Народна Освіта » Основи здоров'я » Принципи запам'ятовування. Розвиток пам'яті та уваги

НАРОДНА ОСВІТА

Принципи запам'ятовування. Розвиток пам'яті та уваги

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Мешканець японського міста йокогами Хідака тамойро знає напам'ять число π аж до 15151-го знака після коми. спробуйте запам'ятати й записати:

π = 3,14159265358979323846264338327950288419716939937510... і так до 15151-го знака! Тамойро «виймає» зі своєї пам'яті цифри і пише їх дуже швидко. Як ви гадаєте, як він це робить?

Принципи запам'ятовування

Зустрічаючи знайому людину на вулиці, ви впізнаєте 'її за зовнішністю й пригадуєте її ім’я; прослухавши урок, можете через кілька днів пригадати його зміст; упізнаєте колись прочитаний текст; а от нецікаві для вас відомості ви швидко забуваєте. Усі описані події визначаються психічним процесом, який називається пам’яттю.

 

Пам’ять — це закріплення, збереження й подальше використання попереднього досвіду. Саме пам’ять дозволяє людині опановувати знання й уміння. Вона зберігає її індивідуальний досвід і забезпечує використання цього досвіду. Для того щоб краще використовувати свою пам’ять, необхідно знати закономірності її роботи.

Основними процесами пам’яті є запам’ятовування, збереження і відтворення інформації. Але мало лише запам’ятати, треба вміти аналізувати, систематизувати й бачити сенс у тому, що запам’ятовується.

Існують два способи запам’ятовування: механічний і осмислений (логічний). Механічне запам’ятовування ґрунтується на постійному повторенні матеріалу, завдяки чому він запам’ятовується. Оскільки механічне запам’ятовування пов’язане із частим повторенням, то воно вимагає багато часу й великого напруження волі. Проте, як не дивно, у цьому випадку знання утримуються в пам’яті неміцно, і в потрібний момент людина не може їх пригадати. Кожен з нас може навести власний приклад, коли він «усе вивчив», а відповісти не зміг.

При іншому типі запам’ятовування, у якому головним є осмислення того, що вивчаєш, опора на його логічний зміст, знання утримуються в пам’яті більш міцно. Але чим відрізняється логічне запам’ятовування? Які прийоми допомагають тому, хто навчається, зрозуміти й надовго запам’ятати новий матеріал? Як готуватися до іспитів, на яких у вас перевіряють великі обсяги вивченого?

По-перше, слід враховувати те, що кожний іспит з будь-якого предмета так чи інакше перевіряє наш загальний культурний та інтелектуальний рівень.

Загальний культурний та інтелектуальний рівень — це те, що ми формуємо роками наполегливої праці. Тобто його неможливо здобути швидко, він потребує тривалого часу. Але в нього є дуже принадна риса — його неможливо втратити, якщо він у вас уже є. Ваш загальний культурний та інтелектуальний рівень завжди з вами, незалежно від того, високий він чи низький. Якщо низький, то підготовка до іспитів буде важкою, а якщо високий — то підготуватися до іспиту можна на-

багато швидше, оскільки вам допомагають накопичені раніше знання, уміння, досвід тощо. Урешті, екзамен — це лише маленький крок, який ви робите, прямуючи шляхом свого самонавчання й самовиховання.

 

По-друге, не забувайте про конкретні принципи і правила, які можна використовувати перед кожним іспитом:

• Починайте готуватися до іспиту заздалегідь. Одразу ж поставте перед собою мету, наприклад: «Я хочу знати цей предмет на відмінно».

• Намагайтеся ставитися до матеріалу, який ви запам’ятовуєте, не байдуже, а з великим емоційним інтересом.

• Навчіться зосереджувати свою увагу на досліджуваному предметі.

• Намагайтеся зрозуміти матеріал, формуйте в себе свідомий вольовий намір запам’ятати його.

• Осмислено повторюйте матеріал, використовуйте смислові опори та смислові групування.

• Учіть i повторюйте невеликими порціями, краще вчити по одній годині сім днів, аніж сім годин поспіль за один день.

