Народна Освіта » Інформатика » § 45. Створення програм із графічним відображенням даних

НАРОДНА ОСВІТА

§ 45. Створення програм із графічним відображенням даних

У попередньому параграфі ви малювали графічні примітиви на формі в результаті виконання процедури обробника події onclick для кнопки. При перекритті вікна форми іншими вікнами або зміні розмірів форми частина зображення може бути втрачена. Існують способи для відновлення зображення під час активізації форми та налаштування розмірів зображення під поточні розміри форми.

Перемальовування форми

Подія OnPaint відбувається за необхідності перемалювати форму, наприклад, у разі її активізації, якщо до цього частина форми була закрита іншими вікнами.

 

Для створення процедури обробки події OnPaint потрібно:

1) клацнути мишею на формі;

2) у вікні Інспектор об'єктів перейти на вкладку Події;

3) двічі клацнути в полі події OnPaint (рис. 45.1).

Створена процедура TForml.FormPaint виконуватиметься під час завантаження форми і при кожному її перемальовуванні під час зміни розмірів або відображення форми на екрані. procedure TForml.FormPaint (Sender: TObject); begin

Form1 .Canvas. Rectangle (200,0,300,100);

{ далі слідують команди для побудови малюнка } end;

Для візуалізації процесу зміни розміру форми потрібно очистити полотно перед перемальовуванням форми нового розміру. Для цього в процедурі обробки події OnResize слід викликати метод Refresh (). Він очищує полотно і генерує подію OnPaint:

procedure TForml.FormResize (Sender: TObject); begin

Refresh ();

end;

Намалювати різнокольорові лінії (відрізки) випадковим чином (рис. 45.2). procedure TForml.FormPaint (Sender: TObject); const Num_Lines = 100; // кількість ліній var

 

i: Integer; begin

{ ініціалізація генератора випадкових чисел }

Randomize;

For i := 0 to Num_Lines do begin

Canvas.Pen.Color := RGBToColor(Random (256), Random (256), Random (256)); // випадковий вибір кольору

Canvas.LineTo (Random (ClientWidth), Random (ClientHeight)); { малювання відрізка з випадковими координатами кінців } end; end;

procedure TForml.FormResize (Sender: TObject); begin

Refresh ();

end;

Масштабування зображення

Під час зміни розмірів форми в режимі виконання бажано, щоб розміри нашого малюнка підлаштовувалися під ці зміни. Властивості форми ClientWidth, ClientHeight визначають ширину і висоту області, на якій можна малювати.

Щоб малюнок масштабувався разом із формою, необхідно при виклику графічних методів указувати не абсолютні значення координат, а залежності їх координат від властивостей ClientWidth, ClientHeight.

 

Масштабувати малюнок за зразком (рис. 45.3, 45.4): procedure TFormTFormPaint (Sender: TObject); const x = 10; y = 10; var dx, dy: Integer; begin

dx := Form1.ClientWidth div x; dy := Forml .ClientHeight div y; with Forml .Canvas do begin Font.Size := 20;

TextOut (0, dy, ' Hello!');

Pen.Color := clYellow;

 

Pen.Width := 3;

Brush.Color := clYellow;

Ellipse (dx, 2*dy, 3*dx, 5*dy);

MoveTo (dx, 2*dy);

LineTo (3*dx, 5*dy);

MoveTo (3*dx, dy);

LineTo (dx, 5*dy);

MoveTo (0, 4*dy);

LineTo (4*dx, 3*dy);

Brush.Style := bsClear; end; end;

procedure TForm1.FormResize (Sender: TObject); begin

Refresh (); end;

Питання для самоперевірки

1. Як створити процедуру обробки події OnPaint для форми?

2. Яку дію виконує метод Refresh ()?

3. Якими властивостями визначаються розміри форми?

4. Як запрограмувати масштабування зображення?

5. Як запрограмувати задавання кольору малювання випадковим чином?

6. Напишіть фрагмент програми для заповнення форми різнокольоровими точками з випадковими координатами.

Вправа 45

 

Скласти програму для малювання в центрі форми чотирьох концентричних еліпсів, що зафарбовано різними кольорами (рис. 1).

1) Створіть новий проект. Змініть заголовок форми на «Еліпси».

2) Створіть процедуру обробки події OnPaint для форми.

3) У програмному коді процедури запишіть оператори для малювання чотирьох еліпсів (рис. 2).

procedure TFormI .FormPaint (Sender: TObject); const x = 10; y = 10; // умовне розбиття форми на комірки var dx, dy, i: Integer; begin

 

dx := Forml.ClientWidth div x; dy := Forml.ClientHeight div y;

For i := 1 to 4 do begin

Canvas.Brush.Color := RGBToColor (255, 255 div i, 255 div i);

Canvas.Ellipse (i*dx, i*dy, (10-i) *dx,

(10-i) *dy);

end; end;

procedure TForm1 .FormResize (Sender: TObject); begin

Refresh (); end;

4) Змініть кольори заливки еліпсів на відтінки зеленого.

5) Запустіть проект на виконання. Перевірте роботу програми. Збережіть проект у папці Вправа 45.

6) Змініть програмний код таким чином, щоб виконувалось малювання п’яти вкладених прямокутників.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 45 з автоматичною перевіркою на сайті interactive.ranok.com.ua.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 7-10-2016, 22:46, Переглядів: 2167