Народна Освіта » Хімія » § 30. Одержання солей. Застосування. Солі в природі. Одержання солей

НАРОДНА ОСВІТА

§ 30. Одержання солей. Застосування. Солі в природі. Одержання солей

— Зараз нам знадобляться всі отримані вами знання, тому що солі утворюються в дуже багатьох реакціях.

Реакції за участі кислот

1. Реакція нейтралізації

Цей спосіб уже неодноразово було згадало в попередніх темах. Розчини кислоти й основи змішують (обережно!) у потрібному мольному співвідношенні. Після випарювання води одержують кристалічну сіль.

Наприклад:

H2SO4 + 2К0Н = K2SO4 + 2Н20

2. Взаємодія кислот з основними й амфотерними оксидами

Теж знайома реакція. Можна узагальнити: взаємодія кислот з оксидами, утвореними металами (крім кислотних оксидів):

 

3. Взаємодія кислот із солями

Умови перебігу реакції ми вже розглядали. У ній реакції утворюється нерозчинний у кислоті осад:

 

4. Взаємодія металів із кислотами

Ми пам’ятаємо, що тут нам допоможе ряд активності металів:

Реакції за участі основ

1. Взаємодія лугів із кислотними оксидами

Із нерозчинними основами ця реакція майже не відбувається:

 

2. Взаємодія основ із солями

Для таких реакцій підходять тільки луги (розчинні основи). Важливо, щоб нова основа не була лугом і не могла реагувати із сіллю, що утворилася. Наприклад:

 

Реакції за участі солей

1. Взаємодія металів із солями

Для складання рівнянь таких реакцій слід скористатися рядом активності металів.

 

2. Взаємодія двох різних солей

Реакцію вдається провести тільки в тому випадку, якщо хоча б одна із солей, що утворюються, нерозчинна й випадає в осад:

Сіль, що випала в осад, відфільтровують, а розчин, що залишився, випарюють і одержують іншу сіль.

 

Реакції за участі простих речовин і оксидів

1. Взаємодія металів із неметалами

Часто ці реакції відбуваються під час нагрівання, але ця реакція не має потреби в нагріванні: 2К + С12 =2КС1

Зовні вона нагадує горіння. Метал K «згоряє» у струмі неметалу Cl2, а дрібні кристали солі KCl виглядають як білий «дим».

2. Взаємодія основних і кислотних оксидів між собою

Ці реакції можуть відбуватися між речовинами в різних агрегатних станах: CaO + SO3 = CaSO4

Є й інші способи одержання різних солей.

ЗАСТОСУВАННЯ СОЛЕЙ

 

Застосування солей настільки велике й різноманітне, що перелічити все просто не вдасться. Тому стисло ознайомимося з тими солями, які вам можуть трапитися в житті.

Натрій хлорид (кухонна сіль). Використовують для надання солоного смаку їжі, консервування продуктів харчування, деревини, шкіри, як адсорбент (речовина, яка поглинає рідкі й газоподібні речовини). Найважливіша смакова добавка.

Натрій карбонат, сода кальцинована. Використовують для зм’якшення жорсткої води. Має дуже сильну знежирювальну дію, тому її використовують для прання сильно забруднених виробів.

Натрій гідрогенкарбонат (питна сода, двовуглекислий натрій NaHCO3)- Застосовують у хлібопеченні, для виготовлення напоїв, як засіб для полоскання рота в разі інфекційних уражень, для зняття сверблячки в разі опіків кропивою й укусів мурах (кропива й мурахи виробляють мурашину кислоту, а сода нейтралізує кислоту).

Натрій гідрогенкарбонат технічний використовують для наповнення пінних вогнегасників і систем пожежогасіння, а також для зм’якшення води.

Калій карбонат (поташ, K2CO3). Застосовують для прання білизни, зм’якшення води, як калійне добриво.

Ферум(ІІ) сульфат (FeSO1 TH2O, залізний купорос), Застосовують для боротьби з гриб-

новими захворюваннями, ураженнями грибками й мохами культурних рослин, для протравлення тканин, виготовлення фарб і чорнил.

