значення, вибраного у діалоговому вікні кольорів.

Вправа 47

 

Скласти програму, в якій автофігурі надається колір за допомогою компонента CoIorDiaIog.

1) Створіть новий проект. Змініть заголовок форми на «Зміна кольорів».

2) Розмістіть на формі компоненти Shape і ColorDialog згідно з рисунком. У вікні Інспектор об'єктів змініть значення товщини межі прямокутника (об’єкта Shapel). Для цього у списку параметрів властивості Pen встановіть для параметра Width значення 3 пікселі.

3) Розмістіть на формі два компоненти Button і змініть заголовки створених кнопок на «Колір фону» і «Колір межі».

4) Створіть процедуру обробки події onclick для кнопки Колір межі. У програмному коді створеної процедури запишіть оператори для відображення контуру автофігури Shapel кольором, вибраним у діалоговому вікні кольорів:

procedure TForml.Button2Click (Sender: TObject); begin

If ColorDialogI.Execute Then Shapel.Pen.Color := ColorDialogl.Color; end;

5) Створіть процедуру обробки події onclick для кнопки Колір фону. Додайте оператори для зміни кольору заливки автофігури Shapel на колір, вибраний у діалоговому вікні кольорів. Запустіть проект на виконання. Збережіть проект у папці Вправа 47.

6) Додайте до процедури ButtonIClick оператор для зміни стилю заливки автофігури. Додайте до процедури Button2Click оператор для збільшення ширини межі прямокутника.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 47 з автоматичною перевіркою на сайті

interactive.ranok.com.ua.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 7-10-2016, 22:47, Переглядів: 1194