• Після фізики вчіть історію, після літератури — математику: пам’ять любить різноманітність.

• У ході запам’ятовування записуйте ключові слова, малюйте схеми, діаграми, графіки.

• Використовуйте різні типи пам’яті: логічну, візуальну, слухову, моторну.

З іншими принципами запам'ятовування можна ознайомитися на сайті.

Розвиток пам'яті та уваги

Існують різні техніки розвитку пам’яті. Одна з них — мнемоніка (мнемотехніка). Головний спосіб, який використовують мнемотехніки,— це перетворення інформації на образи. Ці образи, за допомогою яких відбувається запам’ятовування інформації, можуть бути різними.

Наприклад, ви хочете запам’ятати телефонний номер 0508057015. Використовуючи мнемотехніку, переведіть цифри в образи: 050 — моє гарне навчання, 80 — веселий настрій, 57 — наполеглива праця,

015 — відпочинок. Вийде так: моє гарне навчання й мій веселий настрій залежать від наполегливої праці, а потім — відпочинок. Отже, це і є 0508057015!

Багато хто звертається до карт пам’яті, у яких використовуються знаки, схеми, картинки, які дозволяють «вбирати» необхідну вам інформацію.

Карту пам’яті зазвичай складають на папері. У центрі аркуша зображаємо основну ідею у вигляді тексту або малюнка. Від центра відводимо кілька жирних «гілок» — це основні думки, які розкриваються. Підписуємо гілки або малюємо картинки, образи, символи. Якщо треба, то далі кожну гілку можна поділити на більш тонкі гілочки — це деталі, подробиці, те, на що ви теж звернули увагу. Більш значимі думки розміщуються на карті пам’яті ближче до центра, а менш важливі й різні подробиці — на периферії, так, як зображено на схемі:

Для успішного тренування пам’яті й кращого запам’ятовування потрібно:

• володіти основними знаннями, необхідними для розуміння інформації;

• усвідомлювати свою мету;

• виявляти максимальну зацікавленість в інформації, хотіти її запам’ятати;

• створювати або обирати сприятливі умови для роботи;

• бути в гарному настрої й зосереджувати увагу на потрібній інформації;

• регулярно тренувати свою пам’ять.

Знайдіть необхідну інформацію і виконайте завдання. Відомий французький філософ Мішель де Монтень казав: «добре влаштована голова варта більше, ніж голова повна». Поясніть, що ж означає «добре влаштована голова».

Опорні точки. Пам'ять, яка забезпечує закріплення, збереження й подальше використання попереднього досвіду, дозволяє людині опановувати знання й уміння. існують різні способи запам'ятовування, які можна використовувати під час підготовки до іспитів. для того щоб запам'ятати інформацію, на ній необхідно зосередити увагу. запам'ятовуючи щось, слід усвідомлювати, для чого вам потрібна ця інформація. Якщо ви розумієте для чого — запам'ятовування відбувається легше.

Запитання для повторення й обговорення

I рівень

1. Що таке пам'ять? для чого її треба розвивати?

2. чи можна успішно навчатися без розвитку пам'яті? чому?

II рівень

3. Наведіть приклад подій, які визначаються психічним процесом, що називається пам'яттю.

4. Що дозволяє людині опановувати знання й уміння?

5. Що допомагає людини зберігати її індивідуальний досвід і забезпечує використання цього досвіду?

III рівень

6. Що треба знати й робити для кращого використання своєї пам'яті?

7. чим механічний спосіб запам'ятовування відрізняється від осмисленого (логічного)?

IV рівень

8. Як формується ваш загальний культурний та інтелектуальний рівень?

9. На які принципи ви спираєтеся під час підготовки до іспитів?

Перевірте свої знання з розділу «Психічна і духовна складові здоров'я».

Вправа № 7

Моделювання прийомів ефективного запам'ятовування, концентрації уваги, підготовки до контрольної роботи (іспитів)

Мета: формувати вміння моделювати прийоми ефективного запам’ятовування, концентрації уваги, підготовки до контрольної роботи або іспитів за допомогою складеної карти пам’яті.

