Народна Освіта » Основи здоров'я » Положення законодавства України щодо порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях

НАРОДНА ОСВІТА

Положення законодавства України щодо порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Микола, Оля і Богдан поверталися з прогулянки додому, аж раптом почалася гроза. загуркотів грім, спалахнула блискавка, хлинула злива. Оля запропонувала сховатися під найближчим високим деревом, але Микола зауважив, що цього робити не можна. Як ви гадаєте, чому? Які знання про обов'язки громадян з порятунку та захисту людей у надзвичайних ситуаціях він використовував?

Права та обов'язки людини під час надзвичайних ситуацій і в період ліквідації їх наслідків

Закони України визначають права й обов’язки громадян щодо порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях. Громадянин України має право на захист під час надзвичайної ситуації, але разом з тим він має і певні обов’язки.

За надзвичайних ситуацій громадяни України мають право:

• на захист життя, здоров’я та особистого майна;

• на використання засобів колективного та індивідуального захисту, які призначені для захисту населення від надзвичайних ситуацій;

• на отримання інформації про ризик, якому вони можуть піддатися в певних місцях перебування на території країни, і про заходи необхідної безпеки;

• на відшкодування збитків, заподіяних їхньому здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій;

• на медичне обслуговування, компенсації й соціальні гарантії на проживання та роботу в зонах надзвичайних ситуацій.

За надзвичайних ситуацій громадяни України зобов’язані:

• дотримуватися законів у сфері захисту населення й територій від надзвичайних ситуацій;

• знати основні способи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій; прийоми надання домедичної допомоги потерпілим;

• знати й виконувати правила поведінки під час евакуації з небезпечної зони;

• знати й виконувати правила безпечного поводження з вибухонебезпечними предметами.

Рятувальні служби та їхні дії за надзвичайних ситуацій

Відповідно до законодавства держава повинна створювати гарантії безпечного проживання населення на всій своїй території. Для виконання цього завдання існують різні аварійно-рятувальні служби. Вони забезпечують попередження й ліквідацію надзвичайних ситуацій, пошук і виведення людей за межі зон дії небезпечних і шкідливих для їхнього життя і здоров’я чинників. Представники цих служб надають постраждалим невідкладну медичну допомогу. Аварійні служби мають різних фахівців та відповідні технічні засоби.

Існує Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Вона відповідає за захист населення і територій від НС, пожежну та техногенну безпеку, контролює діяльність аварійно-рятувальних служб тощо.

Для забезпечення безпеки і захисту населення від наслідків НС створено єдину державну систему цивільного захисту. Відповідно до законодавства вона здійснює такі функції:

• навчання населення способів захисту від небезпек, що виникають за НС;

• оповіщення населення про небезпеки, що виникають за НС;

• евакуація населення, матеріальних і культурних цінностей у безпечні райони;

• надання населенню притулків і засобів індивідуального захисту;

• проведення аварійно-рятувальних робіт;

• надання домедичної допомоги;

• боротьба з пожежами, що виникли за НС;

• виявлення районів, які зазнали радіоактивного, хімічного, біологічного чи іншого зараження;

• відновлення й підтримання порядку в районах, постраждалих за НС.

Про оптимальні дії під час конкретних надзвичайних ситуацій можна дізнатися на сайті.

Опорні точки. Громадяни України мають право на захист під час НС, але на них покладаються і певні обов'язки, які вони повинні виконувати за Нс. знаючи, як правильно діяти під час конкретних надзвичайних ситуацій, можна врятувати життя собі й іншим людям. Аварійно-рятувальні служби забезпечують попередження і ліквідацію Нс, пошук і виведення людей за межі зон дії небезпечних і шкідливих для їхнього життя і здоров'я факторів.

Запитання для повторення й обговорення

I рівень

1. Які права мають громадяни України під час надзвичайної ситуації?

II рівень

2. Які обов'язки мають громадяни україни під час надзвичайної ситуації?

3. Які функції виконують аварійно-рятувальні служби?

III рівень

4. чому аварійно-рятувальні служби працюють постійно, а не тільки під час надзвичайних ситуацій?

5. для чого створюється єдина державна система цивільного захисту? Які функції вона виконує?

IV рівень

6. доведіть, що громадяни україни зобов'язані вивчати основні способи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

7. доведіть, що громадяни україни зобов'язані знати й виконувати правила поведінки під час евакуації з небезпечної зони.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 8 клас Тагліна (нова програма)

 

Категорія: Основи здоров'я

Автор: admin от 26-09-2016, 22:59, Переглядів: 5419