 

Купрум(ІІ) сульфат (сірчанокисла мідь, мідний купорос, CuSO4 -SH2O) — кристалічна речовина блакитного кольору. Отруйна сіль. Часто використовують для боротьби з грибковими захворюваннями рослин, під час малярських робіт для знезаражування стін, стель (штукатурки).

Калій перманганат (народна назва «марганцівка», KMnO4) — кристалічна речовина з гарним темно-фіолетовим кольором. Калій перманганат має чудову дезінфікуючу дію. Застосовують для дезінфекції дрібних ран, поверхонь, як мікроелемент для підгодівлі рослин і дезінфекції ґрунту.

Кальцій карбонат у вигляді мармуру широко використовують у будівництві, для виготовлення декоративних виробів.

У вигляді крейди застосовують у будівництві (побілка), у сільському господарстві для видалення зайвої кислотності ґрунтів, у школах (писати на дошці).

Кунрум(ІІ) гідроксокарбонат (Cu2(OH)2COa, малахіт або CuCOa-Cu(OH)2) використовують в основному для красивих саморобок.

Сульфати Натрію й Магнію (Na2SO4 і MgSO4 використовують у медицині як м’які проносні засоби, a MgSO4 — іще й для зниження тиску, як розсмоктувальний засіб.

Калій хлорат (бертолетова сіль) KClOa — входить до складу намазок на голівках сірників і піротехнічних сумішей.

ПОШИРЕННЯ У ПРИРОДІ

У природі досить багато солей. Вони є й у живій, і в неживій природі. Розглянемо тільки деякі.

У нашому організмі карбонати й фосфати Кальцію входять до складу кісток, зубів. В основному, з кальцій карбонату (+ домішки) складаються раковини молюсків, шкаралупа яєць, перли. За мільйони років раковини відмерлих молюсків утворюють

багатокілометрові поклади, і, залежно від геологічних умов, із них формуються поклади крейди, мармуру або вапняку. Значить, склад цих мінералів переважно теж CaCO3.

У літосфері Землі значну частку займають карбонати, фосфати, сульфати, хлориди, сульфіди й багато інших солей. Кухонна сіль, наприклад, існує у вигляді мінералу' галіту.

Сульфіди Плюмбуму, Форуму, Купруму, Цинку дуже красиві й схожі на дорогоцінні камені.

Ферум дисульфід (пірит) зовні схожий на золото. Його так і називають — «золото дурнів».

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1. З якими речовинами реагують кислоти з утворенням солей?

2. З якими речовинами реагують луги з утворенням солей?

3. Назвіть регенти, з якими реагують солі з одержанням нових солей.

4. Які ще реакції одержання солей ви знаєте?

5. Що ви знаєте про поширення солей у природі?

6. Розкажіть про застосування солей.

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

1. У пробірку з розчином форум сульфату внесли гранулу цинку й у пробірку з розчином цинк сульфату опустили залізну пластинку. В якому випадку відбувається реакція? Напишіть рівняння.

2. Згідно з розташуванням металів у електрохімічному ряді напруг укажіть, що спостерігатиметься в разі додавання цинку до розчину, який містить два сульфати — Алюмінію й Купруму. Напишіть рівняння реакції.

Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій.

4. Дано опис перетворення, напишіть відповідне рівняння реакції. Які фізичні явища будуть супроводжувати ці хімічні перетворення?

а) Натрій взаємодіє з водою, утворюючи натрій гідроксид;

б) під час пропускання карбон(ІУ) оксиду крізь розчин кальцій гідроксиду утворився кальцій карбонат;

в) натрій сульфіт реагує з нітратною кислотою;

г) дією сульфатної кислоти на натрій карбонат одержують натрій сульфат;

д) доливаючи розчин барій хлориду до розчину натрій сульфату, можна одержати розчин натрій хлориду.

5. Кальцій нітрат можна одержати внаслідок узаємодії:

а) кальцій оксиду й барій нітрату;

б) кальцій карбонату й калій нітрату;

в) кальцій гідроксиду й нітратної кислоти;

г) кальцій фосфату й натрій нітрату.

Напишіть рівняння реакції.

