НАРОДНА ОСВІТА

Оксиди

Матеріал параграфа допоможе вам:

• пригадати склад оксидів;

• закріпити навички зі складання хімічних назв оксидів;

• дізнатися про поширеність оксидів у природі.

Склад і формули оксидів. Найважливішим і життєво необхідним оксидом є вода (мал. 43). Вона дарує радість, коли людина слухає «дихання» моря, спостерігає гру сонячних променів у краплях роси, милується вкритими інеєм деревами. У воді мешкає безліч живих істот. Ця рідина має особливі властивості, є найкращим розчинником для багатьох речовин, слугує каталізатором деяких хімічних реакцій, бере участь у різних технологічних процесах.

 

Цікаво знати

Найбільше оксидів утворює Нітроген:

N2O, N0,

N2O3, NO2,

N2O1, N2O5.

 

Вам відомо, що оксиди є сполуками елементів з Оксигеном. Майже всі елементи утворюють оксиди (мал. 44). Для елемента з постійною валентністю існує один оксид. Так, одновалентний Літій утворює оксид із формулою І-1І2О, двовалентний Кальцій — оксид CaO, тривалентний Бор — оксид B2O3. Якщо елемент має змінну валентність, то для нього існує кілька оксидів. Наприклад, для Купруму відомі сполуки Cu2O і CuO, а для Хрому — CrO, Cr2O3 і CrO3.

Ураховуючи можливі значення валентності хімічних елементів у сполуках, запишемо ряд загальних формул оксидів: E2О, ЕО, E2O3, EO2, E2O5, EO3, E2O7, EO1. Об’єднаємо їх в одну —

► Визначте ступінь окиснення Оксигену в оксидах Li2O, CaO і B2O3.

Оксид — сполука елемента з Оксигеном, у якій Оксиген виявляє ступінь окиснення —2.

Деякі сполуки елементів з Оксигеном не зараховують до оксидів. Серед них — гідроген пероксид H2O2 і оксиген фторид OF2. У першій сполуці ступінь окиснення Оксигену становить —1, а в другій дорівнює +2 (доведіть це).

Назви оксидів. У 7 класі ви навчилися давати оксидам хімічні назви. Нагадаємо, що назва оксиду складається з назви елемента, який утворив цю сполуку з Оксигеном, і слова «оксид»: CaO — кальцій оксид;

B2O3 — бор оксид.

Якщо елемент утворює кілька оксидів, то в назві кожної сполуки після назви елемента вказують (без відступу) римською цифрою в дужках значення його ступеня окиснення без знака « + »: FeO — ферум(ІІ) оксид;

Fe2O3 — ферум(ІІІ) оксид.

У назві сполуки відмінюється лише друге слово: кальцій оксиду, ферум(ІІ) оксидом.

 

Мал. 45. Кристали деяких мінералів

 

Цікаво знати

Для води H2O хімічну назву «гідроген оксид» не використовують.

 

► Складіть хімічні назви оксидів із формулами

MgO, CO2, P2O5.

Деякі оксиди, крім хімічних назв, мають ще й традиційні (тривіальні). Такі назви, наприклад, для сполук CaO і SO2 — «негашене вапно» і «сірчистий газ».

Поширеність оксидів у природі. Оксиди містяться в кожній із трьох оболонок нашої планети — в атмосфері, гідросфері, літосфері.

Найпоширеніший оксид в атмосфері та гідросфері — вода, а в літосфері — силїцій(ГУ) оксид SiO2. Ця сполука Силіцію утворює мінерал кварц, є складником піску, граніту. У повітрі міститься невелика кількість вуглекислого газу. Найбільше оксидів трапляється в літосфері. Вони входять до складу гірських порід, ґрунтів, мінералів (мал. 45). Ферум(ІІІ) оксид є головним компонентом деяких залізних руд.

Оксид — сполука елемента з Оксигеном, у якій ступінь окиснення Оксигену становить —2. Загальна формула оксидів — EmOn.

Оксиди мають хімічні назви, а деякі — ще й тривіальні назви. Перше слово в хімічній назві оксиду є назвою відповідного елемента, а друге слово — «оксид».

Багато оксидів трапляється в природі. Найпоширеніші серед них — вода і силіцій(ІУ) оксид.

170. Які сполуки називають оксидами? Укажіть серед наведених хімічних формул ті, які відповідають оксидам: PbO1 CI2O7, Na2O, K2O2, LiOH, SeO3, HCIOr BaO2.

171. Складіть хімічні формули оксидів Арсену (в них ступені окиснення цього елемента становлять +3 і +5) і Телуру (ступені окиснення елемента дорівнюють +4 і +6).

172. Складіть хімічні формули оксидів, які містять катіони Калію, Барію, Алюмінію.

173. Зобразіть графічні формули молекул оксидів SO2Ta I2O5.

174. Запишіть формули сполук, що мають такі назви:

а) нітроген(ІУ) оксид: в) берилій оксид;

б) титан(ІІІ) оксид; г) манган(ІІ) оксид.

175. Дайте хімічні назви оксидам SrO, Mn2O3, Mn2O7, NO, N2O5.

176. Обчисліть масові частки елементів у сульфур(ІУ) оксиді та суль-фур(УІ) оксиді.

177. Знайдіть масу:

а) титан(ІУ) оксиду кількістю речовини 2 моль;

б) порції нітроген(ІІ) оксиду, в якій налічується IO23 молекул.

178. Учні класу за 45 хвилин уроку видихають разом із повітрям 1,1 кг вуглекислого газу. Який об’єм займає цей газ за нормальних умов?

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Попель

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-09-2016, 01:52, Переглядів: 1711