Хід роботи

1. Прочитайте текст.

Військова доблесть Святослава

Святослав — син Ігоря та Ольги, який рано залишився без батька, більшу частину часу проводив серед дружинників. Ідеали військової доблесті стали для нього головними в житті. Хоча він i називався київським князем, але майже весь час проводив у славних походах, довіривши управління державою своїй матері.

Сильний i хоробрий воїн, Святослав був вірний честі: кожного разу перед боєм він відсилав ворогам гінця із заявою «Йду на ви», попереджуючи про свій напад. Він не визнавав комфорту i зайвих речей, згідно з літописом, не брав з собою навіть похідного котла, смажив м’ясо на жару, а спав, підклавши сідло під голову. Такими самими нерозпе-щеними i завжди готовими до бою були i воїни з війська Святослава.

Успіх тривалий час супроводжував Святослава у боях. Йому вдалося розбити Хазарський каганат, завоювати в’ятичів i примусити платити данину. Він переміг волзьких болгар, захопивши їхню столицю Булгарїю. Його похід на Вїзантїю також увінчався перемогою i підписанням мирної угоди.

Існує легенда, що направив імператор до Святослава послів із золотом. Прийняв дари Святослав, але, навіть не подивившись, наказав сховати. Повернулися посли до імператора i переповіли, як була справа. Тоді дав той послам зброю знатну. Принесли зброю Святославу. Милувався той мечами та іншою зброєю, вихваляв i всіляко висловлював подяку імператору. Коли передали імператору цю звістку, він скрикнув: «Лютим буде сей муж, бо майном нехтує, а оружжя бере!» I погодився платити данину Святославу без бою. Але навіть від найсмїливїших воїнів може відвернутися фортуна. Повертався одного разу Святослав з даниною багатою від греків, але з невеликим військом. На порогах Дніпра підстерегли його печеніги. Мужньо відбивався Святослав, але загинув на полі бою!

(Історія України / О. В. Тагліна. — К. : Перо, 2009)

2. На окремому аркуші складіть до цього тексту карту пам’яті за поданою у попередньому параграфі схемою.

3. Коли ваша карта пам’яті буде готова, спробуйте, дивлячись на неї, послідовно відновити основну ідею тексту та її розвиток. Якщо якась інформація «загубилася», то доповніть нею свою карту пам’яті.

4. Зробіть висновки.

Вправа № 8

Вправи на розвиток пам'яті та уваги

Мета: тренувати концентрацію уваги та пам’ять.

Хід роботи

Вправи на розвиток уваги

1. Подивіться на запропоновану репродукцію впродовж 3-4 с.

Назвіть деталі (предмети), які ви запам’ятали.

Якщо ви запам’ятали:

— менше ніж 5 деталей — ваша увага слабка;

— від 5 до 9 деталей — увага гарна;

— більше ніж 9 деталей — увага відмінна.

Якщо ви вважаєте рівень своєї уваги незадовільним, то вам слід звернутися до методу «ланцюжок», наведеного нижче.

2. Використання методу «ланцюжок».

Вам треба запам’ятати послідовність слів: яблуко, тарілка, камінь, вода, риба, небо, аркуш, дівчинка, книга. Щоб запам’ятати цю інформацію, потрібно придумати зв’язки між сусідніми словами й вибудувати ланцюжок, який допоможе вам запам’ятати послідовність слів.

Наприклад: яблуко лежить на тарілці, тарілка стоїть на камені, камінь стирчить із води, у воді плаває риба, риба дивиться в небо, з неба падає аркуш, аркуш кружляє над дівчинкою, дівчинка читає книгу.

А тепер складіть ланцюжок для таких слів: вітер, лижі, трава, сонце, літо, канікули, річка, школа, альтруїст, тиша, час.

3. Зробіть висновки.

 

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 8 клас Тагліна (нова програма)

 

Категорія: Основи здоров'я

Автор: admin от 27-09-2016, 07:24, Переглядів: 9626