Народна Освіта » Хімія » § 1. Стислі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів

НАРОДНА ОСВІТА

§ 1. Стислі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів

Людство століттями намагається вирішити загадки природи. Кожну науку супроводжує цікавий історичний розвиток, але найбільш цікаве й таємниче минуле у науки «Хімія».

Напевно, кожен із вас чув про чудову науку алхімію, завданнями якої були пошуки «філосоЦюького каменю», який перетворює всі метали на золото, та «Еліксиру молодості».

Алхіміки зробили істотний внесок у розвиток хімії, проте справжня хімія почалася після введення в хімію математичних розрахунків, визначення основних законів хімії. Один із таких законів — Періодичний закон хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Відкриття хімічних елементів і їх систематизація

Учені протягом тисячоліть шукали першооснову всього, із чого створений навколишній світ. Такими першоосновами стародавні греки вважали воду, вогонь, божественне слово — логос. А відомий учений Емнедокл (490-430 рр. до н. е.) запропонував відразу чотири першооснови — вогонь, воду, землю й повітря. У давньогрецькій мові першооснови називали στοιχείο (стихіо). Це слово «стихія» досі існує в українській мові.

Давньоримські вчені також дотримувалися теорії Емпедокла, але винайшли власний термін — alomentum, що означало «першооснова», «те, з чого виникає».

Пізніше слово видозмінилося й набуло звичного для нас вигляду — elementum, або елемент. Стародавні алхіміки вважали елементами ртуть, сіль і сірку.

До кінця 60-х років XIX ст. було зроблено близько 50 спроб класифікації хімічних елементів, але періодичну систему елементів не вдавалося створити. До цього часу, крім раніше згаданих 56 елементів, було відкрито ще 4 елементи:

Цезій, Рубідій, Талій, Індій та одержали підтвердження ще 3 елементи: Ніобій, Ербій, Дидим.

На 1869 р. атомні маси відомих елементів було визначено достатньо точно. Крім цього, було накопичено величезний фактичний матеріал, який описує властивості речовин. А відтак постало питання систематизації.

Насамперед потрібно було вирішити основне питання: чи є хімічні елементи розрізненими, незалежними «началами» (так говорили в той час) або вони закономірно пов’язані між собою в єдину систему. Практичні дослідження свідчили, що є зв’язок між певними елементами.

Перші спроби систематизації хімічних елементів

 

 

 

Першу успішну спробу систематизації хімічних елементів здійснив німецький хімік Ієремія Беньямін Ріхтер. Він звернув увагу, що для класифікації елементів може бути використана така постійна властивість простих речовин, як атомна маса. У книзі «Начала стехіометрії, або Спосіб вимірювання хімічних елементів», опублікованій 1793 р., він розташував метали, які мають близькі властивості (натрій і калій; магній, кальцій, стронцій і барій) у ряд за збільшенням їхніх атомних мас.

Уперше було визначено певну закономірність, що пов’язує хімічні властивості елементів і масу атома.

Уявіть, що наприкінці XVIII століття багато хіміків не тільки не застосовували математичних розрахунків, але й не знали навіть арифметики!

І. Б. Ріхтер у своїй роботі навів окремий розділ, де розповідав хімікам правила додавання, віднімання, ділення й множення.

1817 року, об’єднавши в особливу групу лужноземельні елементи (Кальцій — Стронцій — Барій), німецький хімік Йоганн Вольфганг Деберейнер виявив, що маса середнього із трьох хімічних елементів, близьких за фізичними й хімічними властивостями, дорівнює, приблизно, середньому арифметичному атомних мас двох інших елементів. Він виявив іще три ряди подібних за властивостями елементів: Літій — Натрій — Калій; Сульфур — Селен — Телур і Хлор — Бром — Йод. Деберейнер назвав такі групи елементів тріадами.

Тріади Деберейнера 1817 р.

Таблиця Мейєра 1864 р.

1864 року німецький хімік Юліус Лотар Мейєр у своїй книзі «Сучасні теорії хімії та їхнє значення для хімічної статики» навів таблицю, в якій елементи були розташовані за порядком збільшення їхніх атомних мас. У цю таблицю Мейєр помістив усього 27 елементів. Намагаючись зіставити в загальній системі групи подібних хімічних елементів, він не зробив ніяких теоретичних висновків і узагальнень із цього зіставлення.

Октави Ньюлендса 1865 р.

1865 р. англійський хімік Дж. Нью-лендс запропонував «закон октав». На основі цього закону він склав таблицю, в якій близькі за властивостями елементи (кожний з яких уперше одержав порядковий номер), як і близькі за звуком ноти в музичній октаві, повторювалися через сім номерів. Було й безліч інших спроб систематизації хімічних елементів, але жодна не виявилася цілком вдалою.

Про класифікації подібного тину відомий російський учений Дмитро Іванович Менделєєв писав: «Відсутність твердого керівного початку при цьому стає очевидним, схожість не передбачається, а підшукується».

Перевірте свої знання

1.    Скільки елементів було відомо людям наприкінці XVII століття?

2.    Скільки елементів було відомо до кінця 60-х років XIX століття?

3.    Розкажіть про роботи Ріхтера, Деберейнера, Мейєра, Ньюлендса.

4.    Підготуйте повідомлення про вчених, які намагалися систематизувати хімічні елементи.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Гранкіна

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 20-09-2016, 23:06, Переглядів: 1210