Народна Освіта » Інформатика » § 32. Величини символьного типу

НАРОДНА ОСВІТА

§ 32. Величини символьного типу

Для величини, значенням якої є окремий символ, використовують символьний тип (Char). Як вам уже відомо, кожен символ має свій номер, який називають його кодом.

Таким чином, значенням змінної символьного типу може бути будь-який символ із таблиці кодів: літера; цифра; розділовий знак, а також службові символи, які не відображаються на екрані.

У мові Object Pascal визначені два символьні типи, один з яких забезпечує кодування символів у системі ASCII, а другий — у системі Юнікод.

Значення величин символьного типу (Char) у тексті програми записують в одинарних лапках, наприклад 'А', '3', '!', ' ' (пробіл), або використовують його код, додаючи префікс #. Зокрема, так зручно позначати службові символи. Наприклад, символ повернення каретки — #13, символ нового рядка — #10.

Присвоїти значення змінним символьного типу: var Letter, Symbol: Ch, Char; begin

Letter := 'a';

Symbol := '7';

Ch := #65; end;

Величини символьного типу можна порівнювати. Порівняння символів зводиться до порівняння їхніх кодів, оскільки кожному символу відповідає певне число.

Порівняти величини символьного типу: var b: Boolean; begin

b := 'A' < 'B'; // True

end;

 

Вивести на форму таблицю кодів для великих літер латиниці. Під час клацання командної кнопки в поле Labell буде виводитися частина таблиці кодів (від 65 до 90), які відповідають великим літерам латиниці (рис. 32.1). var c: Char; n: Byte; st: String; begin st := '';

For n := 65 to 90 do

st := st + IntToStr(n) +' '+ Chr(n) + #13;

Label1.Caption := st;

end;

До величин символьного типу в мові Object Pascal застосовують такі вбудовані функції:

Функція

Призначення

Тип результату

Приклад

Chr(x)

Повертає символ за його кодом

Char

Ord(c)

Повертає числовий код символу с

Byte

Pred(c)

Повертає символ, попередній до с

Char

Succ(c)

Повертає символ, наступний за с

Char

AnsiUpperCase(c)1

Перетворює малу літеру на велику

Char

Питання для самоперевірки

1. Яких значень можуть набувати змінні символьного типу?

2. Які функції можна виконувати із символьними даними?

3. Яка функція повертає символ за його кодом?

4. Яка функція повертає числовий код символу?

5. Як порівнюються значення символьного типу?

6. Знайдіть значення виразів:

а) Pred('n'); б) Ord('z') - Ord('y'); в) Ord(Chr(13)).

Вправа 32

Для символу, що вводиться в текстове поле Editi, визначити його код, попередній і наступний символи. Для малих літер латиниці вивести відповідні великі літери.

1) Створіть новий проект. Змініть заголовок форми на «Стандартні функції для роботи із символами». Розмістіть на формі кнопку Buttoni, змініть заголовок створеної кнопки на «Виконати».

2) Розмістіть на формі п’ять компонентів Label згідно з рисунком.

3) Розмістіть на формі п’ять компонентів Edit згідно з рисунком.

 

4) Створіть процедуру обробки події onclick для кнопки Виконати. У програмному коді створеної процедури запишіть оператори: var c: Char; st: String; begin

st := Editi .Text;

c := st[1];

Edit2.Text := IntToStr(Ord(c));

Edit3.Text := Pred(c);

Edit4.Text := Succ(c);

Edit5.Text := AnsiUpperCase(c); end;

5) Запустіть проект на виконання. Перевірте результат роботи програми для літери n.

6) Перевірте роботу програми для інших символів. Збережіть проект у папці Вправа 32.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 32 з автоматичною перевіркою на сайті

interactive.ranok.com.ua

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 7-10-2016, 22:39, Переглядів: 2258