Народна Освіта » Основи здоров'я » Соціальна безпека. Правова відповідальність і закони України. Права, обов'язки і правова відповідальність неповнолітніх

НАРОДНА ОСВІТА

Соціальна безпека. Правова відповідальність і закони України. Права, обов'язки і правова відповідальність неповнолітніх

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. ігор прийшов додому зі школи й побачив, що батьки чимось збентежені. Мама пояснила йому, що батька звільнили з роботи, тому найближчим часом у них будуть матеріальні труднощі. чим небезпечна для родини така ситуація?

Соціальна безпека

Поняття «соціальна безпека» означає забезпечення захисту фундаментальних прав і свобод, що становлять основу життя будь-якої людини. Соціальна безпека — це такий стан суспільства, при якому забезпечується високий рівень соціальних умов та соціальних благ кожному члену суспільства. Соціальна безпека передбачає створення політичних, соціальних, природоохоронних, економічних і культурних систем, законів, правил, які допомагають вижити в критичних ситуаціях і забезпечують благополуччя та гідне повсякденне життя людей.

Соціальна безпека передбачає, що розвиток держави враховує інтереси кожного члена суспільства і розширяє його можливості як повноправного учасника процесу розвитку. Під розвитком мається на увазі процес розширення свободи вибору. Це можливість обирати довге, щасливе й здорове життя, здобувати знання, мати доступ до ресурсів, необхідних для підтримки гідного рівня свого добробуту.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповіді на запитання. Королівство Швеція вирізняється з-поміж інших країн високими економічними та соціальними досягненнями. за обсягом соціальних послуг воно посідає одне з перших місць у світі, а за рівнем життя випереджає майже всі інші держави. чим можна це пояснити? Що треба робити для того, щоб україна теж була державою з високим рівнем соціальної безпеки?

Соціальна безпека, досягнення соціальних стандартів тісно пов’язані з розвитком соціальної сфери. Соціальна сфера — це весь простір життєдіяльності людини — умови роботи, побуту, відпочинку тощо. Соціальна безпека, як і соціальна сфера, є базовим елементом існування соціальної держави та соціальної економіки.

З моделлю соціальної держави можна ознайомитися на сайті.

Правова відповідальність і закони України

Закон в Україні є основною формою правового регулювання суспільних відносин. Закони приймаються на підставі Конституції України й регулюють найбільш важливі питання суспільного устрою, права і свободи громадян, структуру та організацію державної влади, оподатковування, юридичну відповідальність, державну безпеку тощо.

Закони України передбачають відповідальність громадян. Цивільно-правова відповідальність — це встановлена законом негативна реакція держави на цивільне правопорушення, що виявляється в по-

збавленні особи певних цивільних прав чи накладенні на неї обов’язків майнового характеру. Підставами для цивільно-правової відповідальності є наявність майнової шкоди, протиправність поведінки.

Кримінальна відповідальність — це вид юридичної відповідальності, що полягає в обмеженні прав і свобод особи, яка вчинила злочин.

Права, обов'язки і правова відповідальність неповнолітніх

У Законі України прописані права неповнолітніх, тобто тих, кому ще не виповнилося 18 років,— дітей. Закони України відповідають Конвенції про права дитини. За законом дитина має право на життя, ім’я, рівність у здійсненні інших прав, право на захист, сімейне благополуччя, вільний розвиток особистості, свободу думки, совісті й релігії. Діти мають право на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров’я, на культурний розвиток, освіту, відпочинок і дозвілля, право на захист від економічної та іншої експлуатації.

Дитина також має право жити й виховуватися в сім’ї, знати, хто є її батьками. Має право на проживання разом з батьками (крім випадків, коли це суперечить її інтересам) і на турботу з їхнього боку, на повагу до людської гідності, на висловлення власної думки, на отримання коштів на існування і на власні доходи.

Це права. Однак існують ще й обов’язки і відповідальність. Усі неповнолітні зобов’язані отримати основну загальну освіту, здобути знання, уміння, практичні навички, підвищувати свій загальнокультурний рівень, дбайливо ставитися до державного, громадського й особистого майна, дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм, дотримуватися правил співдружності, поважати погляди та переконання інших людей, піклуватися про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства.

Неповнолітні можуть нести відповідальність за порушення законів, у тому числі й кримінальну. У кримінальному праві неповнолітніми вважаються особи віком до 18 років. За загальним правилом кримінальна відповідальність настає із 16 років, а за окремі види злочинів — із 14 років.

Із чотирнадцяти років кримінальна відповідальність настає за всі види вбивства, умисне заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинили розлад здоров’я, зґвалтування, крадіжку, пограбування, розбій,

злісне й особливо злісне хуліганство, умисне знищення або пошкодження державного майна, що призвело до тяжких наслідків, умисне вчинення дій, що можуть призвести до аварії поїзда.

 

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Біля школи сергія перестріла група восьмикласників, які стали вимагати в нього гроші, а коли він категорично відмовив їм, його побили. сергій вирішив нікому про це не розповідати, бо вважав, що хлопцям за цей злочин нічого не буде, оскільки вони неповнолітні. Як ви вважаєте, чи правий він? Що треба робити в таких випадках? На чиєму боці закон?

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Восьмикласник Богдан не підготувався до контрольної роботи, зателефонував у поліцію і повідомив, що в будівлю ніколи підкладена бомба. Як ви гадаєте, який закон він порушив і яке покарання на нього чекає?

Детальніше про права, обов'язки й правову відповідальність неповнолітніх можна дізнатися на сайті.

Опорні точки. соціальна безпека передбачає створення політичних, соціальних, природоохоронних, економічних і культурних систем, які допомагають вижити в критичних ситуаціях і забезпечують благополуччя та гідне повсякденне життя людей.

закони в україні є основною формою правового регулювання суспільних відносин, вони передбачають відповідальність громадян. у кримінальному праві неповнолітніми вважаються особи віком до 18 років. за загальним правилом кримінальна відповідальність настає із 16 років, а за окремі види злочинів — із 14 років.

Запитання для повторення й обговорення

I рівень

1. Які аспекти соціальної безпеки людини ви знаєте?

2. Які види покарань застосовуються для підлітків?

II рівень

3. Які права й обов'язки мають неповнолітні?

4. Яку відповідальність може нести неповнолітні?

III рівень

5. Що ви знаєте про модель соціальної держави?

6. Які права й обов'язки мають громадяни україни?

IV рівень

7. Наведіть приклади ознак соціальної держави.

8. доведіть, що не буває прав без обов'язків і відповідальності.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 8 клас Тагліна (нова програма)

 

Категорія: Основи здоров'я

Автор: admin от 27-09-2016, 07:54, Переглядів: 2805