6. Напишіть рівняння реакцій, із допомогою яких можна здійснити перетворення:

 

7. Після згоряння сірки масою 16 г виділився газ, який пропустили крізь надлишок розчину натрій гідроксиду. Визначте кількість речовини, що утворилося.

8. Обчисліть масу міді, яка утворилася внаслідок взаємодії купрум(ІІ) хлориду масою 38 г із цинком.

9. Під час термічного розкладу кальцій карбонату утворюється негашене ванно — кальцій оксид, який потім «гасять» водою для одержання гашеного ванна. Його широко використовують у будівництві. Потрібно одержати 50 кг гашеного вапна. Скільки кг кальцій карбонату знадобиться для цього?

ДЛЯ допитливих

1. Є речовини, формули яких NaBr, K2SO3, H2SO4, AlCl3, Al2O3, ZnS, ZnCl2. Якими з них ви би скористалися, щоби, комбінуючи попарно, одержати чисті: а) цинк сульфат; б) натрій сульфат; в) алюміній сульфат? Відповідь поясніть, навівши рівняння реакцій.

Підказка: не забудьте, не всі речовини вам потрібні!

2. У лабораторії для роботи знадобився гідроген сульфід. Як можна його одержати, якщо в наявності є сульфатна кислота, залізо й сірка? Складіть рівняння реакцій.

3. Сірку в залізних сплавах визначають так: 1) сплав розчиняють у хлоридній кислоті; 2) гази, які утворюються при цьому, пропускають крізь розчин кадмій хлориду, при цьому утворюється жовтий осад; 3) до розчину з осадом доливають розчин мідного купоросу — осад стає чорним; 4) чорний осад відфільтровують, промивають, потім його поміщають у заздалегідь зважений тигель і прожарюють за доступу повітря, після чого тигель разом із умістом знову зважують. Напишіть рівняння реакції. Підказка: подумайте, у вигляді якої сполуки сірка міститься в залізних сплавах.

4. Існує декілька способів виготовлення «хімічних грілок», їх основою є хімічні реакції, які відбуваються з виділенням теплоти. От «рецепт» однієї з грілок: у скляну банку вкладіть алюмінієвий дріт, згорнутий кільцями, засипте сумішшю деревної тирси, кухонної солі й мідного купоросу (кунрум сульфату)* залийте це все водою. Грілка готова. Вона буде виділяти тепло кілька годин. Які хімічні реакції відбуваються?

5. Чи можна зберігати розчин мідного купоросу: 1) в оцинкованих; 2) у луджених (покритих шаром олова) відрах? Відповідь обґрунтуйте.

6. Садівнику для обприскування кущів аґрусу потрібна спеціальна суміш. Це розчин суміші солей купрум(ІІ) сульфату й ферум(ІІ) сульфату. Але в магазині він зміг купити тільки сіль Купруму. Підкажіть йому, як легко в домашніх умовах розчин купрум(ІІ) сульфату перетворити на бордоську рідину?

7. На початку XIX ст. під час виробництва натрій сульфату дією купоросної олії (концентрованою сульфатною кислотою) на кухонну сіль пішли скарги: залізні інструменти швидко вкривалися іржею, гинули рослини. Виробники намагалися випускати побічний отруйний газоподібний продукт реакції в атмосферу з допомогою труб до 300 м, але це не допомогло розв’язати проблему, бо згубна дія газу особливо відчувалася в сиру погоду.

• Проаналізуйте, у який спосіб можна розв’язати цю проблему.

• Запропонуйте ще чотири-п’ять способів одержання натрій сульфату.

• Обчисліть маси вихідних речовин, потрібних для одержання натрій сульфату масою 284 кг за будь-яким із запропонованих вами способів.

8. У трьох закодованих пробірках (№ 1, 2, 3) містяться розчини хлоридної кислоти, натрій гідроксиду й натрій хлориду. Як, маючи тільки порожні пробірки й розчин фенолфталеїну, розпізнати ці розчини? Запропонуйте спосіб, у який це можна зробити. Якщо перебігатимуть хімічні реакції, запишіть їх рівняння.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Гранкіна

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 21-09-2016, 00:18, Переглядів: 2194