Народна Освіта » Математика » Алгебра » Особливі випадки розв’язання рівнянь, Основні властивості рівнянь

НАРОДНА ОСВІТА

Особливі випадки розв’язання рівнянь, Основні властивості рівнянь

1. Якщо рівняння задане добутком, що дорівнює 0, то для його розв’язання використовуємо властивість множення: «добуток дорівнює : нулю, якщо один із співмножників або обидва співмножники дорівнюють нулю».

Приклад.

 

У прикладі два розв’язання рівняння, оскільки це рівняння другого степеня:

 

2. Якщо коефіцієнти рівняння є звичайними дробами, то насамперед треба позбутися знаменників. Для цього:

—    знайти спільний знаменник;

—    визначити додаткові множники для кожного члена рівняння;

—    помножити чисельники дробів і цілі числа на додаткові множники і записати всі члени рівняння без знаменників (спільний знаменник можна відкинути);

—    спростити рівняння;

—    перенести доданки з невідомими в одну частину рівняння, а числові доданки — у друїу від знака рівності, одержавши рівносильну рівність;

—    звести подібні члени;

—    обчислити невідоме.

Приклад.

Основні властивості рівнянь

1.    У будь-якій частині рівняння можна зводити подібні доданки або розкривати дужки.

2.    Будь-який член рівняння можна переносити з однієї частини рівняння до іншої, змінивши його знак на протилежний.

3.    Обидві частини рівняння можна помножити (поділити) на одне и те саме число, крім 0.

Категорія: Математика » Алгебра

Автор: admin от 7-06-2013, 23:41, Переглядів: 4112